Nya filer till labb 3

I den äldre Casio.java finns en bugg. Lexikalanalysatorn tolkar "-3" som ett tal istället för ett minustecken följt av ett tal. Det repareras genom att sätta in raden
tokenizer.ordinaryChar('-');
efter raden
tokenizer.parseNumbers();

De nya versionerna har infört möjligheten att titta på en token utan att den matchas, och därmed behövs inte längre "backup()". Om du redan löst labben med de gamla filerna så behöver du inte anpassa din lösning till de nya filerna, men om du inte redan börjat föreslår jag de nya filerna.


Mikael Goldmann
Last modified: Sun Jan 28 10:35:05 MET 2001