2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

Resultat av kursutvärdering


  20 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (1 st) Mycket lätt.
  2. 22% (5 st) Lätt.
  3. 65% (15 st) Medel.
  4. 9% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 87% (20 st) Ja.
  2. 13% (3 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 74% (17 st) Ja, mycket.
  2. 22% (5 st) Ja.
  3. 4% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Vad tycker du om kursboken Introduction to compiler construction av Parsons?

  1. 26% (6 st) Mycket bra.
  2. 52% (12 st) Bra.
  3. 13% (3 st) Hyfsad.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Lite flummig på vissa saker men helheten är bra !!!
  ---
  För mycket kring snack. Man skulle troligen kunna
  skriva boken på c:a 20 sidor och ändå lyckas
  förklara allt.

  ---
  Bra bok om teori, men det skulle vara trevligt
  med en bok som ägnar sig en del åt implementation
  också. Annars vill man köpa en sådan som bredvid-
  läsning i alla fall.

  ---
  Lättläst och gott om rejäla exempel.
  ---
  Boken är mycket bra. Väldigt lättläst och ett utmärkt komplement till Mikaels föreläsningar. Kommer rekomendera den till kamrater som ska läsa kursen
  ---
  Jag tycker att "drakboken" är bättre...
  ---
  Väldigt textig och byråkratisk. Avancerade resonomang för enkla saker och teorier.
  För mycket grekiska bokstäver och dålig på att förklara problemställningar och dess lösningar.

  ---
  Det jag hann läsa i den var bra. :)
  ---
  Lite röriga exempel, men det fick vi på föreläsningar istället...
  ---
  Lite oklara beskrivningar ibland, men förövrigt bra.
  Lättläst engelska, vilket är bra.

  ---
  Läste inte så mycket i den, mycket förståelse kom
  istället under föreläsningar, "räknande" och
  labbande. De långa exemplen gör sig bättre live på tavlan..


 5. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 17% (4 st) Mycket bra.
  2. 39% (9 st) Bra.
  3. 26% (6 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 17% (4 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  Bra exemlel på vad skullnaden mellan lr(0) slr ... lalr .... vad skillnaden var mellan dem ...
  ---
  Kanske skulle det finnas lite övningar i kursen?
  Man orkar aldrig räkna själv... :)
  De tal jag tittat på i exempelsamlingen (de mikalen räknade några till) har dock varit bra och tagit upp ämnet på ett bra sätt

  ---
  Väl svåra övningsexempel
  ---
  Se ovan. Lite för formell. Påhittade exempel. Ta naturliga och vanliga problem istället.
  ---
  Svårare uppgifter än på tentan vilket är bra för då blir
  man bra förberedd till tentan.

  ---
  Lite för svår i förhållande till tentatalen anser jag.
  ---
  Bra med lite kort beskrivande text innan
  uppgifterna.

  ---
  lite svåra exempel på första och andra kapitlet,
  några enklare skulle säkert underlätta i början.


 6. Vad tycker du om övrigt material i kursbunten (flex- och bisonmanualer)?

  1. 4% (1 st) Mycket bra.
  2. 70% (16 st) Bra.
  3. 26% (6 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kursbunten:

  Kanske lite väl ingående. Säkert bra om man orkar läsa igenom hela, men det orkar man inte.
  Jag ser hellre en kortare översiktlig användningsmanual. Det är dessutom tungt att gå omkring med stora buntar papper
  dagarna i ända utan att läsa dem... :)

  ---
  Manualerna är inte de bästa, men det har ju inte
  så mycket med kursen att göra

  ---
  sålångt jag använt flex och bison manualerna så
  tycker jag att flex manualen skulle kunna utökas med
  samma grundläggande tydlighet som bisonmanualen.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 13% (3 st) 40-60%.
  4. 9% (2 st) 60-80%.
  5. 78% (18 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?)

