Nada

Aktuell information om 2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme

^ Upp till kursens hemsida.


Senaste nytt

Nyheter som tidigare har visats under denna rubrik.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Joacim Halén. Träffas i samband med lektionerna eller på telefon 719 73 43.

Schema

Aktuellt schema är:
F	Mån	15-17	v 11-12, 16-19	E33
F	Tis	15-17	v 11-12, 16-19	E35
F	Ons	 8-10	v 11		D31
F	Ons	 8-10	v 12, 16	E33

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kommer till stor del bestå av artiklar och utdrag ur böcker. Nedanstående kursböcker är bra men ej absolut nödvändiga. Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Lektioner och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Kursbunt

Kursbunten säljes på första föreläsningen, pris ej faställt än, därefter finns den att köpa på NADA:s elevexpedition. Papper som delas ut under kursens gång kommer att finnas utanför expeditionen.

Kursregistrering

Alla som vill gå kursen måste registrera sig på den. Detta görs med följande kommandon

course join pscheme99
res checkin pscheme99

på någon av NADA:s unixdatorer. Det första gör att du automatiskt kommer att få kursmeddelanden etc., det andra registrerar dig i kursdatabasen, vilket är nödvändigt för att få resultat rapporterade. Registrera dig så snart som möjligt!

Avregistrering

När du är klar med (eller avbryter) kursen måste du avregistrera dig på den. Detta görs med kommandot

course leave pscheme99

på någon av NADA:s unixdatorer.

Kursuppläggning

Undervisningen består i princip av tre lektioner (blandning av lektioner och övningar) i veckan. Laborationerna och projektuppgiften görs på icke schemalagd tid.

Laborationer

I kursen ingår fem laborationer som bör göras i grupper om två personer. Laborationerna redovisas vid tidpunkter som bestäms under kursens gång. Efter kursens slut kommer ett fåtal redovisningstillfällen läggas in. Utöver dessa kan laborationer ej redovisas efter kursens slut.

När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot

res show pscheme99

Projektarbete

I kursen ingår ett projektarbete som bör göras i grupper om två till fyra personer.

NADA:s terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till NADA:s terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot

local-info salar

för att få reda på när det är bokat.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.


^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <joacim@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 mars 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>