2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys

Resultat av kursutvärdering


  Några frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 7% (2 st) Mycket lätt.
  2. 40% (12 st) Lätt.
  3. 40% (12 st) Medel.
  4. 13% (4 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 90% (27 st) Ja.
  2. 7% (2 st) Tveksam.
  3. 3% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 63% (19 st) Ja, mycket.
  2. 30% (9 st) Ja.
  3. 7% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Vad tycker du om kursboken Introduction to compiler construction av Parsons?

  1. 13% (4 st) Mycket bra.
  2. 43% (13 st) Bra.
  3. 30% (9 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.
  6. 10% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Ganska enkel. Räcker för kursen men är inte mycket att växa i.
  ---
  bra. Den känns precis som Parson skriver som ett lätt insteg till Drakboken
  ---
  Använde drakboken istället.
  ---
  Ganska bra överlag. Kapitlet om LR-analysatorer är dock mindre bra eftersom det inte är tillräckligt tydligt och inte går på djupet tillräckligt.
  ---
  Lite småfel med index o dyl i exempelvis härledningar,
  som kunde förvirra lite ibland. Men på det hela
  taget en ganska bra bok.

  ---
  Har inte använt den så mycket.
  ---
  Förklarar lättfattligt för det mesta. Rolig, Parson
  har humor. Svårt dock att hålla isär karaktäristiken
  på de olika analysatorerna. Inte blir det bättre av
  att Parson kallar dem för en sak och eg heter de
  något annat, heller.

  ---
  Det verkar som om den gamla kursboken "drakboken"
  är mer komplett. Varför inte använda den?

  ---
  Inte helt trivialt att följa alla algoritmer men å
  andra sidan är det nog svårt att beskriva detta på
  ett lättförståeligt sätt.

  ---
  Ostrukturerad. Väldigt pratig. Mycket krossreferenser. Gammal bok från 1992... vet inte om saker o ting är lika aktuella längre. För mycket detaljer om hur man generarar tabellerna, så den blev riktigt tråkig o meningslös så man slutade läsa den till slut.
  ---
  Jag läste Drakboken samt "Parsing Techniques,
  A Practical Guide" istället, vilket fungerade
  bra.

  ---
  Ganska rakt på.
  ---
  Informell, hoppande. Enkla saker behandlas på hundratals sidor, medan det som är vårarre viftas av.
  ---
  Dagisnivå i början, blir bättre. För mycket exempel.
  ---
  Boken är helt ok. Kanske att man skulle önska ett par extra exempel här och där, istället för bara formella bevis och sedan ett komplicerat stort exempel. Det behöver ju inte bli så här för den skull: http://www.ibiblio.org/Dave/Dr-Fun/df200002/df20000210.jpg :-)


 5. Vad tycker du om exempelsamlingen?

  1. 20% (6 st) Mycket bra.
  2. 50% (15 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Hyfsad.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 10% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  har inte så mkt att säga om den. Dock tycker jag att det var bra att det fans exempel med inte SLR(1) men LALR(1), inte LALR(1) men LR(1) osv. Det viktigaste fanns med...
  ---
  Beskrivningen av KMP-automater var lite luddig.
  ---
  Bra med förtydliganden av saker som inte kursboken beskrev tillräckligt tydligt. En hel del roliga och interessanta uppgifter. Bra med kuriosa.
  ---
  Har inte räknat så mycket av uppgifterna i den. Men
  applexarna var helt klart bra.

  ---
  Bra förklarande texter, bra uppgifter. Ev. kunde
  det vara ledning till alla uppgifter inte bara
  vissa. Synd när man måste in i facit för att få en
  knuff i rätt riktning.
  Tydligare skillnad mellan Java och C häftena.
  I Java-bunten finns en del hänvisningar som gäller C,
  vissa saker är direkt fel för Flex. Känns väldigt
  onödigt när det är två olika häften man köper.

