KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1373

2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

Kursen ges läsåret 2003/2004 i period 3 med Mikael Goldmann som kursansvarig.

Kursen beskriver hur man formellt definierar programspråk och andra artificiella språk och hur man med hjälp av definitionen kan skriva analysatorer till dem.

I kursen får man lära sig att använda verktyg med vars hjälp man enkelt översätter från ett språk till ett annat. Vi tillämpar detta med verktyg för att generera lexikal- och syntaxanalysatorer (till exempel flex, bison, javacc och sablecc) En viktig typ av översättare är kompilatorer. Den som är särskilt intresserad av hur man konstruerar kompilatorer kan efter denna kurs läsa fortsättningskursen Programspråksimplementation. Den som snarare är intresserad av hur man kan syntaxanalysera naturliga språk kan läsa fortsättningskursen Språkteknologi.

Kursen är valfri och kan läsas på många inriktningar.Den förutsätter att man har förkunskaper motsvarande någon av kurserna 2D1320 Tillämpad datalogi, 2D1340 Introduktion till datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344 Grundläggande datalogi.


 
Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-01-20