Nada

Aktuell kursomgång av Programutvecklingsteknik, prutt02

^ Upp till kursens hemsida.


Tryck här för att hämta kursenkäten:

Senaste nytt


Referenser


Registrering

För att vi ska kunna rapportera in resultat måste du registrera dig till kursen. Det kan du göra på första laborationen med kommandot
    res checkin prutt02
eller hemifrån genom att du fyller i ett registreringsformulär. För att du sedan ska få ut dina poäng krävs dessutom att ditt kansli har anmält att kursen ingår i ditt kursval. Kolla det i Ping om du är osäker!

Litteratur

En javabok som täcker objektmodellering och kommunikation över nätet behövs. Innehållrikast är
Deitel, Deitel, Santry: Advanced Java2 Platform, Prentice Hall, 2002, 2,075 kg. ISBN 0-13-089560-1.
men den är förstås alldeles för tjock som kursbok. En annan bra bok är
Martin Kalin: Object-oriented programming in Java, Prentice Hall, 2001, 641p. ISBN 0-13-019859-5. som kanske kan köpas begagnad från förra årets kursdeltagare.
Övrigt läsmaterial delas ut och finns på webben.

Lärare

Kursledare är Henrik Eriksson.

Övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress Övrigt
1 Jonas Sjöbergh jsh@nada.kth.se
2 Mattias Lindström mattiasl@nada.kth.se
3 Johan Larsson jola@nada.kth.se
4 Jonas Sjöstrand jonass@nada.kth.se
'

Schema

Schema för 2D1385 Prutte, jan-mars 2002
VAD VECKA DAG TID SAL
Föreläsning 11-12,16-19 12-14 Q1
11-12,16-17,19 on 13-15 F2
Övning 11-12,16-19 14-16 E31-33,35
Labb 11-12, 16-20 ti 08-10 Röd,Orange,Gul
11-12, 16-17 on 10-12 Röd,Orange,?
17 to 08-10 Röd,Orange,?
17 fr 13-15 Röd,Orange,?
18 to 08-10 Röd,Orange,?
19-20 on 08-10 Röd,Orange,?
20 10-12 Röd,Orange,?
20 14-16 Röd,Orange,?
Här finns också schema vecka för vecka.

Kursplan


vecka 11

vecka 12

vecka 16

vecka 17

vecka 18

vecka 19

vecka 20

Torsdag 30 maj

Laborationer

Sex laborationsuppgifter ingår. Varje labb som godkänns före ordinarie tentatillfället ger en bonuspoäng på tentamen. I grundversionen ger labbarna trea på labbkursen, om man gör extrauppgifterna får man fyra och om man gör en extralabb får man femma. Extralabben kan vara en utvidgning som man själv hittar på eller en helt ny uppgift. Kolla med kursledaren att omfånget är rimligt!

Tentamen

Ordinarie tentamen går torsdag 30 maj kl 8-13 i sal D32 m fl. Slutbetyget på kursen är medelvärdet av tentabetyg och labbetyg. Halvor avrundas uppåt. Extralabben kan man göra när man sett sitt tentabetyg.
Det finns en fiktiv tenta med fiktiv lösning.

Du behöver inte anmäla dej till Nadatentor. Inga hjälpmedel på tentan.
Postscript Acrobat GIF-sidor
020525 Tenta Lösning Tenta Lösning    
020530 Tenta Lösning Tenta Lösning    
020408 Tenta Lösning Tenta Lösning   Bild
020306 Tenta Lösning Tenta Lösning    
010531 Tenta Lösning Tenta Lösning    
010607 Tenta   Tenta     Lösning: 1, 2, 3, 4

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 augusti 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>