2D1385 Programutvecklingsteknik

Resultat av kursutvärdering


  Sju frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Vad gillar du kursboken av Martin Kalin?

  1. 6% (7 st) Mycket bra.
  2. 33% (39 st) Bra.
  3. 21% (24 st) Så där.
  4. 8% (9 st) Mindre bra.
  5. 4% (5 st) Dåligt.
  6. 27% (32 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om boken:

  Bra som uppslagsbok, men den går ej att läsa rakt av. Men det gör ingen amerikansk bok.
  ---
  Mycket bra och tydlig bok.
  ---
  Svårt att slå på en sak man vill veta mer om utan att få MASSOR med annan info också.
  ---
  Jag saknar ändå XML - även om det finns på nätet.
  ---
  Den var bra att använda till labbarna, men till tentan var den inget vidare!!
  ---
  Ganska kortfattad och för mycket kod infogat för denna typ av kurs. Det hade varit bra att komplettera med lite häften om XML och PGP (som nu i och för sig fanns på slutet genom föreläsningslänkarna) samt eventuellt lite om klient server modeller och programutvecklingsmodeller som används ute i industrin.
  ---
  Mycket som inte passar in på kursen. Måste man ha en kursbok alls? Mycket pengar för nästan ingenting! Hellre trevliga föreläsningsanteckningar!
  ---
  Jobbig att läsa, man får oftast inget sammanhang
  ---
  Den känns inte riktigt som den täcker så mycket av
  kursen som den borde göra.

  ---
  bra bok faktiskt.
  ---
  Väldigt lite nytt, mycket man har i andra böker. Lite nytt för mycket pengar
  ---
  Den var svårbegriplig. Efter att ha läst de första kapitlen enl. läsanvisningarna läste jag därför inte mer i den.
  ---
  Visste inte var man skulle hitta saker o ting.
  Det fanns väl inga läsanvisningar?

  ---
  Svagt på objektmodelleringssidan
  ---
  Allt finns ju på nätet :)
  ---
  Alldeles för dyr!!!
  ---
  Oftast bar som uppslagsverk, otroligt tråkig att läsa
  ---
  För mycket gammalt i boken.
  ---
  för liten koppling mellan kursprogrammet och texten
  ---
  Dåligt andrahandsvärde, dvs funkar inte som referensbok. Alldeles för dyr. Hade varit bättre att rekomendera en bra referensbok och länkat till bra förklarande articklar på nätet istället.
  ---
  Förklarar inte hur man rent praktiskt ska tillämpa saker och ting. Alltför mycket definitioner helt enkelt.
  ---
  Fungerar okey, men man kan lika gärna använda suns hemsida.
  ---
  Kändes inte så relevant. Allt den gick att använda till var att titta på exempel om hur man gör fönster.
  ---
  i princip bara använt den för grafikprogrammeringen dvs boxlayout osv. hade äv tilda-boken.
  ---
  Boken är rätt virrig och det är svårt att
  förstå vad författaren vill ha fram med alla
  exempel. Det står mycket spännande i den men det
  förloras pga oklar framställning.

  ---
  Bra och enkla förklaringar till elementära saker som man kanske inte alltid kan eller kommer ihåg
  ---
  Har säkert ett bra innehåll men är otroligt segläst.
  Dessutom så verkar det som om den som
  rekommenderat boken inte tagit sig tillräckligt med tid
  för att verkligen försöka hitta den bästa åt sina
  elever. Men det är ju också ett genomgående tema
  för kursen så en poäng för konsekvens blir det.

  ---
  Bra programkods-exempel
  ---
  Det lilla jag läst verkar lovande.
  I en sådan här kurs behövs egentligen ingen bok (för att klara tentan i alla fall), men jag uppskattar ändå att kursledningen rekommenderar en bok för dem som vill fördjupa sig.

  ---
  Dåligt index. Svårt att hitta det som man behövde för just den här kursen.
  ---
  bra och rolig bok, pedagogisk också, bra att ha i framtiden
  ---
  Av 700 sidor var ca 250 nytt material
  ---
  Saknar UML...
  ---
  För mycket exempel och för lite konkreta beskrivningar om de olika inbyggda objekterna och typerna.


 2. Sjuk kursledare blev frisk men webbsidan repade sej aldrig. Vad tycker du om det material som finns där?

  1. 8% (9 st) Mycket bra.
  2. 31% (36 st) Bra.
  3. 37% (43 st) Hyfsat.
  4. 17% (20 st) Mindre bra.
  5. 7% (8 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om webbsidan:

  Att allt material finns tillgängligt borde väl nästan vara ett krav!!??
  ---
  Hade såklart varit ännu bättre om allt hade funnits.
  ---
  Synd att du inte fick ut alla föreläningsanteckningar för de hade vart bra att läsa innan tentan.
  ---
  Saknade Henriks superba föreläsningsanteckningar.
  ---
  Föreläsningsanteckningarna var bra till labbarna, men ganska kassa till tentaplugg... (för mycket kod).
  Övningarna var mycket bra!!

  ---
  Som sagt, det hade varit bra med ännu bättre föreläsningsanteckningar.
  ---
  Det material som fanns var väl bra, men det var ju på tok för lite!!!
  ---
  kommer föreläsnigarna så BRA
  ---
  Han borde slitit lite med att få ut föreläsningarna
  på nätet

  ---
  Ännu bättre om det funnits föreläsningsanteckningar på allt, även det i boken
  ---
  Några fler referenser till bra material som visar
  exempel och definitioner behövs, då kursboken inte
  tog upp så mycket alltid.