  ---
  Det finns exempel som är alldeles på tok för svåra
  för att man ska ha praktisk nytta av dem. Kanske
  behövs det dessutom fler "rutinexempel" som
  komplement till övningarna i Parsons bok.

  ---
  En förbättring skulle möjligtvis vara att införa
  ännu fler uppgifter.

  ---
  Skulle vara mycket bättre om man gick igenom några exempel i tavlan istället. Då kan man diskutera lösningarna på annat sätt än att bara ta vad som står i exempelsamlingen.
  ---
  Trevliga och roliga exempel. Mycket bra med
  ledningar till uppgifterna.

  ---
  Den är bra. Kanske att varje kapitel kunde ha en lite längre inledande text. Bara en kort sammanfattning av de olika områdena och mer text om skillnaderna mellan häftets språk och bokens (förvirringen kring de olika tolkarnas namn är t.ex. rätt jobbig...)
  ---
  Anknyter inte riktigt till boken tycker jag.


 6. Vad tycker du om övrigt material i kursbunten (flex- och bisonmanualer)?

  1. 10% (3 st) Mycket bra.
  2. 37% (11 st) Bra.
  3. 23% (7 st) Hyfsat.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 20% (6 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kursbunten:

  De är ju vanliga manualer. De fyller sitt syfte
  ---
  Och folk säger att fri programvara är dåligt dokumenterad...
  ---
  Förvirrande exempel i början av Flex-manualen.
  Vore bra med exempel på den användning vi ska ha av
  programmen också. Inte bara långa och krångliga.

  ---
  Dock finns materialet på nätet att hämta hem...
  Fin gest ändå att inkludera det i kursbunten.

  ---
  Verkade vara för såna som redan kan det mesta inom ämnet. inte för nybörjare
  ---
  Går inte att leva utan, och det är praktiskt
  att ha på papper.

  ---
  Inte så heltäckande. Att man var tvungen att lägga saker i en viss ordning, tex, togs inte upp.
  ---
  Både jflex- och cup-manualen faller under kategorin: saker-som-är-värt-att-spara-och-ha-i-hyllan-för-framtida-bruk, vilket är bra mycket mer än man kan säga för de flesta kursbuntar man köpt under sin utbildning.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 10% (3 st) Mindre än 20%.
  2. 3% (1 st) 20-40%.
  3. 7% (2 st) 40-60%.
  4. 17% (5 st) 60-80%.
  5. 63% (19 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?)

  1. 57% (17 st) Mycket bra.
  2. 23% (7 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Acceptabelt.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 7% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar till föreläsningarna:

  Gärna mer teori. Kan ha varit något mindre "handparsning" på tavlan.
  ---
  Mycket bra föreläsningar. Kul med en bra lärare igen. Det är inte direkt alla kurser som har det. Man skulle dock kunna dra upp tempot en hel del. Kursen tillhör de enklaste jag läst på KTH.
  ---
  Jag tycker det är guld att Lars ofta stannar upp och
  återknyter till det han ghort tidigare.

  ---
  Bra att det var lite repetion i början av föreläsningarna.
  ---
  Lite väl mycket körningar av algoritmer på tavlan vilket kan få en att tappa koncentrationen och missa det viktiga som föreläsaren ville ha sagt. Ibland såg man inte skogen för alla träd. Jag skulle gärna haft aningens mer teori.
  ---
  Försök att inte hela tiden säga "det här *är* svårt...". Gör det inte svårare än vad det är. Mycket beror ju på inställningen! Även om det är svårt blir det ju bara värre när t.o.m. föreläsaren säger att han tycker det!
  ---
  Det enda som var synd var att vi inte kunde fått ut
  OH:na på papper TILL aktuell lektion. Mycket lättare
  hänga med när man har OH:t framför sig på papper och
  kan anteckna förklaringarna i. Gäller framförallt
  genomgångarna av hur man skriver i Flex/Cup mm.
  När programmet gås igenom vill jag kunna notera vad
  de olika delarna gör, hur det fungerar. Svårt när
  man först måste beskriva i ant:na hur det ser ut
  där kommentaren ska in...

