2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

Resultat av kursutvärdering


  Några frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 35% (9 st) Lätt.
  3. 42% (11 st) Medel.
  4. 23% (6 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 77% (20 st) Ja.
  2. 19% (5 st) Tveksam.
  3. 4% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 58% (15 st) Ja, mycket.
  2. 35% (9 st) Ja.
  3. 8% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Vad tycker du om kursboken Introduction to compiler construction av Parsons?

  1. 19% (5 st) Mycket bra.
  2. 27% (7 st) Bra.
  3. 27% (7 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 27% (7 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Textsvar borttagna.


 5. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 12% (3 st) Mycket bra.
  2. 42% (11 st) Bra.
  3. 8% (2 st) Hyfsad.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 35% (9 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  Textsvar borttagna.


 6. Vad tycker du om övrigt material i kursbunten (manualer för scanner- och parsergeneratorer)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 46% (12 st) Bra.
  3. 12% (3 st) Hyfsat.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 38% (10 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kursbunten:

  Textsvar borttagna.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 15% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 8% (2 st) 20-40%.
  3. 15% (4 st) 40-60%.
  4. 27% (7 st) 60-80%.
  5. 35% (9 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?)

  1. 50% (13 st) Mycket bra.
  2. 35% (9 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Acceptabelt.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 8% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar till föreläsningarna:

  Textsvar borttagna.


 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 12% (3 st) Ofta.
  3. 8% (2 st) Ibland.
  4. 42% (11 st) Sällan.
  5. 31% (8 st) Aldrig.


 10. Vad tycker du om årets bonussystem, att projektuppgift som redovisas i tid höjer kursbetyget ett steg?

  1. 38% (10 st) Mycket bra.
  2. 54% (14 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Hyffsat.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Synpunkter på bonussystemet:

  Textsvar borttagna.


 11. Vilka applex gjorde du?

  1. 54% (14 st) Applex 1 (Simulering av NFA)
  2. 65% (17 st) Applex 2 (Lexikal analys med (J)Flex)
  3. 46% (12 st) Applex 3 (En enkel miniräknare)
  4. 27% (7 st) Applex 4 (Konvertering av reguljärt uttryck till NFA)

  Synpunkter på applexen (Vilka är bra? Vad kan förbättras?):

  Textsvar borttagna.


 12. Hur tycker du att tentan speglade den teoretiska delen av kursinnehållet?

  1. 15% (4 st) Mycket bra.
  2. 73% (19 st) Bra.
  3. 8% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (1 st) Tentade inte.


 13. Hur svår är tentan?

  1. 12% (3 st) För svår.
  2. 81% (21 st) Lagom.
  3. 4% (1 st) För lätt.

  Ev kommentar om tentan:

  Textsvar borttagna.


 14. Hur många andra kurser har du läst i period 3 (förutom syntaxen)?

  1. 0% (0 st) Ingen.
  2. 15% (4 st) En.
  3. 50% (13 st) Två.
  4. 15% (4 st) Tre.
  5. 19% (5 st) Fyra eller fler.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 15% (4 st) Mindre än 15%.
  2. 38% (10 st) 15-30%.
  3. 31% (8 st) 30-50%.
  4. 15% (4 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 8% (2 st) 4p är för lite.
  2. 92% (24 st) Lagom med 4p.
  3. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 17. Vad tycker du saknas i kursen?:

  Textsvar borttagna.


 18. Vad känns överflödigt i kursen?:

  Textsvar borttagna.


 19. Vad var bra med kursen?:

  Textsvar borttagna.


 20. Vad var mindre bra eller dåligt med kursen?:

  Textsvar borttagna.


migo@kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.