  1. 65% (15 st) Mycket bra.
  2. 35% (8 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar till föreläsningarna:

  En eloge till Mikael! Mycket bra gjort. Framförde ämnet på ett bra och klart sätt. Bra upptagna exemel
  ---
  Vissa exempel lite väl långrandiga...
  ---
  Toppen!
  ---
  Läraren talar tydligt och är mån om att eleverna ska förstå och förklara gärna saker igen.
  ---
  För lite runtomkringsnack om problem och problemställningar. Mest snack om lösningar. Jag ser hellre att jag förstår problemen bra innan jag vill ha lösningar serverade.
  ---
  Du är en av de bättre föreläsarna jag har haft under min tid
  på Teknis. En av orsakerna till att man klarar tentan
  är att föreläsaren gör kursen intressant och lär ut bra.
  Eloge till til dig Micke!

  ---
  Eventuellt kan man klaga på kommentaren:
  "Nej men säg vad du tänkte säga, det är säkert fel... Eller rätt menar jag" ,-)

  ---
  föreläsningarna var i helhet bra, vissa hänvisningar
  och föklaringar av liknande klurigheter hade varit
  kul.


 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 9% (2 st) Ja, alltid.
  2. 4% (1 st) Ofta.
  3. 30% (7 st) Ibland.
  4. 26% (6 st) Sällan.
  5. 30% (7 st) Aldrig.


 10. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna? Är handledningen tillräcklig?

  1. 30% (7 st) Javisst.
  2. 35% (8 st) Javars.
  3. 30% (7 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.


 11. Vad tycker du om systemet att de fyra första labbarna är frivilliga och ger bonus på tentan?

  1. 74% (17 st) Mycket bra.
  2. 22% (5 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Hyffsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Synpunkter på labbarna (Vilka är bra? Vad kan förbättras?):

  Kanske något lite mer att bita i. Recursive-descent
  labben gav inte speciellt mycket. Det var i och för
  sig bra att det var lätta uppgifter som skulle lösas
  när man bekantade sig med Flex och Bison.

  ---
  Labbarna är bra. De tar upp det man ska lära sig.
  Det tar ett tag att förstå labben, men när man gjort det är den enkel att genomföra.

  ---
  Kanske lite tightare tidsschema så att labb 5 påbörjades
  tidigare

  ---
  Alla labbarna var bra
  ---
  Jag tycker labbarna är okej som de är nu, självklart kan
  allt förbättras, men jag kan inte ge förslag till vad
  så om ingen klagar järnet så kan man be

  ---
  fast det är trist att den sista labben är så stor
  att den hamnar utanför kurstiden och riskerar att
  bli kvar till senare tillfälle som så ofta drar ut
  på tiden när kursen är klar. :)

  ---
  Det är svårt att komma igång med labb 4.
  En kontrollpunkt vore kanske önskvärd?


 12. Hur tycker du att tentan speglade den teoretiska delen av kursinnehållet?

  1. 43% (10 st) Mycket bra.
  2. 57% (13 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 13. Hur svår är tentan?

  1. 0% (0 st) För svår.
  2. 87% (20 st) Lagom.
  3. 13% (3 st) För lätt.

  Ev kommentar om tentan:

  Kan dock vara svårt att göra tentan så mycket svårare
  då denna kurs är så enormt begränsad.

  ---
  uppgift 1-5 gick fort, sedan satt jag mer än halva
  tiden och funderade på sista uppgiften (en seg best)

  ---
  BRa med en exempeltenta. TEntan som vi skrev hade inga onödiga överaskningar utan täckte det man skulle ha lärt sig.
  ---
  En tenta är bara svår om man är dåligt påläst till
  tentan.

  ---
  jag antar att tentan speglade kursen, även om jag
  hade illusionen av att kursen var lite svårare än så.
  kanske

  ---
  Sista uppgiften var skoj, flera av de andra mycket
  lätta. Tentan var iofs bara på 2 poäng...


