Nada

^ Upp till aktuella kurssidan.


Utvärdering av 1998 års kursomgång

I slutet av den sista föreläsningen hade vi en liten utvärderingsdiskussion. Jag förde minnesanteckningar.

Kursboken
Boken går ofta långt ner i detaljer, men ibland sopar författaren enstaka detaljer under mattan. En ordlista för kursens facktermer vore bra. Boken och föreläsningarna ger något olika bilder av kursen.
Övningshäftet
Antalet uppgifter är lagom, och lösningarna är bra. Övningshäftet och boken har tyngdpunkten på olika saker. Övningshäftet och föreläsningarna upplevs höra ihop bättre.
Laboration 1-4
De är lagom stora och fyller sitt syfte, nämligen att vara till hjälp vid instuderingen av kursmaterialet. Avsaknaden av feedback är en nackdel (labbarna redovisas ju inte). Vi diskuterade att göra färdiga lösningar, men det ansågs farligt av några. Ett annat alternativ är att lösningarna finns, men att man måste be kursledaren om att få dem. Man kan också tänka sig någon form av kontrollfrågor som stöd. Det är ju dessutom tillåtet att fråga kursledaren om man är osäker på om man har gjort rätt eller inte.
Föreläsningarna
Ger ofta mer översiktliga samband, medan boken är ganska detaljerad. Några av föreläsningarna var för korta (de slutade en kvart för tidigt). Vissa saker som behandlas ganska mycket på föreläsningarna behandlas summariskt i boken. I synnerhet gäller detta automater och hierarkier av beräkningsmodeller.
Räkneövningarna
Några tyckte att det var bra med schemalagd, handledd studietid. Många tyckte att det var olyckligt att räkneövningarna råkade äga rum klockan åtta på morgonen. En möjlighet är att byta ut räkneövningarna mot utökad mottagningstid. Då förlorar man möjligheten till direkt hjälp. Å andra sidan tänker man ofta igenom sina frågor lite mer om man ska gå iväg till någons rum och fråga honom där. Några tyckte att just schemaläggningen var värdefull; då har man en avsatt tid för studier inom kursen. Alla var överens om att två timmars självstudier ger eleven mer än två timmar på en "klassisk" KTH-övning.
Terminalövningarna
Även här tyckte några att det var bra med en schemalagd laborationstid, både för möjligheten att få hjälp och för att det blev två timmar avsatta till datorövningar inom kursen.


Sidansvarig: <enge@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 februari 1998