  ---
  Lars Engebretsen är en av de bästa föreläsarna jag
  hittills kommit i kontakt med under min tid på KTH!
  Han är engagerad och kunnig. Dessutom besitter han
  den ovanliga förmågan att kunna förklara abstrakta
  begrepp på ett sätt att man begriper på föreläsning
  och inte först när man täcker materialet i boken.

  Samtidigt behandlar han materialet så pass grundligt
  att man lätt hänger med.

  ---
  Bra att algoritmerna gås igenom noggrant på
  föreläsningarna eftersom de inte är helt lätta att
  instudera från boken.

  ---
  Hela lexikala analysen var glasklar. Sambandet mellan NFA, DFA och RE helt strålande och pedagogiskt. Men vid parsarna blev allt nästan motsatsen. Ostrukturerat, man fick aldrig nån överblick. Man förstod delarna med first o followmängder, vissa delar av r/s, r/r-konflikter etc. Men kunde aldrig lägga in dem i ett sammanhang. Läraren kunde vid vissa tillfällen säga att man skulle glömma delar han sa lektionen tidigare. så man kunde inte heller lita på sina anteckningar. Höger och vänsterderivation är fortfarande oklart. Väldigt mycket oklart i parserdelen. SAKNAR FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR!!!
  ---
  Tyvärr så har föreläsningarna gått lite långsamt,
  med något för många (S|LA)?LR'('(0|1)')' tabeller.
  Det vore roligare med lite mer av de teoretiska
  delarna. I övrigt var det mycket bra.

  ---
  Bra pedagogik, men alldeles för låt nivå. Det absolut självklaraste behöver man inte gå igenom så noga.
  ---
  Lars var mycket tydlig, och rolig. Dessutom alltid lika hjälpsam om man hade frågor.
  ---
  Alla föreläsningarna handlade om att fylla i tabeller för någonting som inte ens kom på tentan.
  ---
  Enge bäst på Teknis? Lite lågt tempo.
  ---
  Krock m. övrigt jobb. Var säkert jättebra.
  ---
  Mycket nöjd med föreläsningarna! Pedagogiska och underhållande. Lagom tempo nästan alltid och det är skönt att märka att föreläsaren faktiskt verkar bry sig att det han säger går att förstå. Tyvärr ovanligare än det borde vara på KTH.


 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 3% (1 st) Ja, alltid.
  2. 10% (3 st) Ofta.
  3. 30% (9 st) Ibland.
  4. 3% (1 st) Sällan.
  5. 53% (16 st) Aldrig.


 10. Vad tycker du om årets bonussystem, att projektuppgift som redovisas i tid höjer kursbetyget ett steg?

  1. 37% (11 st) Mycket bra.
  2. 30% (9 st) Bra.
  3. 20% (6 st) Hyffsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 10% (3 st) Dåligt.

  Synpunkter på bonussystemet:

  Öh, låter väl generöst. Tentan var ju inte så svår. Får alla sexa då?
  ---
  Jag tycker att det är bra att labbande/projekt kan påverka betyget. Tentan kanske skulle ha varit lite svårare i och med att man kan höja sitt betyg, men jag vet inte. Det är i alla fall bra att projektet verkligen betyder någonting. Man kanske skulle ge förslag på både projekt som höjer betyget och projekt som inte gör det, så blir det lättare både för lärare och elever att veta vad som krävs.
  ---
  Lite oklart vad som menas med en väl godkänd uppgift. Svårt att veta vad som ska vara bra.
  ---
  Fast ger ju ingen större kick när man fick VG på
  tentan... (Inte för att jag klagar.)

  ---
  Bättre att ge bonuspoäng eller dylikt för Applex-
  arbete. Man har ingen egentlig chans att begripa
  kursinnehållet ändå om man inte gör Applex-labbarna,
  varför inte belöna detta arbete?

  ---
  Ger motivation att göra hemuppgiften i tid vilket
  antagligen är avsikten.