  ---
  Alla föreläsningar fanns inte där, bra att övningarna fanns i tid.
  ---
  Väldigt dåligt att det ser ut som att material kommer att läggas upp men inte gör det. Bättre att lägga upp efterhand och då skapa länkarna. Man blev lite tagen på sängen om man missat ett föreläsning och inte sett till att få skriva av, då man tror att de ska läggas upp.
  ---
  Inte komplett och ofta sent, men vad gör man..
  ---
  Mycket bra att föreläsningsanteckningar finns på nätet. Mycket beklagligt att anteckningar till alla föreläsningar inte fanns. Det var synd. Annars var anteckningarna välskrivna.
  Jag jämför med Datalogi för E1: Där fanns alla anteckningar. Det var mycket bra.

  ---
  Ofullständiga föreläsningar, som bekant. Jag gillar
  inte hänvisningar till engelska sidor, orkar inte kolla
  på dem. Men det är väl bättre än ingenting å andra sidan.
  Fast det som finns är bra.

  ---
  Var det verkligen för mycket att kräva att hemsidan skulle uppdateras?
  ---
  Om man säger att föreläsningsanteckningarna ska läggas upp på hemsidan tycker jag att man ska göra det också! Dåligt! För övrigt var själva innehållet informativt.
  ---
  Skulle varit bra med föreläsningsanteckningar...
  ---
  Skrev ut allt från dessa sidor och använde det som studiematrial istället för boken !!!
  ---
  Lite för många trasiga länkar
  ---
  Synd att allt material inte fanns där, lite besvikelse.
  ---
  Det som finns där är bra och borde finnas på motsvarande sätt för alla föreläsningar.
  ---
  De egenskrivna materialet var bra,
  länkarna var till största del inte att rekomendera.

  ---
  Men skulle hemskt gärna haft fler
  föreläsningsanteckningar, eftersom de
  är bra skrivna och sammanfattar kursen på ett
  bra sätt.

  ---
  Under omständigheterna bra, men man väntade sig ju förstås lite mer...
  ---
  Det som finns är bra, men jag skulle
  velat ha alla övningar och föreläsningar också.

  ---
  Borde mer kallas för komplement till föreläsnings anteckningarna
  ---
  Blev besviken på att inte hitta föreläsningsanteckningar. Är säkert viktiga till tentan.
  ---
  Materialet som finns är bra, men det vore bättre om alla
  förläsningar kom upp!!!

  ---
  Bra att man kan få allt via nätet.Synd att inte allt fanns med.
  ---
  Bra att kunna nå det mesta via webbsidan, då jag hade gott om schemakrockar denna period. Synd att allt inte fanns som sagt.
  ---
  Tråkigt att inte all info fanns på hemsidan. NADA brukar annars föregå med gott exempel på hur en kurs och dess hemsida ska se ut. Bättre då att säga att man INTE hinner lägga ut föreläsningar på hemsidan än att säga att de kommer när det inte gjorde det. Vidare hade det varit bra om alla labbar funnits ute så man kunde planera och göra dem när man hade tid över.
  ---
  Hade fått högsta betyg om alla föreläsningas-
  anteckningar funnits.

  ---
  saknade förelösnings anteckningar
  ---
  Det som kom upp var mycket bra, att andra saker inte kom upp var myckat synd.
  ---
  Det som fanns var bra. Det erbjöds för lite. Vore verkligen bra om även föreläsningarna fanns upplagda eftersom jag missade ganska många.
  ---
  saknade föreläsningsanteckningar.
  ---
  Labbarna fanns på sidan i alla fall.
  ---
  Kursledaren har verkligen gjort det lätt för sig
  genom att bara lägga in lite länkar på dom sista
  föreläsningarna, fast bättre än dom första
  föreläsnignarna där det inte finns någonting.

  ---
  För lite för att vara användbart.
  Dessutom skall det nämnas att även om hemsida är fattigt
  utrustad så skiljer sig inte mycket från föreläsningarna.
  Vissa saker som togs upp, har ingen som helst relevans
  med kursen då det mest nämndes en massa olika saker
  som kuriosa. Mycket dåligt!!!!

  ---
  Se till att allt kommer upp på webben
  ---
  Det mesta av den info som brukar finnas på kurshemsidor finns där, t o m lite mer kanske. Men en av de saker man hatar mest är tomma länkar. Det hade varit bättre om dessa länkar helt tagits bort, då hade nästan ingen saknat dem.
  ---
  Den blir bra när den blir klar
  ---
  Materialet som fanns var bra, det var dock dåligt att allt som utlovades inte kom upp.
  ---
  Bra att allt material läggs ut där. Det enklaste sättet att uppdatera sig om man missat något.
  Försök att göra kurshemsidan mer komplett till nästa år.

