KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     

 

   

2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

Kursenkät

För att kunna utveckla kursen behövs dina synpunkter. Använd tio minuter till att fylla i enkäten (gör det individuellt, annars blir svarsfrekvensen konstig). Tack för hjälpen!

Tryck här för att hämta kursenkäten:

 

 


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-03-13