2D1375 Programspråksimplementation

Resultat av kursutvärdering


  16 svar på enkäten kom in.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 19% (3 st) Lätt.
  3. 44% (7 st) Medel.
  4. 38% (6 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 94% (15 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 6% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 50% (8 st) Ja, mycket.
  2. 50% (8 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Vad tycker du om kursboken Crafting a compiler with C?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 25% (4 st) Bra.
  3. 31% (5 st) Hyfsad.
  4. 31% (5 st) Mindre bra.
  5. 13% (2 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Drakboken är mera kompakt och täcker mer, vilket
  kan vara både en för och nackdel.

  ---
  Det är för mycket halvdokumenterad kod, dvs inte tillräckligt
  bra kommenterad för att kunna få en överblick men
  för mycket dokumenterad för att kunna få ut den
  väsentliga informationen angående allmänt om kompilatorer.

  ---
  Det är väldigt svårt att hitta fram till det
  väsentliga i boken, man får vada genom massor med
  mer eller mindre oväsentligt kod... Jag är förmodligen
  konstig, men jag tycker att drakboken är mer lättläst.

  ---
  Passade inte så bra till labbarna. Dessutom var
  C koden och datastrukturerna i boken ganska risiga
  (förmodligen översatta från ADA :-).

  ---
  Lite för mycket c-kod. Allting förklaras med
  c-pseudo kod, som inte alltid är så rolig att läsa

  ---
  Boken är mycket bra om man letar efter tips om hur
  man, givet filen "defs.h", ska implementera en
  kompilator för Ada/CS så som författarna har tänkt
  sig.

  I övrigt är boken närmast oläslig och rätt värdelös.

  ---
  Mer en genomgång av författarens program än en bok om kompilatorer
  ---
  Bra, men lite blajig . Kul med lite praktisk programmering.
  ---
  Boken fungerad som brevidläsningsliteratur. Allt som
  var viktigt gick Viggo igenom på föreläsningarna. Man
  behövde därför bara läsa det man var intresserad av
  eller inte förstod på föreläsningarna.

  ---
  För mycket rätt ointressant kod, för
  lite teori.

  ---
  Varför pascal strukturer om den heter "crafting a compiler with C"?
  I texten hänvisas det till kodsnuttarna i boken hela tiden, inte bra.
  Pladdrig.


 5. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 13% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 6% (1 st) 20-40%.
  3. 31% (5 st) 40-60%.
  4. 6% (1 st) 60-80%.
  5. 44% (7 st) Mer än 80%.

 6. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 56% (9 st) Mycket bra.
  2. 25% (4 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Acceptabelt.
  4. 6% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Föreläsningarna kommer nära klassen på de
  legendariskt bra föreläsarna på matte (Lasse Svensson,
  Krakus, Björner).

  ---
  Att i förväg få ut OH-bilderna är kanske en självklarhet
  men dock inte så vanligt i dagens kurser, dock en
  välidigt bra sak eftersom man har större chans att förbereda
  sig inför föreläsningar.

  ---
  Tyvärr tycker jag att det märks rätt tydligt att
  kompilatorkonstruktion inte är föreläsarens huvudområde.
  Vet inte om den kommentaren är särskilt konstruktiv.
  :-)

  ---
  viggo = bra
  ---
  Viggo gick igenom det som var viktigt. Föreläsnings
  anteckningarna gav en mycket bra överblick innan tentan
  på vad som var viktigt. Jag tycker det är bra att vi
  fick ut anteckningarna och slapp skriva av hela tiden.
  Då kan man konsentrera sig på vad föreläsarne säger
  och bara göra några tilläggs anteckningar.

  ---
  För lite koppling till labbarna.
  ---
  Tyvärr krockade Primp med egen undervisning.
  ---
  Utmärkta föreläsningar. Föreläsningsanteckningarna
  är guld värda.


 7. I labben fick du skriva en hel kompilator för en begränsad del av Ada/CS utan att få särskilt mycket kod givet, även om dom flesta detaljerna beskrivs i kursboken. Vad tycker du om labbdelens storlek?

  1. 0% (0 st) Alldeles för liten.
  2. 6% (1 st) Kunde vara något större.
  3. 13% (2 st) Lagom.
  4. 63% (10 st) Kunde begränsas något.
  5. 19% (3 st) Alldeles för stor.

 8. Tycker du att labbdelen var intressant?

  1. 44% (7 st) Mycket intressant.
  2. 25% (4 st) Intressant.
  3. 25% (4 st) Ganska intressant.
  4. 6% (1 st) Ointressant.

  Skriv gärna en kommentar om labbdelens innehåll och utformning:

  Ganska svårt att fatta vad som ska göras i de olika labbarna.
  Lite väl mycket kodande.
  För hårda krav för godkännande, optimala lösningar
  m.m. borde inte vara obligatoriskt.

