Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1375, hösten 2003

Kurs-PM och kurslitteratur

Kursprogram och Nadas hederskodex delas ut på det första (och enda) föreläsningstillfället.

Det verkar finnas ett fel i filerna till kapitel 7 på bokens webbplats. Länkarna till EXP.java respektive Exp.java går till samma fil; det borde vara så att Exp.java innehåller föjande kod:

package Tree;
abstract public class Exp {
	abstract public ExpList kids();
	abstract public Exp build(ExpList kids);
}

Som ett exempel på hur utmatningen från en kompilator kan se ut har jag lagt upp utmatningen från min lösning på programmet Factorial.java. Jag valde att låta alla funktionsparametrar ligga i aktiveringsposten och lät varje funktion få en extra parameter: pekaren till variablerna i den klass funktionen tillhör (den så kallade this-pekaren). För att det skulle gå lättare att läsa koden ändrade jag klassen Temp så att det gick att ge namn till registren som innehåller FP (Frame Pointer) respektive RV (Return Value).

Några kursrelaterade länkar


Sidansvarig: Lars Engebretsen
Senast ändrad 1 september 2003.