  ---
  varför inte lägga in lite fler länktips...?
  ---
  Det material som presenterades var helt ok.
  ---
  Minns datalogin för E då alla föreläsningar låg uppe kontinuerligt, oslagbart!
  ---
  Man var bortskämd från Datalogikursen för E då allt fungerade ypperligt
  ---
  Sen uppdatering. När jag läste datalogi i ettan på elektro så var föreläsningssummeringarna på nätet pedagogiska och kunde nästan ersätta föreläsningarna. Nu var det snarare som en bilaga till föreläsningarna. Det ska ju inte vara något krav att du (Henrik) jobbar för att vi inte ska behöva gå på föreläsningarna, men det hade varit trevligt att kunna gå till hemsidan och få en uppdatering om man inte hängde med på föreläsningen.
  ---
  Svårt att komma igen om man själv varit sjuk och missat
  en föreläsning som aldrig kom upp.

  ---
  lite tunnt på föreläsningsanteckningar
  ---
  med tanke på att det år ny kurs
  ---
  Det enda som saknades var föreläsningsanteckningarna. Bra med övningsanteckningarna!


 3. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 37% (43 st) Mycket bra.
  2. 42% (49 st) Bra.
  3. 11% (13 st) Acceptabla.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 3% (3 st) Dåliga.
  6. 6% (7 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Alldeles för låg nivå på undervisningen. Mer avancerad saker bör gås igenom.
  ---
  Som vanligt - Henrik är bäst!
  ---
  Inget att klanka på!
  ---
  Synd att det inte blev någon veckans dikt alla veckor.
  ---
  Jag tror att Henrik kan ännu bättre om han förbereder sig lite mer. Men det är väl svårt med en ny kurs också.
  ---
  Henrik "rules"
  ---
  Svårt att se strukturen på problem ibland och generella
  tankar kring lösningar(typ för och nackdelar med att
  göra på ett visst sätt).

  ---
  De var bra, men man har svårt att få något grepp om kursen
  ---
  Inga sammanhang, men trevliga
  ---
  Man blir så oerhört inspirerad; man vill bara springa och hacka kod!
  ---
  Ibland lite för lite substans och för mycket detaljer vad gällande programering.
  ---
  Lagom tempo
  ---
  Henrik står i en klass för sig. Hans föreläsningar är pedagogiska och mycket underhållande. Inte en tråkig stund...
  ---
  Var inte på många, men de jag var på var suvräna.
  ---
  Lite svårt att se den röda tråden ibland...
  ---
  Det är ju Henrik Eriksson. Kan det bli mycket bättre.
  ---
  Föreläsaren verkar ibland ha varit lite dåligt påläst. Hans briljans har i vissa fall kompenserat detta.
  ---
  Lite irriga och ostrukturerade
  ibland, annars Henrik E standard.

  ---
  Henrik rular
  ---
  Henrik är en mycket duktig föreläsare med bra kontakt med oss elever.
  ---
  De jag hann gå på var bra.
  Skulle velat hinna gå på alla

  ---
  Mycket rolig föreläsare
  ---
  Henrik regerar!!!
  ---
  Ofta förutsattes det för höga kunskaper.
  ---
  Föreläsningarna kändes ibland lite löst sammansatta.
  ---
  Intressanta ämnesområden
  ---
  Oavsett anledning så har de varit dåliga. Det nämndes en
  himla massa olika bra & mindre bra saker, men vad
  har vi lärt oss? Ex. Endast en mening om CORBA sades
  och ändå så sattes det upp som punkt på dagordningen.
  Så var det också med flera andra saker i hela kursen.
  Ex. Det nämdes lite om RMI, samt om Servlet och det
  ända som egentligen hade varit vettigt att lära sig var
  hur man skulle använda en Server-klient miljö.
  Då hade Henrik redan gjort allt och lagt upp det på
  nätet så det enda viktiga var redan gjort.

  ---
  Kursledarens hemvist i prodedurala programmeringsspråk lyste igenom lite väl mycket. Då denna kurs är i OOProgrammering sänkte detta den pedagogiska nivån.
  ---
  Henrik regerar.
  ---
  Ibland lite hoppiga, du väver in dagens föreläsningspunkter smidigt i varandra och det kan ibland bli lite förvirrande...
  ---
  Intressant och mycket bra pedagogiskt sett.
  ---
  bra och framförallt roliga föreläsningar, fortsätt med samma stil och skämt!
  ---
  Mycket bra föreläsare, hans ogillande av objekt orienterad programmering var dock konstig. Dessutom kunde han inte Java särskilt bra...
  ---
  Prioriterade föreläsningarna före andra pga att de var mycket lärorika och roliga.


 4. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 13% (15 st) Mycket bra.
  2. 32% (37 st) Bra.
  3. 21% (24 st) Acceptabla.
  4. 3% (3 st) Mindre bra.
  5. 4% (5 st) Dåliga.
  6. 27% (32 st) Har inte deltagit.