 14. Hur många andra kurser har du läst i period 3 (inklusive syntaxen)?

  1. 0% (0 st) En.
  2. 26% (6 st) Två.
  3. 61% (14 st) Tre.
  4. 13% (3 st) Fyra eller fler.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 9% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 17% (4 st) 15-30%.
  3. 57% (13 st) 30-50%.
  4. 17% (4 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 0% (0 st) 4p är för lite.
  2. 100% (23 st) Lagom med 4p.
  3. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 17. Vad tycker du saknas i kursen?:

  inget ... den är bra !!!
  ---
  Riktig beskrivning av en stack automat.
  ---
  Kanske några övningstimmar med uppgifter som skall
  lösas till varje gång.

  ---
  Mer övning på att ställa upp en grammatik utifrån ett
  givet språk. Hur ska man tänka? Varför gör man på det
  här sättet och inte på det där? Osv.

  ---
  Kanske ett par övningar (inte varje vecka, men så att man kommer igenom kompendiet)
  ---
  Lite mer genomgång av flex och bison skulle få kursen att kännas mer jordnära.
  ---
  ingenting faktiskt.
  ---
  lite mer exempel på hur man använder kompilatorer
  i verkligeheten för att se var man kan läsa mer och så..

  ---
  Ordentlig genomgång av olika automattyper?
  Fler exempel på grammatiker, mer om hur man bestämmer
  vilken Chomskyklass ett språk tillhör.


 18. Vad känns överflödigt i kursen?:

  Begrep inte varför LL-parsers ingick när det verkar
  som om de aldrig används.

  ---
  inget, kursen hade en begränsad omfattning och allt som togs upp föll inom detta område.
  ---
  inget
  ---
  ehh... hmm... ;) det skulle väl vara den sista labben
  då, nej skämt åsido, så tycker jag att det var en
  kul kurs! och det känns roligt att få göra det lite
  större projektet när det nu blir.

  ---
  Onödigt många parsertyper?


 19. Vad var bra med kursen?:

  Att man får lära sig grunderna hur en kompilator funkar !
  ---
  Gav en god introduktion till syntax analysens värld.
  ---
  Bra föreläsningar! speciellt hur vi blev lotsade
  genom den något grötiga notationen av konfigurations-
  mängder.

  ---
  Det mesta.
  ---
  Boken var mycket bra
  Mikaels föreläsningar var också mycket bra

  ---
  Ämnet, upplägget, föreläsningarna...
  Jag tyckte att det var en toppenkurs!
  Mycket bra föreläsare.

  ---
  Flex och Bison.
  ---
  Intressant ämne.
  ---
  Att man fick lära sig flex och bison. Jag har haft nytta av det
  när man har suttit hemma i Linux och lekt. :)
  Man förstår varför programmeringsspråk är som de är och
  man fick en liten inblick i hur en kompilator funkar.

  ---
  Kursledaren som gjort kursen både rolig och intressant.
  ---
  Bra föreläsare!!
  ---
  intressant ämne, roliga labbar, bra föreläsare.
  ---
  Ger god översikt.


 20. Vad var mindre bra eller dåligt med kursen?:

  att hälften av föreläsningarna var kl 8 en måndagmorgon ;)
  Egentligen inte dåligt, man fick hela dagen på sig att göra något skoj, men det är tungt att komma upp och sitta och ta in kunskap kl 8.15...

  ---
  inget.
  ---
  Jag tyckte nog att det inte var någonting som var
  dåligt med kursen. Bra lärare, intressant, lärorikt,
  pedagogiskt upplagt, lagom tungt stoff.

  ---
  De tidiga mornarna och de sena eftermiddagrna... :)
  ---
  njae.. inget särdskilt det skulle vara flexmanualen
  då, och kanske avsaknad på fler verklighetsrelaterade
  exempel.

  ---
  Jag hoppades att den skulle vara mer teoretisk, och
  att praktiken skulle ligga i Programspråksimplementation.

  ---
  Jag tycker lab 5 är för omfattande. Man lär sig inte mer bara för att grammatiken är väldigt stor. Kanske kunde man göra tentan svårare och lab5 något mindre. Som det är nu har jag lagt ner betydligt mer tid på lab5 än på de övriga momenten i kursen, och jag är ännu inte klar.


migo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.