handledarschema Kurs prutt01 [NADA, KTH], aktuell information

Nada

Aktuell kursomgång av Programutvecklingsteknik, prutt01

^ Upp till kursens hemsida.


Senaste nytt

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Litteratur

En javabok som täcker objektmodellering och kommunikation över nätet behövs. Vi rekommenderar Kalins bok Martin Kalin: Object-oriented programming in Java, Prentice Hall, 2001, 641p. ISBN 0-13-019859-5. Övrigt läsmaterial delas ut och finns på webben.

Lärare

Kursledare är Henrik Eriksson.

Övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress Övrigt
1 Henrik Eriksson henrik@nada.kth.se
2 Erik Forslin efo@nada.kth.se
3 Mattias Lindström mattiasl@nada.kth.se
4 Jonas Sjöstrand jonass@nada.kth.se Övningar
5 Johan Thuresson johant@nada.kth.se

Schema

Schema för 2D1385 Programutvecklingsteknik vt2001
VAD VECKA DAG TID SAL
Föreläsning 11-12 fr 15-17 E1
11,13 on 10-12 E1
12,14 15-17 D1
13-14,19 fr 08-10 E1
13 ti 08-10 Q1
18 to 10-12 E1
19 ti 08-10 M1
Övning 11 on 15-17 Q21-25
12 ti 08-10 Q11-15
13 on 08-10 L12, 21, Q25, 31-32
14 on 08-10 Q15, 21, 25, 31-32
18 to 16-18 Q21-25
19 on 08-10 Q21-25
Labb 11 on 17-19 Orange, Röd
11 to 15-17 Orange, Röd
11 to 17-19 Orange, Röd
12,14,19-20 on 10-12 Brun, Gul
12 on 15-17 Brun, Gul
12 to 13-15 Brun, Gul
13-14,19 to 11-13 Brun, Gul
13-14 to 15-17 Brun, Gul
13 to 17-19 Brun, Gul
14 fr 16-18 Orange, Röd
18 on 15-17 Orange, Röd
18 on 17-19 Orange, Röd
18 to 18-20 Orange, Röd
18 fr 17-19 Orange, Röd
19 15-17 Orange, Röd
19 to 16-18 Orange, Röd
20 15-17 Brun, Gul
20 ti 08-10 Brun, Gul
20 ti 15-17 Orange, Röd
20 on 08-10 Orange, Röd
20 fr 10-12 Brun, Gul
Här finns också schema vecka för vecka.

Kursplan


vecka 11

vecka 12

vecka 13

vecka 14

vecka 18

vecka 19

vecka 20

Torsdag 31 maj

Laborationer

Sex laborationsuppgifter ingår. Varje labb som godkänns före ordinarie tentatillfället ger en bonuspoäng på tentamen.

Tentamen

Ordinarie tentamen går torsdag 31 maj kl 8-13 i sal L51-52
Inga gamla tentor finns men en fiktiv tenta med fiktiv lösning.

Du behöver inte anmäla dej till Nadatentor. Inga hjälpmedel på tentan.
Postscript Acrobat
010531 Tenta Lösning Tenta Lösning
010607 Tenta Lösning Tenta Lösning

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/prutt01/.

Datorsalar

De datorsalar som används i kursen administreras av Nada.
Som inpasseringskort använder du din kårlegitimation (på kvällar och helger krävs även koden).
I Nadas datorsalar kan man få handledning.

Delfi är Nadas serviceställe i datorfrågor.
Adress: Osquars Backe 2
Telefon: 08-790 7146
Datorpost: system@nada.kth.se
Öppettider under terminstid: måndag-torsdag kl. 9.45-11.30, 12.45-14.15 fredag kl. 9.45-11.30

Vänd dig till dem om du får problem med ditt passerkort eller konto på Nada.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 januari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>