  Erik/Jonas/Mattias/Henrik?:

  Alldeles för triviala övningar och uppgifter.
  ---
  Erik
  ---
  Vi jagade Henrik som besatta, men han bytte sal. Kvalitéen varierade hos de andra. Sorry men en del är bara pladdriga och man får inte ut så mycket av lektionen.
  ---
  Erik var hur bra som helst...
  ---
  Har gått på Eriks övningar. Erik=grymt bra asse. Hälsa honom det. Pedagogisk och svarar alltid på alla frågor.
  ---
  Erik
  ---
  Blandat
  ---
  Erik bra.
  Henrik bra.
  Var hos en tredje som inte var bra

  ---
  erik
  ---
  Erik,
  ---
  Övningarna var bra för labbarna.
  ---
  Eriks grupp
  ---
  Henrik
  ---
  Jonas och henrik
  ---
  Erik & Henrik: Mycket kompetenta och pedagogiska!
  ---
  erik
  ---
  Att en asse säger att vi ska titta på en uppgift själva i 15 minuter för att sedan diskutera den i grupp i 2 minuter är inte min ide av en bra övning. Det hade räckt om assen hade berättat hur det skulle göras och förklarat det mer ingående.
  ---
  Övningsassistenten (jag vet ej vem av ovanstående, dock ej Henrik) hade inte de pedagogiska kvalitéer som krävdes. Dessutom gick det så otroligt sakta att man lessnade och gick (för att göra något vettigare, tex att labba)
  ---
  Henrik
  ---
  Erik Henrik
  ---
  Henrik
  ---
  Endast en bra assisten - Henrik Eriksson. Han dök dock inte upp i rätt klassrum de sista övningarna.
  ---
  Erik
  ---
  Erik: bra att det gavs tid för eget tänkande innan genomgång på tavlan
  ---
  Någon av Erik, Jonas eller Mattias. Kommer inte ihåg
  vem.

  ---
  Har bara varit hos Jonas och Mattias
  ---
  Erik är bra, likaså Henrik, de andra vet jhag ej.
  ---
  Mattias
  ---
  Eriks övningar var väldigt bra
  ---
  Erik
  ---
  Att vissa assar inte ens dök upp då det övning
  är ju skamligt. Tog de betalt för att inte vara där?
  Var de sjuka varje fredag? Diskuterades detta problem
  då kursledaren blev meddelad om detta?
  Inget hände i alla fall!!

  ---
  erik
  ---
  Henrik
  ---
  Erik och Henrik
  ---
  Mattias (50%) Henrik (50%)
  Svårt för Mattias att nå upp till Henriks nivå, men även han är kunnig och tillräckligt pedagogisk.

  ---
  Henrik.
  Bra att man fick prova på själv först och att det sen gicks igenom tillsammans.

  ---
  Jag kan också läsa lösningar från ett papper...
  ---
  Erik. Duktig och intresseväckande.
  ---
  Har varit på endast två övniongar, hos Henrik.
  ---
  Henrik
  ---
  Henrik


 5. Hur har lärartillgängligheten varit under labbtid?

  1. 15% (17 st) Mycket bra.
  2. 39% (46 st) Bra.
  3. 30% (35 st) Hyfsad.
  4. 9% (11 st) Mindre bra.
  5. 3% (3 st) Dålig.

  Ev. kommentarer:

  Folk kommer timmar iförväg till labsalarna och skriver upp sig på listorna då. Kommer man då labben börjar finns garanterat ingen dator och än mindre någon tid kvar att redovisa/ställa fråga.
  ---
  Har inte vart dår.
  ---
  Oftast fick man vänta alldeles för länge på hjälp. När vi skulle redovisa sista labben fick vi vänta i två timmar!!!!!!!!
  ---
  Kanske vore bra (som ni ska) att dela upp kursen i två delar
  så att det inte blir sådan platsbrist på övningar och labbar.

  ---
  ingen aning
  ---
  Trevliga assar!
  ---
  Ibland får man vänta för länge, men hjälpen är oftast bra.
  ---
  Simon är kung!
  Karin har missat den pedagogiska poängen hon borde
  iallafall läsa igenom peken för labbarna

  ---
  Lång väntetid vissa gånger, men med tanke på hur många som gick kursen fullt acceptabelt
  ---
  40 min väntetid en gång. Inte bra.
  ---
  Jag har labbat ensam i Q, men när jag skulle redovisa så var det bara ca 45 min kö trots att det var under den sista veckan.
  ---
  Vissa labbtillfällen har det funnits obegränsat med hjälp, medans man vid andra tillfällen fick vänta i timmar. Brist på datorer också problem.
  ---
  Den dag jag skulle redovisa fick jag vänta över två timmar...
  ---
  Har inte varit på så många labbar, så jag har ltie dålig koll
  ---
  Bra och många labbassistenter.
  ---
  Kanske skulle ha fler tillfällen för redovisning,
  kanske typ jour.

  ---
  Ovanligt bra för att vara nada-kurs.
  ---
  Vet inte, då jag inte hunnit göra labbarna, pga för mycket schemakrockar. Prutten har kommit lite i andra hand. Hoppas göra labbarna i sommar och få lov att redovisa de i augusti
  ---
  Utom vid sista labbtilfället.
  ---
  ANVÄND QMANAGER!!! Det tog sig, men i början kördes ju både tavelsystemet och qm.
  ---
  Har mest labbat hemma. Problemet var snarare att få
  tag på en dator när jag ville redovisa än att få
  tag på en lärare att fråga/redovisa för.

  ---
  Mycket folk kräver många assar
  ---
  Vet ej, har ännu inte gjort labbarna
  ---
  Var aldrig där
  ---
  Egentligen är det stationstillgängligheten som varit dålig. För få datorer att tillgå...
  ---
  Jobbigt att labba i NADAs salar ty man blir utkörd hela tiden pga andra bokningar... (allmänt problem för alla NADA-kurser!)
  ---
  Verkar som om förväntningarna på antal kursdeltagare var ganska låg. Har nog aldrig gått en kurs med lika många deltagare.
  ---
  helt ok
  ---
  Fick vänta ett tag på att redovisa, men inget
  annat problem. Fler lärare skulle antagligen behövas.

