bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

2D1375, Aktuell information om hösten 2005

Kurs-PM finns på webben i PDF-format. Jag har också lagt papperskopior i smatten utanför studentexpeditionen.

Kursen är en "läskurs" vilket innebär att den består nästan helt av självstudier. Under kursens gång ges tre föreläsningar.

  • Vecka 25, onsdag 31 aug, 10-12, D41. Introduktion, minneslayout, intermediärkod.
  • Vecka 41, onsdag 12 okt, 10-12, D41. Frågor, instruktionsselektion.
  • Vecka 49, onsdag 7 dec, 10-12, D41. Frågor, registerallokering.
Kurslitteraturen består av andra utgåvan av Appels bok Modern compiler implementation in Java. OBS! Köp inte första utgåvan av boken! I kursbunten ingår kursprogrammet och Nadas hederskodex.

^ Upp till kursens hemsida.

Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2006-02-24