bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

Resultat av kursutvärdering


  Några frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (1 st) Mycket lätt.
  2. 4% (1 st) Lätt.
  3. 67% (16 st) Medel.
  4. 25% (6 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 92% (22 st) Ja.
  2. 8% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 46% (11 st) Ja, mycket.
  2. 50% (12 st) Ja.
  3. 4% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Vilken bok har du haft som kursbok?

  1. 0% (0 st) Parsons.
  2. 83% (20 st) Appel.
  3. 0% (0 st) Aho, Sethi, Ullman.
  4. 0% (0 st) Annan bok.
  5. 17% (4 st) Ingen bok.

 5. Vad tycker du om den bok du använt?

  1. 8% (2 st) Mycket bra.
  2. 46% (11 st) Bra.
  3. 25% (6 st) Hyfsad.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 17% (4 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Se nedan.


 6. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 8% (2 st) Mycket bra.
  2. 46% (11 st) Bra.
  3. 17% (4 st) Hyfsad.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 25% (6 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  Se nedan.


 7. Vad tycker du om kursmaterial på kurshemsidorna (manualer för scanner- och parsergeneratorer)?

  1. 8% (2 st) Mycket bra.
  2. 33% (8 st) Bra.
  3. 33% (8 st) Hyfsat.
  4. 8% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 17% (4 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar:

  Se nedan.


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 8% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 13% (3 st) 40-60%.
  4. 17% (4 st) 60-80%.
  5. 58% (14 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?)

  1. 50% (12 st) Mycket bra.
  2. 42% (10 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar till föreläsningarna:

  Se nedan.


 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 13% (3 st) Ofta.
  3. 13% (3 st) Ibland.
  4. 33% (8 st) Sällan.
  5. 38% (9 st) Aldrig.


 11. Vad tycker du om projektuppgiften?

  1. 21% (5 st) Mycket bra.
  2. 75% (18 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyffsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 4% (1 st) Har inte gjort den.

  Synpunkter på uppgiften, vilka verktyg använde du?:

  Se nedan.


 12. Vad tycker du om årets bonussystem, att projektuppgift som redovisas i tid höjer tentabetyget ett steg?

  1. 13% (3 st) Mycket bra.
  2. 67% (16 st) Bra.
  3. 13% (3 st) Hyffsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 8% (2 st) Dåligt.

  Synpunkter på bonussystemet:

  Se nedan.


 13. Vilka applex gjorde du?

  1. 71% (17 st) Applex 1 (Simulering av NFA)
  2. 67% (16 st) Applex 2 (Lexikal analys med (J)Flex)
  3. 63% (15 st) Applex 3 (En enkel miniräknare)
  4. 33% (8 st) Applex 4 (Konvertering av reguljärt uttryck till NFA)

  Synpunkter på applexen (Vilka är bra? Vad kan förbättras?):

  Se nedan.


 14. Hur tycker du att tentan speglade den teoretiska delen av kursinnehållet?

  1. 17% (4 st) Mycket bra.
  2. 75% (18 st) Bra.
  3. 8% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 15. Hur svår är tentan?

  1. 0% (0 st) För svår.
  2. 92% (22 st) Lagom.
  3. 8% (2 st) För lätt.

  Ev kommentar om tentan:

  Se nedan.


 16. Hur många andra kurser har du läst i period 3 (förutom syntaxen)?

  1. 0% (0 st) Ingen.
  2. 17% (4 st) En.
  3. 67% (16 st) Två.
  4. 13% (3 st) Tre.
  5. 4% (1 st) Fyra eller fler.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 8% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 33% (8 st) 15-30%.
  3. 46% (11 st) 30-50%.
  4. 13% (3 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 18. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 17% (4 st) 4p är för lite.
  2. 83% (20 st) Lagom med 4p.
  3. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 19. Vad tycker du saknas i kursen?:

  Se nedan.


 20. Vad känns överflödigt i kursen?:

  Se nedan.


 21. Vad var bra med kursen?:

  Se nedan.


 22. Vad var mindre bra eller dåligt med kursen?:

  Se nedan.


Ev. kommentar om boken:

Överlag bra men ibland kändes den något kortfattad vilket drar ner från mycket bra till bra.
---
Ovanligt kronologisk (steg-för-steg, bra!) för att vara en icke-mattebok.
---
Tar upp många ämnen, men går inte igenom dem tillräckligt. Känns som om man måste jobba väldigt mycket själv/leta ytterligare info på nätet.
---
Utelämnar lite väl mycket till läsaren i vissa delar, mera exempel och kod är önskvärt.
---
Jag använde både Appel och Aho, Sethi, Ullman. Appels bok är väldigt kortfattad om reguljära uttryck och LR/LALR-parsing, så drakboken blev ett bra komplement med vettiga övningsuppgifter.


Ev. kommentar om exempelsamlingen:

"Applex" var mycket bra.
---
Har inte använt så mycket, men när man slog upp och faktiskt hittade ett exempel på det man var ute efter så var det bra.
---
Knappt använt den.