  ---
  Inget fel med bonussystemet. Däremot tycker jag det är underligt att projektuppgiften startar så sent. Den börjar precis när andra kurser börjar. Då har man ju inte tid med den. Kanska borde göra om projektuppgiften så den hamnar inom tidsramen av kursen. dvs att man ska kunna hinna avsluta den när kursen är slut.
  ---
  Mycket bra med frihet under ansvar.
  ---
  Bra med valfria labbar. Jag gjorde alla labbar och lärde mig en hel del. Men slapp lägga ner tid på att redovisa dessa.
  Nu har jag inte redovisat mitt projekt än, så jag vet inte vilken behömning som gäller, men rent generellt är det dåligt att ha betygshöjjande labbar eftersom det då blir snedfördelade betyg.

  ---
  Nästan för generöst. Men väl en rejäl morot för de som inte fick högsta betyg på tentan att verkligen få projektuppgiften undanstökad innan allt fallit i glömska.
  ---
  Töntigt. Ett par poäng plus kanske...
  ---
  Föredrar generellt sett "ersätt uppgifter på tentan med redovisad uppgift" eftersom det inte drabbar människor med tidsbrist i samma omfattning. Det här är ungefär lika bra.
  ---
  Jag är lite delad. Skriftlig tentamen är en examinationsform som inte passar mig och jag gör alltid dåligt ifrån mig oavsett hur bra jag kan en kurs, så det jag oftast hoppas på är att bli godkänd och inte göra bort mig alltför mycket på tentan. Därför brukar jag tycka om bonuspoäng. Betyget har mindre betydelse för mig. Samtidigt kanske det är ett mer rättvist sätt att behandla labbar/projekt och tenta i en kurs.
  ---
  Enkelt och vettigt.


 11. Vilka applex gjorde du?

  1. 90% (27 st) Applex 1 (Simulering av NFA)
  2. 90% (27 st) Applex 2 (Lexikal analys med (J)Flex)
  3. 87% (26 st) Applex 3 (En enkel miniräknare)
  4. 63% (19 st) Applex 4 (Konvertering av reguljärt uttryck till NFA)

  Synpunkter på applexen (Vilka är bra? Vad kan förbättras?):

  roliga och lätta
  ---
  Det borde finnas ett mer "teoretiskt" applex som svarar mot vad som kommer på tentan.
  ---
  Har inte haft tid att göra dom.
  ---
  I applex 4 kanke man skulle kunna gjort lite mer själv och ha en lite enklare uppgift.
  ---
  Mycket bra med applexarna. Annars skulle sakerna vi
  lärt oss bli alldeles för abstrakta, och dessutom
  skulle projektuppgiften bli mycket svår utan någon
  "uppvärmning" innan.

  ---
  Det var ju lite tråkigt att vi hittade fel i dem men de är ju fixade nu.
  ---
  Alla är bra, och jag tänker fixa 4:an också...
  Men vore bra med lite bättre intro till Cup.

  ---
  Samtliga är mycket bra.
  ---
  Inget utav applexena var speciellt tidskrävande
  eftersom så stor del tillhandahölls i form av
  algoritmer i pseudokod samt kodexempel. Gav på detta
  sätt dock en bra introduktion till berörda områden
  Även om inte full förståelse alltid erhölls. Själv
  insåg jag till exempel inte att jag gjort fel i
  applex 2 innan jag gjorde applex tre.

  ---
  Tyckte fastän jag gjorde alla att man inte lärde sig särskilt mycket från dem. Åtminståne inte de viktiga teoretiska bitarna.
  ---
  Alla var bra.
  ---
  Alla var bra. Litet synd bara att de största svårigheterna låg i programmeringen, inte i själva teorin. Det är ju dock enbart den enskilde studentens fel och problem...
  ---
  Lite knapphändig info till applex 4. Den första som använder sig av bison.
  ---
  De var ok och det var bra att de inte var obligatoriska och skulle redovisas. Mycket bättre att i lugn och ro få göra så mycket man själv tyckte behövdes för att man skulle förstå.
  ---
  Enkla, tydliga labbar för att visa på viktiga koncept. Mycket bra.