  ---
  ca 1 timmes kö...
  ---
  Oklart om man skulle använda QM eller inte.


 6. Vad tyckte du om laborationerna (dom du har gjort)?

  1. 6% (7 st) Mycket lätta.
  2. 26% (30 st) Lätta.
  3. 56% (66 st) Medel.
  4. 9% (10 st) Ganska svåra.
  5. 2% (2 st) Mycket svåra.

  Ev. synpunkter på laborationerna:

  Alldeles för lätta. Vi gjorde svårare labbar i den absolut första kursen, ProgK för F. Labbarna har inte gett sken av att tillhöra en fortsättningskurs.
  ---
  När man är två kompletterar man varandra, detta innebär att labbarna blev ganska lätta. Dock var rekursionlabben ganska svår!!
  ---
  Lagom svår. Hade de varit enklare hade det inte
  motiverat till att plugga och hade de varit svårare
  hade man inte alltid kunnat ta till sig teorin ordentligt.

  ---
  Svåra om man inte kunde så mycket Java innan (som jag). Men detta försvinner nog nu när vi Pascal hjältar fasas ut.
  ---
  Skönt att de inte var så svåra. Det var liksom lite lagom, man klarar av kursen utan att dö på kuppen...
  ---
  För lätt om man läst java, vilket jag ej gjort innan...
  ---
  Lab 5 var alldeles för lätt, borde integreras i en annan lab. Lite svårare skulle de kunna vara generellt.
  ---
  Kunde varit lite mer att bita i på labbarna.
  ---
  Om man har läst java innan kan dessa labbar vara
  för lätta, vilket jag inte hade gjort!

  ---
  Mer av kurstiden borde ligga på laborationerna
  Exempelvis i lab 5 borde man grafikanpassa pgp.
  Kanske skriva en serversocket själv.
  Nån RMI alt CORBA hade varit roligt att experimentera med

  ---
  Man kunde tänka sig att göra dessa svårare och ta bort tentan
  ---
  Grundlabbarna var tämligen lätta men om man ville
  bygga ut lite blev de ju så svåra som man ville.Fler
  frivilliga extrauppgifter borde finnas med.

  ---
  lab1 och lab5 var ju ingenting, lab 2 gick på ett par timmar
  lab3,4,6 var bra. Men istort var labbarna lärorika.

  ---
  ofta en liten grej som krånglar till det, men annars ganska lätt
  ---
  Varierande svårighetsgrad, vissa för enkla, t ex labb 5. För mycket hjälp ibland när man får färdiga delfiler, bättre att ge ordentligt med ledtrådar och tips, men låta studenterna skriva koden!
  ---
  Precis lagom svårighetsgrad och lagom tidskrävande för mig som bara gått Datalogi för E1 och gjort det för den kursen obligatoriska projektet. Förutom detta har jag inte sysslat med programmering.
  ---
  Varierande svårighetsgrad, femman gick ju ruskigt fort,
  men det var skönt när vi suttit så otroligt länge med
  trean.

  ---
  Jag hade hellre fortlöpande utvecklat ett mer advancerat program som efter den sista labben blivit riktigt stort och fint.
  Nu blev labbarna ganska små och lätta och alldeles för litet utrymme för egna ideer.

  ---
  Roliga labbar!
  ---
  Men de var skojjiga.
  ---
  Roliga och lagom svåra
  ---
  Bra labbar, roliga att göra!
  ---
  Det var bra och roliga labbar. Dock var redovisningarna lite dåliga, vi behövde bara visa att programmen fungerade, och det är ju inte så att man själv kräver att få förklara...även om det är kul.
  ---
  Som vanligt på nada tar det lång tid att EXAKT förstå lab-lydelsen vilket blir svårigheten med labben snarare än programmeringen i sig.
  ---
  De var medel svåra om man hade gått på föreläsningar och
  övningar. Annars tror jag att de hade varit svåra!

  ---
  Lite ytliga. Tentan borde bli sista labben där man kan välja
  nivån på betyget.

  ---
  Bra att börja lite lätt så man inte tappar sugen.
  Svårighetsgraden ökade succesivt vilket är bra.

  ---
  Lab 4 var ingen bra lab
  ---
  Skulle kunna vara lite svårare och jag förstog inte vitsen med lab5.....
  ---
  Lab1-3 hade jag mycket svårt med.
  lab4-5 var lätta

  ---
  Väldigt skiftande svårighetsgrad på labbarna. Lab 3
  4 var helkul att göra, även om de var knepigare. Lab
  6 däremot var tråkig och knepig, dessutom gick den
  inte att få att fungera ordentligt.

  ---
  Lagom svåra
  ---
  PGP-labben. Vad har det med kursen att göra och hur
  kan ens kalla det för en laboration? Skrattretande!
  Man kan säga att en programmeringskurs blir aldrig
  bättre än sina labbar. I detta får vi några civilingenjörer
  som kan göra lite pruttknappar själva, och kanske
  lite annat om någon annan redan gjort grovjobbet!

