bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

2D1373 Artificiella språk och syntaxanays

Nyheter

050328

Tentan är rättad. Använd

  res show syntax05

för att se resultatet.

050324

Nu kan man boka tid för att redovisa labben.

Se länken labbkurs i menyn.

050223

Jag har uppdaterat hemsidan under kursuppläggning med hänvisningar till elektroniska källor som behandlar attributgrammatiker (mycket översiktligt, men tillräckligt) och Chomskyhierarkin (ganska ingående).

Se avsnittet kursuppläggning.

050218

Jag har hämtat paketen syntaxtree och visitor från kursbokens hemsida och lagt dem på kurskatalogen. Se vidare info på sidan om labbkursen.

050128

Dokumentationen till JFlex finns on-line via en länk frå kurshemsidan. Den som vill ha den på papper kan köpa ett exemplar på Nadaexpeditionen (pris 30 kr).

050118

I det kursprogram som delades ut angavs fel veckodag för ordinarie tenta. Korrekta uppgifter finns på kurshemsian.

041209

Kursidorna är under uppbyggnad.

Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2005-11-03