Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1998/99 för

2D1384 Programsystemkonstruktion med Scheme

Poäng

4
Föreläsning
30
Kursnivå
D
Övning
-
Betygsskala, KTH
U, 3, 4, 5
Lab
-
Obligatorisk för
-


Valbar för
D, F
Perioder
4
Språk
Svenska
Webbinfo
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1384
Kursansvarig

Joacim Halén, joacim@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi som behandlar tekniker för konstruktion av stora, komplexa programsystem.

Mål

Kursens mål är att ge

för att eleverna ska Kursinnehåll

Makron. Syntaktiska utvidgningar och omskrivningar. Continuations. Hur man skriver paket. Implementation av ett fullständigt objektorienterat paket. Moduler. Definition och implementation av korutiner. Koppling till fönsterhanteringssystem, typ X. Implementation av ett generellt händelsestyrt simuleringssystem (liknande Simulas simulation) i form av projektarbete.

Förkunskaper

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kursen 2D1350 Programmeringsparadigm.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

Laborationsuppgifter (LAB1; 2 p).
Ett programmeringsprojekt (LAB2; 2 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 96/97 användes H. Abelson & J. Sussman: Structure and interpretation of computer programs, 1996 och G. Springer & D. Friedman: Scheme and the art of programming, 1989.

Övrigt

Kursen ges troligen sista gången 98/99.

Länk till studiehandbokstexten 1997/98

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>