Ev. kommentar:

De känns okompletta. Får leta mycket information på nätet.
---
sablecc krävde avsevärda mängder googlande för att förstå. Det i sig är inget jag har något emot då det är det sätt jag ofta arbetar på när jag programmerar men om man ska se till det material som fanns länkat så var det ju inte så bra.


Ev. kommentar till föreläsningarna:

Bra tempo och förklaringar.
---
Oerhört bra och roliga föreläsningar.
---
Mikael är en skicklig föreläsare som förklarar materialet bra. För en gång skull hade man nytta av föreläsningsanteckningarna i tentapluggandet.


Synpunkter på uppgiften, vilka verktyg använde du?:

Tidskrävande men väldigt kul!
---
Ej klar än.
---
Man fick koll på hur det skall göras. Däremot var det lite bökigt att tvinga bisongrejerna genom en C kompilator, men det gick.
---
SableCC
Då jag gått fortsättningskursen (PrImp) så hade jag praktiskt taget gjort hela uppgiften, fick ändra lite småsaker.

---
JFlex och javacup. Det tog ett tag för oss innan vi bestämde oss för verktyg. Bison var det tänkt först, men det gav oss stora problem. När vi väl kom igång gick det smidigt.
---
Anvämde JavaCC jjTree. Fungerade väl bra, men saknade funktionalitet som att fortsätta efter fel och att på enkelt sätt få ut radnummer när man får fel när man går igenom det abstrakta syntaxträdet. Det går säkert att få den att göra dessa saker, men jag kunde inte hitta i manualerna hur man gjorde det.
---
Mera hjälp runt omkting ex. exempel på vissa delar.
---
är inte klar, tycker att den är väldigt svår att fatta riktigt vad/hur man ska göra.
---
Jag använde Java CUP som parsergenerator. Bra att projektet kan användas i PRIMP-kursen.
---
Har bara kommit halvvägs men den är mycket lärorik


Synpunkter på bonussystemet:

Projektet mycket roligare än tentan så man lägger hellre tiden där!
---
Motivation för att göra klart projektet i tid och gör tentan mindre kritisk (är ju lätt hänt att man råkar få just en uppgift man har svårt för, ska inte förstöra hela betyget).
---
Det låter bra. Dock första gången jag hör om det, vad jag minns.
---
Betyget ska spegla kunskaperna i ämnet inte hur bra man är på att hålla deadlines.
---
Det har inte alls framgått att det har varit så!
---
Det ger motivation att få klart projektet i tid, helt klart...
---
Hyfsat stavas med ett f... :)


Synpunkter på applexen (Vilka är bra? Vad kan förbättras?):

Bra förberedelser för projektet!
---
Gör dem obligatoriska med specade inlämningsdatum!!
---
Dom var ganska enkla och gick fort.
---
Inte gjort något applex alls. Hade andra kurser samtidigt som tog upp en hel del tid.
---
Ingen gjord
---
Bra tillfälle att lära sig lite C-programmering med Yacc/Flex.


Ev kommentar om tentan:

Inga överraskningar förutom sista uppgiften som var riktigt svår...


Vad tycker du saknas i kursen?:

Mer teori
---
Tvång att göra labbarna i tid :)
---
Inget speciellt
---
liten genomgång av samtliga rekommenderade verktyg.
behöver inte vara omfattande men så att man får en inblick i vad som finns och hur de fungerar på en grundläggande nivå.

---
Det borde vara mer om Chomskyhierarkin (och därmed om kontextberoende språk). Och mer om attributgrammatiker.


Vad känns överflödigt i kursen?:

Mycket laborerande


Vad var bra med kursen?:

Innehållet är trevligt
---
Bra pedagogisk föreläsare, kul projektuppgift, intressant kursinnehåll öht.
---
Att man faktiskt lärde sig en hel del. Jäkligt intressant.
---
Gick igenom grundligt om DFA, NFA och olika parsertekniker.
Samt teorin för olika typer av språk var ganska intressant också.

---
Gav en bra insyn i hur en kompilator bär sig åt för att tolka koden man skriver vilket jag tror kan vara nyttigt i flera sammanhang.
---
Mikael är mycket bra föreläsare, förklarar allt så att man förstår.
---
Bra blandning av praktisk del (C/Java/parsergeneratorer) och teoretisk del (pumpningslemmat).
---
Mycket lärorikt att få reda på hur artificiell syntax fungerar, programmeringsfärdigheten ökar.
---
Applexerna och projektet gör att man ser hur teorin funkar i praktiken, mycket bra.


Vad var mindre bra eller dåligt med kursen?:

För mycket laborationer
---
Inget!!
---
Oklart hur användbar kursen är för framtiden.
---
Jag har lite svårt att förstå hur man ska göra med labbuppgiften.
---
Vore bra med förslag på andra projekt än MiniJava för de som inte är Java-orienterade.
---
Man kanske skulle börja med projektet tidigare, det är ganska stort...


Denna sammanställning har genererats med ACE.
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2005-12-19