  ---
  Vet ej, har ännu inte gjort labbarna
  ---
  Väldigt bra, krativa och roliga.
  ---
  Inga svåra datstrukturer, det som tog tid var att läsa API:n
  ---
  Labbarna var roliga att göra. Roligare än i någon tidigare kurs. Just därför kunde de gärna ha varit mer omfattande. I en kurs av den här karaktären skulle jag föredra mer omfattande labbar som substitut för tentan.
  ---
  Helt OK, alldeles lagom (svenskt ord).
  ---
  Bra. Lärorika.
  ---
  ..till medel, varierande men klart roliga labbar!
  ---
  Roliga.
  ---
  gör en svårare lab5 tills nästa år, denna var inte värd att kallas lab!
  ---
  Bra java-fortsättnings labbar. Dåligt med software engineering -> borde ha lärt oss RCS/CVS, configuration management
  ---
  Bra laborationer! Inte för lätta och inte för svåra.
  Tog inte all tid, men man var ändå tvungen att tänka till för att klara dem.
  Bra med flera mindre labbar isf två gigantiska.


 7. Vad tyckte du om tentan (om du varit uppe på den)?

  1. 3% (3 st) Mycket bra.
  2. 39% (46 st) Bra.
  3. 31% (36 st) Medel.
  4. 8% (9 st) Ganska dålig.
  5. 2% (2 st) Mycket dålig.

  Ev. synpunkter på tentan:

  Mer UML än vad man övat på.
  ---
  Vissa frågor var lite oklara (ex: systemlösning??), man visste inte riktig vad som söktes!!
  ---
  enkel
  ---
  Som man kunde förvänta sig. Inga konstigheter. Kanske lite otydliga uppgiftsformuleringar, stackars Erik fick springa runt mycket och förtydliga.
  ---
  Tveksamt om tenta är en examinationsform på denna kurs, det kändes lite luddigt vad den skulle innehålla.
  ---
  För mycket IndEk!
  ---
  Forsta uppgiften var lite luddig!
  ---
  Ganska difusa frågor och formuleringar typ 6b
  ---
  Har man följt med på föreläsningar och labbar så klarar man den
  ---
  Formuleringarna kunde vara lite tydligare, så man
  vet minimikravet för att få fullpoäng framgår tydligare.

  ---
  Otydlig fråga nr 6, andra delen.
  ---
  Ganska bra, överenstämmer med fiktiva tentan, men de överenstämmer inte så bra med kursen. tex vad har xml med denna kurs att göra, det var inte svårt att lära in, men det känns inte som att det varit en del i kursen.
  ---
  Tyvärr lite luddig och konstigt skriven tycker jag. Inte allls vad jag väntat och tycker inte att jag fick visa riktigt vad jag kunde.
  ---
  Tycks mig vara lagom svår. Bra att inga detaljer efterfrågas, utan helhetssyner.
  ---
  Den var nog inte svår om man hade kunnat
  mera än vad jag gjorde.
  Mycket sympatiskt med pirattenta. Man önskar det
  fanns i flera kurser.

  ---
  ...jag har ju inte fått den rättad än men..... med ett logiskt facit så var den bra...
  ---
  Mycket UML...Binärträd?
  ---
  Alltid svårt att få ner alla tankar på papper. Det är svårt att veta exakt vad som skall skrivas för att få angiven poäng på en uppgift.
  ---
  Beror på hur ni rättat min :)
  ---
  Speglar kursen bra. Hade gärna haft några fler att träna på inför tentan.
  ---
  Jag gillar pengar, jag går I!!!
  ---
  Svårare än den fiktiva tentan
  ---
  henriks humor är visserligen rolig och jag skulle inte vilja vara utan den, men på tenta uppgifter kann det lätt leda till förvirring
  ---
  Det är svårt att veta vad läraren vill ha.Kunskaperna har
  man men det är för vagt att skriva om.Bättre med en
  mer omfattande labb där man använder så många delar
  som möjligt från kursen. Då skulle man ha lärt sig
  mera.

  ---
  Jag ska skriva pirattentan
  ---
  Bättre om det finns tentaplatser till alla...
  ---
  Det förhördes på:
  Detaljkunskaper...viktigt att ha då man
  ALLTID har en bok tillhands när man programmerar.
  Påminner om när man lärde sig alla olika ändmoräner i
  Geografin på Gymnasiet...hur känns de kunskaperna
  idag? En kurs som inte har lärt ut något kan
  inte heller förhöra på något...alltså uselt betyg!

  ---
  Om det krävs sådana lösningar som på lösningsförslaget så tycker jag att frågorna var väldigt dåligt ställda. Man kan inte kräva sådana exakta svar med så luddiga frågor. Det är inte det kursen handlar om.
  ---
  Kändes lite tunn.
  ---
  Den var väldigt kort!
  ---
  Testar inte programmering så mycket, eventuellt lite för lätt.. men man kanske inte ska klaga.. :-)
  ---
  Bra tenta, men jag skulle gärna ha bytt ut den mot mer omfattande labbar. Det skulle ha givit mig mer.
  Den förklaring som gavs för att laborationerna i år blev enklare än tidigare år köper jag inte.

