Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1997/98 för

2D1384 Programsystemkonstruktion med Scheme

Poäng4Föreläsning30
KursnivåDÖvning-
Betygsskala, KTHU, 3, 4, 5Lab-
Obligatorisk för-ÖvrigtEget arbete
Valbar förDPerioderGes ej 97/98
SpråkSvenska

Kursansvarig

Joacim Halén, 08 - 790 6646, joacim@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi som behandlar tekniker för konstruktion av stora, komplexa programsystem.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Kursinnehåll

Makron. Syntaktiska utvidgningar och omskrivningar. Continuations. Hur man skriver paket. Implementation av ett fullständigt objektorienterat paket. Moduler. Definition och implementation av korutiner. Koppling till fönsterhanteringssystem, typ X. Implementation av ett generellt händelsestyrt simuleringssystem (liknande Simulas simulation) i form av projektarbete.

Förkunskaper

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kursen 2D1350 Programmeringsparadigm.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

Laborationsuppgifter (LAB1; 2 p).
Ett programmeringsprojekt (LAB2; 2 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 96/97 användes H. Abelson & J. Sussman: Structure and interpretation of computer programs, 1996 och G. Springer & D. Friedman: Scheme and the art of programming, 1989.

Övrigt

Kursen ges varannat år. Ges ej 97/98.

Länk till studiehandbokstexten 1996/97

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 juni 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>