  ---
  Det borde vara tydligare specat i början av labkursen
  vad som krävs av kompilatorn. Man kan då göra bättre
  grundade designval.

  Valet av målspråk är mindre lyckat. JVM är rent olämplig
  i sin nuvarande version som målspråk för ada.

  ---
  För det första tycker jag att labbpeken kom ut för sent
  Eftersom alla labbar bygger på varandra är det viktikgt
  att alla kommer ut fort så man kan få en överblick
  över vad man behöver göra.

  Jag tycker också att man kunde styra upp labbarna så det
  inte tar så lång tid, visst är det kul att alla har en frihet
  att göra sin kompilator som de vill, men jag tycker
  personligen att det tar för mycket tid för att vara roligt.

  ---
  Ganska tunga labbar, framför allt labb 7.
  ---
  Det kanske hade varit idé att som första labb skriva
  en väldigt enkel kompilator, för att få lite bättre
  känsla för kompilatorskrivande.

  ---
  Hellre än att begränsa labben kunde man ge t.ex
  3 poäng för den => 5 poängs kurs.

  ---
  Det är bra att man tvingas skriva en hel kompilator.
  Det är enda sättet att lära sig.

  ---
  Dålig utformning av labbarna:

  - Den kod man fick var rätt kladdig, och inte så bra
  kommenterad. "defs.h" var totalt oläslig tills dess
  jag tog tjuren vid hornen och ägnade mig åt två
  dagars oavbruten djupmeditation. Yacc-grammatiken
  bär alla spår av att vara en klockan-5-på-morgonen-kludge.
  Vet inte om jag har fel här, men jag tycker att det såg så
  ut. De grammatikkonflikter man råkar ut för kan lösas
  smidigare. Ev. kommer ett förslag till grammatik från
  vår labbgrupp, om vi drabbas av *total* hybris. :-)
  - Dålig anpassning mellan labbarna och föreläsningarna.
  Ganska ofta motsade föreläsningar och labbspecar varandra
  Det känns litetgrand som att ha gått två olika kurser.
  - Dåliga läsanvisningar! De sidor som det föreslogs
  at man skulle läsa i boken var ofta det/de första
  avsnittet/avsnitten, som tog upp en idealiserad bild
  av hur trevligt det vore om allt vore såhär enkelt.
  Det man behövde stod vanligtvis i slutet av kapitlen.

  Bra:

  - Det är roligt att alla labbarna leder fram till ett
  gemensamt mål, som dessutom är ett program som
  gör något vettigt! PÅ det sättet är nog labbarna
  kursens stora behållning!

  Möjligen borde man fundera på målspråket. Även om
  java är väldigt inne och så så verkar det inte vara
  den ideala målarkitekturen.

  ---
  Det är bra att bygga ihop många labbar till ett stort program, men det var ju så enormt att göra

  Labben är för stor (Men nu har du ju sänkt kraven vilket är bra!)

  ---
  lite stressigt när det blir så mycket kedjeeffekter när man fixar med de semantiska åtgärderna. Kanske kunde mer kod vara given, så blir det lättare att koncentrera sig på det viktiga.
  ---
  Väldigt mycket jobb för så lite poäng.

  ---
  Labben var lite för omfattande. Man måste nog få ut alla
  labbpeken från början för att på ett tidigare stadium
  få en överblick över vad man ska göra. Det blir annars
  väldigt svårt att avgöra om man tänkt rätt eller inte.

  ---
  Som säkert många andra påpekat var labben lite väl
  tidskrävande.

  ---
  defs.h..... Större del av labben borde varit given så att koncetration på det vessäntliga kunde göras.
  Java byte code är en ointressant målspråk.
  Kicken med att ha gjort "en riktig kompilator uteblir".

  ---
  Jag är kluven. Labben tar oerhörd tid. Å andra sidan
  är den, den mest lärorika lab jag någonsin gjort.
  Att ge oss mer kod från början skulle göra att man
  fick tänka mindre själv och skulle tvingas försöka
  lista ut hur någon annan tänker.
  Till en början kommer jag ihåg att jag hade väldigt
  svårt för AdaCS då jag inte sett språket förrut. Ett
  bra enkelt bibliotek av enkla funktioner med många
  förklaringar vore bra. (Enklare än de tester som nu
  finns upplagda)
  Sammanfattningsvis tycker jag att det var den mest inspirerande och roliga
  lab jag någonsin gjort.

  ---
  Jobbigaste labben jag/vi skrivit.


 9. Var labbinstruktionerna tillräckligt tydliga?

  1. 0% (0 st) Nej, övertydliga - för mycket detaljer.
  2. 38% (6 st) Ja, helt OK.
  3. 50% (8 st) Något otydliga, men inte så farligt.
  4. 13% (2 st) Nej, mycket otydliga.

  Ev. kommentarer om labbinstruktionerna:

  Alla krav på labben borde stå i labbpeken.
  Vore kul om man skunde testa att programmet verkligen
  fungerar under tidens gång.