  ---
  ganska lätt
  ---
  Om jag skrev bra var det en bra tenta, skrev jag dåligt var det å andra sidan en värdelös tenta. Då resultatet ej kommit än får tentan betyget medel.
  ---
  (Den 1:a)
  Mycket luddig. Lätt att missförstå frågorna. Svårt att veta exakt vad som frågades efter. Förvirrande tenta helt enkelt. Trots att man kände sig påläst innan och gjort alla labbar så kändes det inte som samma kurs på tentan. Kanske pga avsaknaden av extentor.

  ---
  Bra att inte behöva skriva en massa kod. Kod skrivs inte på papper utan i en editor. Koden testas ju på labbarna!
  ---
  Flummig.
  ---
  För flummig :)
  ---
  Det går inte att skriva tentor i en sån här kurs, de blir alldeles för flummiga. Någon annan form av examination, t.ex. projektuppgift eller dyl. vore mycket bättre.
  ---
  har inte tentat än
  ---
  Tentan speglade kursen bra. Dock var det kanske lite väl mycket "lay-out" frågor på tentan och det hade vi inte pratat så mycket om i kursen, anser jag.
  Kul med tema på tentan, även fast temat var indek :-)


 8. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Intressant kurs.
  ---
  Alldeles för låg nivå på kursen (för enkelt). Mer fokus på objektorienterad design och design av STORA program.
  ---
  Berätta mer om ORB!
  ---
  lite väl låg nivå...
  ---
  Jag skulle föredra en större typ J-uppgift istället för tenta.
  ---
  4 billiga poäng! (alltför lätta labbar)
  ---
  Sommarlov
  ---
  Ha en alternativ eximination i form av att skriva ett större program. Det känns som att man lär sig mer av programmeringen på detta sätt. Man kan ju ha en skriftlig beskrivning av UML mm till detta program om det är viktigt i kursen.
  ---
  Kursen tillhör de roligast jag läst, klart jämförbar med Tilda kursen.
  ---
  Bra att "häftiga saker" togs upp som XML, Klient-Server
  HTML-iterator och URL. Mer sånt som är nytt och man
  hör talas om är kul att ha med på kursen, så man
  får prova på olika saker.

  ---
  Jag tycker helt enkelt att kursen varit väldigt ostrukturerad och konfunderande. Svårt att hitta den kunskap man behöver och väldigt osammanhängande. Jag förstår verkligen vitsen med att ha en kurs som är flexibel, där kursledaren kan lägga in aktuella och bra saker men då måste det vara bättre uppstrukturerat. Om alla föreläsningsanteckningar hade funnits hade det varit mycket bättre, då skulle man kunna få en tydligare överblick över kursen och man skulle veta vad du tycker är viktigt att kunna.
  Men jag tycker labbarna har varit givande och det har varit en kul kurs att gå!

  ---
  Kul att gå en kurs i nåt som man kommer att ha nytta av
  ---
  Mkt bra och pedagogisk föreläsare!
  ---
  Det gick över förväntan med tanke på att jag inte
  läst Java innan. Fast vissa labbar blev väldigt svåra
  för mig pga detta. Tur man har kompisar som fattar
  bättre.

  ---
  det är roligt med java men tyvärr blev kursen allt för mycket lidande av föreläsarens tillstånd. Om det bara beror på honom vet jag inte men i sin helhet så var kursen dåligt skött.
  ---
  Mycket trevlig och intressant kurs. Om tentan skippades och en extra lab lades på den tiden skulle det nog ge mera. Gradera labuppgifterna för betygsättning dvs att man ska genomföra vissa krav i labben för varje betygsnivå.
  ---
  Utmärkt för dem som bara läst java tidigare i formen av en kurs på KTH. Jag har personligen använt java sen ungefär 1996, och blev lite besviken på att jag inte lärde mig så mycket nytt.

  Jag skulle ha velat ha något mer om Software Engineering (typ versionshantering, configuration management...)

  ---
  Det är svårt att hitta en röd tråd genom kursen.
  Verkar vara lite av varje av allt som heter nått med data el java.

  ---
  Det var svårt att få grepp om kursen, vad som ingick och var tyngdpunkten låg.
  En röd tråd saknades!

  ---
  Som vanligt när Henrik håller i en kurs - väldigt bra.
  ---
  Den var nog den roligaste kursen jag gått
  och jag lärde mig mycket.
  Mycket bra, trevlig och pedagogisk föreläsare som
  fick en på bra humör.

  ---
  De som skriver pirattentan har ytterliggare en tenta att öva på. Är det rättvist?
  ---
  Mycket bra kurs, all ära till henrik
  ---
  Trevlig kurs, mer praktiskt orienterad än normalt vilket är roligt.
  ---
  Kul Kurs!
  Fick mig att tycka att programering är kul igen, efter
  "helvetes kursen" inda, med scheme och C.

  ---
  För ytligt om allt. Svårt att då få grepp om vad
  vissa saker handlar om. Bra med länkar på hemsidan
  till enkla beskrivningar så man slipper sitta och plöja igenom
  sida efter sida för att få det som är relevant för
  kursen.

