bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

2D1375, Programspråksimplementation, 4 poäng

Allmän kursbeskrivning

Den här kursen beskriver hur en kompilator fungerar inuti. En kompilator är ett stort och mycket fascinerande program. Den som ska konstruera en kompilator måste behärska en mängd områden, alltifrån komplicerade datastrukturer och algoritmer för snabb sökning och syntaxanalys till detaljer i datorns instruktionsuppsättning.

Efter att ha förstått hur kompilatorn fungerar kan du inte bara konstruera en egen kompilator, utan du har också insett varför programspråk ser ut som dom gör och har lättare att förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns vid programspråksutformning.

Den största uppgiften i kursen är att skriva en hel kompilator för ett riktigt programspråk.

För att kunna läsa denna kurs måste du redan kunna lexikal, syntaktisk och semantisk analys, lämpligen genom att ha gått kursen Artificiella språk och syntaxanalys.

Här är kursens studiehandbokstext.

Nuvarande kursomgång: period 1-2 2005/2006

Kursledare är Mikael Goldmann.

Tidigare kursomgångar

Andra kurser som Nada ger.

^ Upp till kursöversikt.

Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2006-02-24