2D1372 Artificiella språk och syntaxanalys, tentan

Resultat av kursutvärdering


 1. Vad anser du om tentans svårighet?

  1. 0% (0 st) Alldeles för lätt.
  2. 37% (7 st) Ganska lätt.
  3. 53% (10 st) Medel.
  4. 11% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Alldeles för svår.


 2. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 21% (4 st) Mycket bra.
  2. 63% (12 st) Bra.
  3. 16% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 3. Ytterligare kommentarer om tentan:

  Jag borde ha läst mer!!! men annars var den inte
  så farligt.

  ---
  Problemdelen tog väldigt lång tid att göra. Särskilt
  LL-analystabellen (tal 8c).

  ---
  Som vanligt är det alltid lite vanskligt att skriva
  kod "manuellt" på papper. Det blir grötigt och går
  inte att testa. Men det fanns väl inget annat val,
  yacc/lex/medåkning dominerar ju kursen så det vore
  fånigt utan en sådan programmeringuppift...

  ---
  Frågan är om man ska testa studenters kunskap i
  hur man parsar (LL(1)) med en specifik parser istället för
  att testa om man kan flera olika typer av parsrar
  LALR,LR,SLR,och i vilka sammanhang man använder dem.

  ---
  Jag fick som många andra jag talat med tidsbrist...
  ---
  Utmärkt att tentan rättades så snabbt!
  Möjligen var det lite grymt att hela sista talet
  delvis hängde ihop, så att det om man missade a)
  delen blev ganska svårt att göra resten av talet...

  ---
  En lagom tenta utan onödig tillkrångling, teoridelen
  var dock ganska mycket svårare än den på den fiktiva
  tentan.

  ---
  Teoridelen var lätt, problemdelen var ok.
  ---
  Tentan täckte kursinnehållet. Det kan dock tyckas
  vara trist att vissa frågor bygger på andra väldigt
  mycket. T.ex. när man i a-uppgiften ska göra en
  grammatik som man sedan i b-uppgiften ska förbättra
  och i c-uppgiften göra en LL-tabell för.

  ---
  Teoridelen var mycket bra - hade man hängt med i kursen
  så gick det bra på teoridelen. Däremot kan jag tänka mig
  att denna del var klurig om man inte hade pluggat särskilt mycket.
  Då det gäller problemdelen tycker jag inte att den speglade kursinnehållet
  lika bra. Det var väldigt mycket grammatik, syntaxanalys och
  i princip ingenting annat.
  I stort tycker jag dock att tentan var bra!

  ---
  Vettiga teoridelsfrågor. Jag tyckte att tentan
  var lagom svår för mig. Schysst rättning.

  ---
  Exemplarisk tenta, hade man gått på föreläsningar
  samt läst kursboken och gjort labbarna så kunde man knappast
  misslyckas med tentan. För den skull säger jag inte att den var
  för lätt.

  ---
  bra!
  ---
  Jobbigt med uppgifter med många delar, som hänger ihop.
  Om det strular med första delen, så påverkar det de följande.


viggo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.