  ---
  Synd att hemsidan aldrig blev som den skulle. Jag läste många kurser parallellt och hade trott (jag t.o.m frågade på första föreläsningen) att alla föreläsningar och övningar skulle läggas ut på nätet. Men eftersom så inte blev fallet känner jag inte att jag lärt mig speciellt mycket på denna kurs. Jag kunde mycket innan, och detta räckte gott och väl för att göra iordning labbarna m.h.a API:n. Men någon ökad förståelse för JAVA eller objektorienterad programmering fick jag inte. Ok, jag kunde ju ha gått på föreläsningarna, men då många av dem krockade, och då de jag var på handlade om saker jag redan visste och det hade sagts att allt skulle läggas ut på nätet, blev så inte fallet. Tråkigt. Ser fram emot C i höst istället.
  ---
  Lab 5, krypteringen kunde mycket väl fått större
  utrymme, kanske nästa kursomgång kunde implementera
  pgp i ett mer "användarvänligt" program än som nu i
  terminalfönstret.
  Hade varit kul med en lab i xml.

  ---
  Kurseb var bra och väl planerad som vanligt med henriks kurser.
  ---
  En mycket rolig kurs
  ---
  Rolig men kanske lite väl tyngd på grafikprogrammeringen. Väldigt roligt med klient-serverlabben och pgp.
  ---
  Summa summarum en rolig kurs som dock ibland inte
  verkade till 100% genomtänkt. Jag antar att
  det beror på att den var ny.

  ---
  Luftkurs på 4p. Riktigt uselt bottenbetyg för Nada.
  Om Henrik var sjuk borde han ha bytts ut, tråkigt men
  sant. Man kan helt klart se att kursen var tänkt att
  innefatta mycket kunskap som efterhand urvattnades till
  ingenting. Spel för galleriet är ett annat begrepp på kursen.
  I studiehandboken står följande:
  Kursens mål är att
  - ge kännedom om viktiga programutvecklingsmetoder
  - ge färdighet i metoder för att utveckla
  objektorienterade program
  - ge erfarenhet av modellering och utveckling av
  stora program
  Slutsats: Metoderna nämndes i all hast.
  Färdighet sannerligen inte. Det nämndes på en föreläsning
  att det kunde vara bra att använda JBuilder då man
  skulle göra stora program.

  ---
  Tog inte upp så mycket om objekthanteringen som man kunde tro innan kursen.
  ---
  Mycket bra saker som tas upp. Men att praktisera det är svårt om man inte vet alla bakom liggande faktorer. Syftar främst på server labben, lite mer teori om serveranrop och hur servrar fungerar
  ---
  Överlag en väldigt bra & "matnyttig" kurs där man kan omsätta det mesta till praktiken
  Henrik har en (sällsynt?) pedagogisk talang som gör att hans undervisningsmaterial blir lätt att ta till sig

  ---
  Tycker att det hade varit bättre artt skippa tentan och istället ha fler och tyngre labbar!
  ---
  Trevligt upplägg och innehåll. Kan med fördel
  utvidgas till tex. 6p om sånt fortfarande är tillåtet.
  Annars vore en djuplodande fortsättningskurs inte
  helt fel.

  ---
  Kanske fler kvinnliga lab-assar...?
  ---
  Kursboken borde bytas ut.
  Dagen innan tentan (tyvärr) stötte jag på en mycket bra och pedagogisk bok som dessutom är tjockare och billigare än kursboken. I den står allt mycket pedagogiskt förklarat för såväl nybörjare som erfarna programmerare som saknar ord för att förklara hur saker och ting fungerar i språket. Mycket lärorik och lättläst. Mycket bra introduktion till objektorientering. Kanske ett alternativ till Indakursen och sen även bra som bok för fortsättningskurser som denna.
  Den heter "Beginning Java Objects - From Concept to Code". Skriven av Jacquie Barker, ISBN 1861004176.

  ---
  Rolig kurs, spänner över många områden och kanske därför lite ytlig ibland. Bra med någon form av kompendium etc. över XML, kryptering, PUL. I princip föreläsningsant... (Lägg gärna upp den på webben så alla under denna kursomgång kan ta del av något sådant efteråt)
  ---
  Det tråkiga med kursen har varit att den inte levde upp till mina förväntningar.
  Det sköna har varit att jag inte behövt anstränga mig så mycket.
  Att tentan bestämmer betyget känns lite tråkigt. Kommer inte ihåg vad det stod i kursbeskrivningen, men trodde att det skulle vara mer objektmodellering o dyl. och mindre om t ex XML & saker som bara känns allmänbildande.
  Kursen kkunde hetat: Javabibliotekskunskap & lite andra grejer.

  ---
  klockrent, mera java!!
  ---
  Ostrukturerad, osäkert vad målet med kursen var
  ---
  Bra java fortsättning kurs. Dålig Software Engineering kurs. Det enda vi fick lära oss var mera java och lite runt omkring.
  Läraren borde också lära sig Java ordentligt.
  Rättningsförslagen till tentorna hade flera fel. Ett exempel:
  Man kan utan problem använda swing-komponenter i Applets - bara man har en korrekt version av den virtuella maskinen. Den riktigt kräsne kan till och med använda JPanel, som i sig är en swing-komponent.

  ---
  kursens tempo är lämpligt för E-program
  ---
  Rolig! Lite svårt att hitta en röd tråd bland allt kursinnehåll ibland, men generellt var det den mest intressanta kursen jag läst på länge.
  ---
  Skulle önskat lite mer UML och mer inriktning på stora program där flera programmerar på samma projekt. Men det kanske är för mycket på en 4p kurs.
  Den var bra ändå.


henrik

Denna sammanställning har genererats med ACE.