KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

Labbar

Bokning

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Verktyg

Kommandona lex och yacc finns i standardmiljön. För att komma åt flex och bison behöver man addera modulen gnu-make. Kommandon för att köra java-verktygen finns i /info/syntax04/bin/

Applex

Ska du läsa programspråksimplementation?

Hemsidan för Appels Modern compiler implementation, second edition innehåller bland annat en minijava-grammatik. Under rubriken Framework hittar ni länkar till readme-filer för kapitlen. Dessa innehåller programmeringsuppgifter. En av projektuppgifterna är att implementera Type Checking (kapitel 5). I så fall behöver man också göra stora delar av kapitel 2-4. Uppgifterna i kapitel 2-4 är dessutom bra alternativ till applex 2 och 4.

 


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-29