Nada

^ Upp till aktuella kurssidan.


Utvärdering av 1999 års kursomgång

Den 26 april hade vi en utvärderingsdiskussion. Jag förde minnesanteckningar.

Kursen i stort
Kursen i stort kändes bra. Följande delar av teorin var lite svårare: Automatmodellerna, LR-tabellgenerering och attributhantering. Kursboken är helt OK. Det finns ganska många tryckfel, men de står upptagna i erratan. LR-tabellgenerering står ganska otydligt beskrivet i boken, men där finns övningshäftet som komplement.
Föreläsningarna
I allmänhet bra.
Övningarna
Det är ju inga övningar i kursen, men det upplevs inte som något problem. Föreläsningarna tar även upp det som på KTH av tradition anses vara övningsexempel.
Tentan
Tentan var lagom svår, och det var kul med en svårare »extrauppgift» att klura på. (Tentan hade sex uppgifter, för att få betyg fem behövde man klara 4½ av dem.) Skrivtiden var onödigt lång, kanske borde den kortas till fyra timmar.
Laboration 1-4
De känns bra och lagom stora. Möjligen kan man förändra laboration 2 till att istället illustrera hur Flex används tillsammans med Bison. Laboration 3 skulle kunna byggas ut: Man skulle kunna generera ett syntaxträd, optimera det, och sedan generera treadresskod från det optimerade trädet. Kanske en lämplig uppgift till den sista laborationen? Det börjar komma fram LL(k)-analysatorverktyg som alternativ till Bison, man bör undersöka om sådana verktyg ska användas i delar av eller hela laborationskurser. Inom några år kommer det dessutom att bli nödvändigt att gå över till Java i kursen.
Laboration 5
Bara 12 personer har redovisat laboration 5 1999-04-26, medan 41 stycken har klarat tentan. Till nästa år måste något göras för att rätta till den situationen. Följande förslag kom fram


Sidansvarig: <enge@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 april 1999