Nada

Programspråksimplementation, Läsåret 02/03

Författare: Lars Engebretsen, NADA

Kursanalys

Kursdata

Kurs2D1375, Programspråksimplementation, 4p
ExaminationTentamen (2p), Laboration (2p)
Kursen genomfördHT 2002
Föreläsningar2 timmar (1 tillfälle)
Kurslitteratur Modern compiler implementation in {C|Java|ML}
Antal studenter~30
Kursansvarig/föreläsareLars Engebretsen

Examination

Kursen examineras med laborationer och muntlig tentamen. Studenterna kan själva bestämma sitt betyg genom att göra olika många laborationer; betyget fastställs sedan efter godkänd muntlig tentamen.

Nyckeltal

Totalt har tjugo studenter klarat kursen; nio med betyg 3, sju med betyg 5, tre med betyg G och en med betyg VG. Eftersom kursen är en läskurs är det svårt att uppskatta hur många som har gått den. Jag vet att några studenter inte hann klart med laborationerna i tid och tänker redovisa under nästa kursomgång.

Eftersom studenterna tenterar när de har gjort sina laborationer blir de godkända på båda kursmomenten samtidigt. Därför är examinationsgraden och prestationsgraden lika, med uppskattningen 30 studenter blir examinations- och prestationsgrad (65±5)%.

Mål

Kursens mål är att ge: 1) teorin bakom och principerna för konstruktion och implementation av kompilatorer och andra översättare, 2) detaljförståelse för mekanismerna i programspråk och hur en kompilator kan realisera dem, 3) förmåga att konstruera översättare från en notation till en annan; för att studenterna ska kunna 1) modifiera en existerande översättare, 2) med hjälp av verktyg konstruera en kompilator från ett givet programspråk till maskinkod eller ett annat programspråk.

Kommande förändringar

Java-versionen av Appels bok har kommit ut i en andra upplaga. Den verkar klart bättre än den tidigare upplagan och har ett lite annorlunda upplägg på laborationerna.

Några studenter tyckte att det kunde vara bra med ytterligare någon föreläsning som klargör oklara avsnitt i boken. Eventuellt läggs en sådan föreläsning till nästa kursomgång.

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <enge@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 mars 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>