Nada

^ Upp till aktuella kurssidan.


Errata till övningshäftet

Följande fel finns i övningshäftet. Om du hittar ytterligare fel vore jag tacksam om du skickade dem till undertecknad.

sida 18, uppgift 3.8
Byt <S> mot <B> i den sista regeln.
sida 25, uppgift 5.9
Ox ingår inte i kursen längre, så den här uppgiften kan strykas.
sida 33, ledning 3.9
Man kan förutsätta att grammatiken är skriven på chomskynormalform, dvs att varje regel är antingen på formen
X ::= w
eller
X ::= AB
där w är någon slutsymbol och X, A och B är icke-slutsymboler.
sida 39, lösning 1.6, slutet
Byt 2n mot O(n).
sida 46, lösning 2.2, sista DFA-figuren
Slå ihop tillstånd 6 med tillstånd 1 i automaten, så stämmer tabellen.
sida 47, lösning 2.4, ekvation 2.5
Byt v(i,i,n) mot v(i,j,n).
sida 48, lösning 2.4, precis efter ekvation 2.10
Beviset är egentligen inte slutfört, eftersom man i rekursionssteget också måste härleda e(i,j,n+1). Detta gör man emellertid lätt som e(i,j,n+1)=e(i,n+1,n+1)e(n+1,j,n+1)|e(i,j,n).
sida 49, lösning 2.6c, figuren
Båda övergångarna märkta med p,q,r ska gå till det accepterande tillståndet.
sida 50, lösning 2.7, rad 2 i programkoden
Byt %START mot %x.
sida 50, lösning 2.8, rad 2 i programkoden
Byt %START mot %s.
sida 52, lösning 3.3, rad 3 i grammatiken
Byt det mellersta <fact> mot <expr>.
sida 64, lösning 5.2, ekvation 5.3-5.6
Ta bort $ i I2, I3, I4 och I5.

Nivågradering av uppgifterna

Det har framkommit önskemål om en nivågradering av uppgifterna i övningshäftet. Vid en snabb genomläsning klassificerade jag dessa uppgifter som lättare: 1.1, 1.2, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 5.6. Följande uppgifter tycker jag är svårare: 1.3, 1.7, 2.4, 2.6, 3.6, 3.9, 4.4, 5.5. Övriga är medelsvåra. Uppgift 5.9 ingår inte i kursen.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Sidansvarig: <enge@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 februari 1998