Nada

Kursanalys för prutt02, Programutvecklingsteknik, våren 2002

Kursdata

Tid: Två omgångar, period 3 och 4 läsåret 2001/2002. Omgången för E gick jan-feb och omgången för övriga gick mars-maj.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tentamen: Ordinarie 6 mars, omtentamen 8 april, ordinarie 30 maj, extratenta 25 maj.
Föreläsningar: 22 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Labbar: sex stycken, 14 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Henrik Eriksson
Övningslärare: Clara Edman, Erik Forslin och Michael Ahlberg (per 3) + Jonas Sjöbergh, Johan Larsson, Jonas Sjöstrand och Mattias Lindström (per 4).
Antal elever: 71+133 som redovisat någon labb, därav 77 från E, 43 från I, 25 från F, 24 från ME, 14 från M, 12 från T, 2 från K, 2 från B, 2 från L, 2 från BIO och en utbytesstudent. Av dom aktiva var 38 kvinnor och 166 män.
Kurslitteratur: Vi rekommenderade en av följande.
Advanced Java 2, how to program av Deitel, Deitel och Santry.
Object-oriented programming in Java av Martin Kalin.

Avklarade moment 2002-06-10:

Tenta     195 (96% av dom 204 aktiva, 86% av dom 228 anmälda)
Labbar    157 (77% av dom 204 aktiva, 69% av dom 228 anmälda)
Prestationsgrad:  87% 
Examinationsgrad:  77%
Ingen signifikant könsskillnad.

Mål

Kursens mål är enligt studiehandboken att ge för att studenterna ska
 • kunna tillämpa sunda metoder vid programutveckling. På eget bevåg la jag till målet att ta upp dom mest omskrivna nyheterna, som nätprogrammering, kryptering och XML. Tanken med det var att kursen skulle kännas aktuell och rolig.

  Förändringar inför denna kursomgång

  Tidigare gjorde alla samma labbar och betygsdifferentieringen gavs enbart av tentan. Nu hade alla labbar fått en extrauppgift för den som ville ha fyra och en hel extralabb fanns för den som ville ha högsta betyget. Den enklaste labben (kryptering med PGP) hade ersatts av en ganska svår CORBA-labb som Michael Ahlberg och Måns Rullgård konstruerat. Eftersom dom allra flesta gjorde alla extrauppgifter blev labbkursen nu mer tidskrävande, men ingen klagade ändå. Föreläsningsanteckningarna på webben var betydligt bättre än vid förra årets kursomgång, men det finns plats för ännu mycket mer arbete där.

  Sammanfattning

  Kursen blev acceptabel men jag är inte nöjd. Det är svårt att få någon riktig helhet även om alla inslag är nyttiga och bra. Nästa år ska kursen bli dubbelt så bra!

  Undervisningen

  Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida. Närvaron på föreläsningarna var hög, särskilt med tanke på deltagarblandningen. Övningarna var inte välbesökta, kanske eftersom uppgifter och lösningar las ut på webben. Labbarna var det viktigaste kursmomentet och för det mesta fungerade dom bra med lagom många handledare.

  Examinationen

  Tentan lägger tonvikten på praktisk objektmodellering och på tillämpade programutvecklingstekniker. På extratentan prövades direkträttning där tentanderna preliminärrättade varandras tentor efter en rättningsmall. Det fungerade ganska bra: vid efterkontrollen av dom sextio tentorna var det bara några betyg som behövde justeras, alla uppåt!

  Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

  Enkäter (77 svar) gjordes med ACE. Fullständig resultat finns på webben.. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

  Kursinnehåll

  Kursinnehållet får visserligen betyget "mycket bra" men en befogad kommentar är:
  "En nackdel var att det var lite spretigt, ingen riktig röd tråd."
  Men en säger sej inte lida av den röda trådbristen:
  "Bra, orienterande det man vill/behöver veta mer om kan man själv kolla upp."

  Kurswebbsidan

  Mycket bra eller bra tyckte alla om webbmaterialet och det beror förstås på att boken bara täcker en del av kursinnehållet.
  Några kommentarer:
  "Mycket mycket bra föreläsnings- och övningsanteckningar."
  "Kanske kan göra UML-diagrammen som bilder eller i XML om det kommer någon formateringsstandard för UML i XML?"

  Undervisningen

  Föreläsningarna ansågs vara mycket bra men det är ett alltför vänligt omdöme.

  Övningarna ansågs vara bra av dom få som gick dit. Erik Forslin och Jonas Sjöstrand fick varma omnämnanden.
  Några kommentarer:
  "Henrik är alltid bra. Men han var inte lika alert och engagerad som på Tildan i höstas."
  "Utomhusföreläsningen var mycket bra, det fungerade utmärkt utan svarta tavlan."

  Labbarna

  Att det nästan alltid var tillräckligt många handledare vid labbtillfällena var den allmänna uppfattningen. Och labbinnehållet fick också högt betyg.

  Några kommentarer:
  "Bra laborationer, passade bra ihop med kursinnehållet och gav bättre förståelse."
  "Ganska få detaljer, vilket lade fokus på det aktuella fenomenet (CORBA, Socket, XML, osv.) Detta var bra och gjorde laborationerna lätta, dock väldigt lärorika."

  Tentan

  Tentan ansågs bra eller medel av nästan alla. Eftersom ordinarie tillfället inte passade alla gavs en pirattenta också, där man sedan fick rätta kamratens tenta efter en mall.

  Några motsägelsefulla kommentarer:
  "Osäker om jag gillar att man rättar varandras tenta, känns lite oseriöst."
  "Pirattenta är en utmärkt idé!"

  Planerade förändringar

  ^ Upp till kursomgångar.


  Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
  Senast ändrad 12 juni 2002
  Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>