paket
Class Mio

java.lang.Object
  |
  +--paket.Mio

public class Mio
extends java.lang.Object

Enkel in- och utmatning, Henrik Eriksson, 1997-02-03


Constructor Summary
Mio()
           
 
Method Summary
static boolean EOF()
          Returnera true om ctrl-D står i tur från tangenterna
static boolean EOF(java.io.BufferedInputStream in)
          Returnera true om filen är slutläst
static char getChar()
          Läs ett tecken från tangenterna och returnera det
static char getChar(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett tecken från filen och returnera det
static int getInt()
          Läs ett heltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
static int getInt(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett heltal avgränsat av blanka från filen och returnera det
static java.lang.String getLine()
          Läs en rad från tangenterna, glufsa radbytet, returnera raden
static java.lang.String getLine(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs en rad från filen, glufsa radbytet, returnera raden
static double getReal()
          Läs ett doubletal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
static double getReal(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett doubletal avgränsat av blanka från filen och returnera det
static java.lang.String getWord()
          Läs ett ord avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
static java.lang.String getWord(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett ord avgränsat av blanka från filen och returnera det
static char nextChar()
          Tjuvtitta på nästa tecken från tangenterna och returnera det
static char nextChar(java.io.BufferedInputStream in)
          Tjuvtitta på nästa tecken i filen och returnera det
static java.io.BufferedInputStream openRead(java.lang.String s)
          Öppna filen för läsning
static java.io.PrintWriter openWrite(java.lang.String s)
          Öppna filen för skrivning
static void skipBlanks()
          Glufsa eventuella blanka på tur att läsas från tangenterna
static void skipBlanks(java.io.BufferedInputStream in)
          Glufsa eventuella blanka på tur att läsas i filen
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Mio

public Mio()
Method Detail

openWrite

public static java.io.PrintWriter openWrite(java.lang.String s)
Öppna filen för skrivning

openRead

public static java.io.BufferedInputStream openRead(java.lang.String s)
Öppna filen för läsning

getLine

public static java.lang.String getLine(java.io.BufferedInputStream in)
Läs en rad från filen, glufsa radbytet, returnera raden

getLine

public static java.lang.String getLine()
Läs en rad från tangenterna, glufsa radbytet, returnera raden

getWord

public static java.lang.String getWord(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett ord avgränsat av blanka från filen och returnera det

getWord

public static java.lang.String getWord()
Läs ett ord avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det

getInt

public static int getInt(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett heltal avgränsat av blanka från filen och returnera det

getInt

public static int getInt()
Läs ett heltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det

getReal

public static double getReal(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett doubletal avgränsat av blanka från filen och returnera det

getReal

public static double getReal()
Läs ett doubletal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det

getChar

public static char getChar(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett tecken från filen och returnera det

getChar

public static char getChar()
Läs ett tecken från tangenterna och returnera det

nextChar

public static char nextChar(java.io.BufferedInputStream in)
Tjuvtitta på nästa tecken i filen och returnera det

nextChar

public static char nextChar()
Tjuvtitta på nästa tecken från tangenterna och returnera det

skipBlanks

public static void skipBlanks(java.io.BufferedInputStream in)
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas i filen

skipBlanks

public static void skipBlanks()
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas från tangenterna

EOF

public static boolean EOF(java.io.BufferedInputStream in)
Returnera true om filen är slutläst

EOF

public static boolean EOF()
Returnera true om ctrl-D står i tur från tangenterna