  ---
  Men borde kommit i en bunt, vilket jag inser var
  svårt när det var första gången kursen gavs.

  ---
  Ibland kändes det som om de sa emot varandra typ lab5 och
  lab6.

  ---
  Det största felet var nog att de kom så sent,
  d.v.s. under kursens gång.

  ---
  Hmmm... vet inte om jag svarade på dessa frågor i en
  tidigare fråga. Eftersom jag tror att enkäterna splittras
  upp fråga för fråga, så att det inte är en höjdaridé att
  hänvisa till fråga 8, så kopierar jag över det jag skrev där.

  -----

  Dålig utformning av labbarna:

  - Den kod man fick var rätt kladdig, och inte så bra
  kommenterad. "defs.h" var totalt oläslig tills dess
  jag tog tjuren vid hornen och ägnade mig åt två
  dagars oavbruten djupmeditation. Yacc-grammatiken
  bär alla spår av att vara en klockan-5-på-morgonen-kludge.
  Vet inte om jag har fel här, men jag tycker att det såg så
  ut. De grammatikkonflikter man råkar ut för kan lösas
  smidigare. Ev. kommer ett förslag till grammatik från
  vår labbgrupp, om vi drabbas av *total* hybris. :-)
  - Dålig anpassning mellan labbarna och föreläsningarna.
  Ganska ofta motsade föreläsningar och labbspecar varandra
  Det känns litetgrand som att ha gått två olika kurser.
  - Dåliga läsanvisningar! De sidor som det föreslogs
  at man skulle läsa i boken var ofta det/de första
  avsnittet/avsnitten, som tog upp en idealiserad bild
  av hur trevligt det vore om allt vore såhär enkelt.
  Det man behövde stod vanligtvis i slutet av kapitlen.

  Bra:

  - Det är roligt att alla labbarna leder fram till ett
  gemensamt mål, som dessutom är ett program som
  gör något vettigt! PÅ det sättet är nog labbarna
  kursens stora behållning!

  Möjligen borde man fundera på målspråket. Även om
  java är väldigt inne och så så verkar det inte vara
  den ideala målarkitekturen.

  -----

  ---
  Ännu mer tips/vägledning (mer detaljerad) vore bra.
  Lite otydligt vad som ska finnas när labben är klar.
  Helt enkelt lite tydligare instruktioner om vad som
  ska åstakommas i labben.

  ---
  De olika labbarna flyter ihop.
  ---
  Första labbarna var lite väl petiga...
  Förklara gärna stringspace men om ni vill begränsa
  labben stryk den delen & likaså de första ändringarna
  i AdaCS.y som kändes löjliga


 10. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 19% (3 st) Mycket bra.
  2. 63% (10 st) Bra.
  3. 19% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:

  Den var ganska lätt.
  ---
  Lite väl enkel kanske, men speglade kursen väldigt bra.
  ---
  Lätt.
  ---
  Tentan var mycket lätt, vilket iofs uppvägs av att
  labbarna är ganska tunga.

  ---
  För lätt.
  ---
  Vet inte riktigt vad kursinnehållet till
  syvende och sist skulle vara.

  Tentan var litet *för* lätt.

  ---
  lätt
  ---
  Tentan gick inte in allt för mycket på det "praktiska"
  planet (struktar, c-kod etc) vilket är bra.

  ---
  Jag tror att Viggo kan sätta sig in lite mer i hur labben
  är utformad till nästa kursomgång och kanske knyta
  det som presenteras på föreläsningarna lite mer till
  labben. Nu kändes det lite som om vi gick igenom en sak
  under föreläsningarna och gjorde en labb som var tänkt
  att fungera på ett helt annat sätt.

  ---
  En inspirerande tenta nästan lika kul som ASS-tentan.


 11. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Om exempelvis datorteknik ak, fk varit förkunskapskrav
  kunde intressantare optimeringar illustrerats.

  ---
  Den känns väl genomtänkt och planerad och ger en bra
  förståelse för hur kompilatorer fungerar, skulle kunna
  minska mer arbetet på labbarna bara.
  Det är kul att alla labbar bygger på varandra så att
  man får se helheten i kompilatorn.

  ---
  Jag har "sågat" kursen ganska rejält i min utvärdering,
  men det är inte gjort med någon illvilja.

  Det är istället för att jag tycker att det var mycket
  med kursen som var dåligt, men att om man bara fixar till
  det så kan den här kursen bli väldigt bra!

  ---
  tungur labbur
  ---
  Det vore intressantare med en större kurs, så att det vorre möjligt att hinna med labbarna under kursen.
  För många delar av kompilatorer hinner vi inte undersöka pga för kort tid.
  Det vore MYCKET bättre med en större kurs.

  ---
  4 poäng är lite för lite för den mängd
  arbete som ligger nerlagt i labbarna MEN
  kursen är en av de mest intressanta som
  jag har följt ! Bra jobbat !


viggo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.