 12. Hur tycker du att tentan speglade den teoretiska delen av kursinnehållet?

  1. 30% (9 st) Mycket bra.
  2. 47% (14 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Tentade inte.


 13. Hur svår är tentan?

  1. 3% (1 st) För svår.
  2. 83% (25 st) Lagom.
  3. 13% (4 st) För lätt.

  Ev kommentar om tentan:

  Jag valde mellan "lagom" och "för lätt". Det blev för lätt eftersom jag tycker att hela kursen var ganska lätt och att man dessutom kan höja sitt betyg med hjälp av projektet. Låt mig i stället säga så här: Tentan var inte för svår
  ---
  Dock var vår tenta mycket svårare än många tidigare tentor. Väldigt variernade svårighetsgrad på extentorna - det är inte riktigt bra.
  ---
  Den var lite svårare än extentorna men extentorna var nästan för lätta.
  ---
  Uppgift 1 var barnsligt enkel. Enda svårigheten: att
  inse att man bara behövde 3 tillstånd. Och det var
  givet i uppgiften. Men alla uppg:r var ju inte lika
  lätta precis...

  ---
  Makalöst snabb rättning! Stor eloge till Lars! (och
  de andra som rättat, om det var fler) Verkligen
  värdefullt när omtentaperioden ligger så tätt inpå
  den ordinarie tentan.

  ---
  Tentan var lätt men eftersom jag inte hade pluggat alls så fick jag underkänt. Alltså var tentan precis lagom svår.
  ---
  Jag hoppas det gäller påsktentan också.
  ---
  Tidigare års hade lite högre nivå.
  ---
  Tentan var lagom svår. Kanske att jag personligen blev lite besviken på att det var en LR(1)-uppgift eftersom jag inte tränat så mycket på det innan. Kanske också att jag hade önskat en lite enklare regexp-uppgift än den ganska svåra (för mig iallafall) att matcha par av 01 och 10.


 14. Hur många andra kurser har du läst i period 3 (inklusive syntaxen)?

  1. 17% (5 st) En.
  2. 33% (10 st) Två.
  3. 30% (9 st) Tre.
  4. 20% (6 st) Fyra eller fler.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 13% (4 st) Mindre än 15%.
  2. 40% (12 st) 15-30%.
  3. 37% (11 st) 30-50%.
  4. 10% (3 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 10% (3 st) 4p är för lite.
  2. 87% (26 st) Lagom med 4p.
  3. 3% (1 st) 4p är för mycket.


 17. Vad tycker du saknas i kursen?:

  har inga riktiga ideer. kanske lite mer snack och reklam för att fortsätta med andra kompilatorkurser. Kompilatorer är ju väldigt roligt vilket väldigt få inser eftersom man inte vet så mkt om dem...
  ---
  Kanske lite mer om den praktiska användningen av kursinnehållet. Var/när/varför används automater, parsning, grammatiker etc.
  ---
  Inget speciellt.
  ---
  Lite mer om hur man kan arbeta vidare med syntaxträdet. Kursen tvärdog lite när vi var klara med LALR.
  ---
  Saknas? Tja, följande kan bli bättre:
  Tydligare genomgång av hur Flex/Cup fungerar.

  ---
  Mer teori tycker jag skulle vara roligt. Men det
  kanske vore bättre med en fortsättningskurs i det
  än att ha det i den här. Det är lite konstigt
  att det endast finns en fortsättningskurs till
  den praktiska delen av kursen.

  ---
  Jag kan tyvärr inte säga det eftersom jag inte kan känna till det jag inte blivit insatt i. Kunde inte mycket om syntaxanalys innan jag läste kursen.
  ---
  Lite mer "skriv din egen parser" (dvs utan bison och flex). Applex 3 var förvisso lite sådant, men det var inte mycket man behövde göra.
  ---
  Kanske lite mer praktiskt prat kring regexp och visa hur användbara de är i ens dagliga liv (gärna med exempel i perl). Något om xml och xml-tolkar?


