bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Kurser / 2D1373

2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4p

Aktuell/nästa kursomgång

Period 3 2005/2006 Kursledare är Mikael Goldmann.

Allmän kursbeskrivning

Kursen beskriver hur man formellt definierar programspråk och andra artificiella språk och hur man med hjälp av definitionen kan skriva analysatorer till dem.

I kursen får man lära sig att använda verktyg med vars hjälp man enkelt översätter från ett språk till ett annat. Vi tillämpar detta med verktyg som Javacc, JFlex, Java Cup, Flex och Bison. En viktig typ av översättare är kompilatorer. Den som är särskilt intresserad av hur man konstruerar kompilatorer kan efter denna kurs läsa fortsättningskursen Programspråksimplementation. Den som snarare är intresserad av hur man kan syntaxanalysera naturliga språk kan läsa fortsättningskursen Språkteknologi.

Denna kurs ersätter kursen 2D1372 som gick sista gången läsåret 1996/97.

I studiehandboken finns en formell kursbeskrivning.

Tidigare kursomgångar:

Tidigare tentamina

Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2007-06-17