Java vett och etikett

Källkod är skriven av och för människor, och därför ska den göras lättläst. Nedastående rekommendationer underlättar för läsaren väsentligt och bör följas om man inte har mycket goda skäl till att bryta mot dem.


^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <efo@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 augusti 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>