 18. Vad känns överflödigt i kursen?:

  kommer inte på någonting... Men det gick rätt långsamt ibland. Man skulle kunna hinna med bra mycket mer material!
  ---
  Inget speciellt.
  ---
  (Genomgången av Lex/Bison... :) )
  Skämt åsido, inget.

  ---
  LL-parsern
  ---
  Inget.
  ---
  a Det är ganska svårt, TRÅKIGT (hur man än valde) och bevisar ingenting.
  ---
  LL(k) känns onödigt när det finns LR(1), men det kan nog vara värt att nämnas ändå.
  ---
  Inget direkt.


 19. Vad var bra med kursen?:

  Rolig trevlig kurs. Mkt bra föreläsningar och en bra lärare! Bra bok. Detta ger en bra förståelse av allt som man faktiskt hade räknat med att kunna!
  ---
  Det känns som om jag nu skulle kunna skriva mitt eget enkla scriptspråk, och kunna göra ett program som tolkar det.
  ---
  Föreläsningarna var ovanligt givande.
  ---
  Att man får en känsla för vad som är möjligt respektive omöjligt att göra med olika typer av analysatorer
  ---
  Kursen var lite tung, men det kändes motiverande att
  ta sig igenom den när man vet att det leder vidare
  till fortsättningskursen i kompiltorkontruktion.

  ---
  Extra kul var det att tentan rättades så fort.
  ---
  En av de intressantaste och roligaste kurser jag
  läst på sistone. Säkert nyttig.

  ---
  Praktiskt taget allt! Bra föreläsningar, bra
  material, väl balanserad tenta.

  ---
  Bra övningsmaterial, lärare och kursupplägg i allmänhet.
  ---
  Läraren verkade väldigt entusiasmerande och verkade tycka om att undervisa!
  ---
  Den var välstrukturerad och hade ett intressant innehåll.
  Intressanta föreläsningar.

  ---
  Flex, Bison och LR/LL parsers.

  Bra grundkurs i parsening och implementering av parsers.

  ---
  Den känns relevant: jag upplever att jag verkligen kommer att få nytta av kunskaperna jag har fått pga denna kurs.
  ---
  Uppdateringar av kurshemsidan har skötts exemplariskt, till skillnad från många andra kurser.
  ---
  Att Goldmann haft den förra året?
  ---
  Kursen, punkt.
  ---
  Bra och pedagogiska föreläsningar. Hygglig bok. Lagom svår tenta. Lagom mycket arbete med ett projekt (i.e. det hade varit för mycket om applexarna skulle behövts redovisats formellt). Är glad att jag gått kursen.
  ---
  Att tentan rättades fort! Världsklass helt enkelt!
  ---
  Överskådlig kurs som pedagogiskt lär ut viktiga begrepp och tekniker för syntaxanalys. Matnyttig.


 20. Vad var mindre bra eller dåligt med kursen?:

  lite lågt tempo!
  ---
  Det gick lite för fort mot slutet.
  ---
  Känns i bland lite för lätt. Koncept man redan tycker sig kunna gås igenom om och om igen.
  ---
  Att boken kom så sent!!! Gör fråga 9 till aldrig...
  Synd att kursen går på våren när alla fortskurser
  går på hösten. Varför är det inte tvärtom?

  ---
  Den gick lite långsamt.
  ---
  Kursen kanske var lite väl praktisk. Lite för enkel.
  ---
  Inget. Mycket bra (=rolig och relevant) kurs!
  ---
  Projektet!
  ---
  Kanske att lite för många av projektuppgifterna handlar om sånt som inte är så mångas vardag numera (Fortran, pascal och så vidare). Borde kunna uppdateras till mer nutida språk och tekniker.
  ---
  Det hade kanske varit roligare att använda "Drakboken"?


enge@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.