Class GissaTalet

java.lang.Object
  |
  +--GissaTalet

class GissaTalet
extends Object

GissaTalet är ett spel som används i första labben. Spelet skrevs ursprungligen av Henrik Eriksson 1984-01-19 och har sedan anpassats till Java


Constructor Summary
(package private) GissaTalet()
           
 
Method Summary
static void main(String[] args)
          Metod som anropas av java vid exekvering
 
Methods inherited from class java.lang.Object
, clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

GissaTalet

GissaTalet()
Method Detail

main

public static void main(String[] args)
Metod som anropas av java vid exekvering