Nada

^ Upp till aktuella kurssidan.


Läsanvisning till 2D1375, Programspråksimplementation

Kurslitteratur

Charles N. Fischer, Richard J. LeBlanc: Crafting a compiler with C.

Nivåer

0. Ingår inte alls.

1. Ingick i Artificiella språk och syntaxanalys, inga direkta tentafrågor.

2. Läs översiktligt, inga tentafrågor.

3. Ingår i detalj.

Läsanvisning

Kapitel/avsnitt Nivå
====================
1        3
2        2
3-6       1
7-13       3
14        1
15.1-15.7    3
15.8       2
16.1-16.3    3
16.4       2
16.5       3
17        0
Appendix A    2
Appendix B-F   0
Dessutom kommer det på tentan en fråga på någon av labbarna (labb 1-6).

Annan litteratur som kan vara intressant

^ Upp till aktuella kurssidan.


Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 augusti 1996
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>