C E F G K M N O S

C

close(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Stäng den öppnade filen efter läsning

E

eof() - Static method in class Mio
Returnera true om ctrl-D står i tur från tangenterna
eof(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Returnera true om filen är slutläst
eoln() - Static method in class Mio
Returnera true om retur står i tur från tangenterna
eoln(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Returnera true om retur står i tur att läsas i filen

F

FirstTo21 - class FirstTo21.
FirstTo21 är ett spel som används i första labben.
FirstTo21() - Constructor for class FirstTo21
 

G

getChar() - Static method in class Mio
Läs ett tecken från tangenterna och returnera det
getChar(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Läs ett tecken från filen och returnera det
getDouble() - Static method in class Mio
Läs decimaltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
getDouble(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Läs ett doubletal avgränsat av blanka från filen och returnera det
getInt() - Static method in class Mio
Läs ett heltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
getInt(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Läs ett heltal avgränsat av blanka från filen och returnera det
getLine() - Static method in class Mio
Läs en rad från tangenterna, glufsa radbytet, returnera raden
getLine(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Läs en rad från filen, glufsa radbytet, returnera raden
getWord() - Static method in class Mio
Läs ett ord avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
getWord(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Läs ett ord avgränsat av blanka från filen och returnera det
GissaTalet - class GissaTalet.
GissaTalet är ett spel som används i första labben.
GissaTalet() - Constructor for class GissaTalet
 

K

keyboard - Static variable in class Mio
 

M

main(String[]) - Static method in class FirstTo21
Metod som anropas av java vid exekvering
main(String[]) - Static method in class GissaTalet
Metod som anropas av java vid exekvering
Mio - class Mio.
Enkel in- och utmatning, Henrik Eriksson, 1997-02-03

Log:
2000-10-29 Metoder med liten bokstav, syntax.
Mio() - Constructor for class Mio
 

N

nextChar() - Static method in class Mio
Tjuvtitta på nästa tecken från tangenterna och returnera det
nextChar(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Tjuvtitta på nästa tecken i filen och returnera det

O

openRead(String) - Static method in class Mio
Öppna filen för läsning
openWrite(String) - Static method in class Mio
Öppna filen för skrivning

S

skipBlanks() - Static method in class Mio
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas från tangenterna
skipBlanks(BufferedInputStream) - Static method in class Mio
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas i filen

C E F G K M N O S