2D1372 Artificiella språk och syntaxanalys

Resultat av kursutvärdering


  22 svar kom på denna enkät.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 23% (5 st) Lätt.
  3. 68% (15 st) Medel.
  4. 9% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 100% (22 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 73% (16 st) Ja, mycket.
  2. 23% (5 st) Ja.
  3. 5% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är Indakursen eller Tildakursen. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 95% (21 st) Ja.
  2. 5% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursboken Introduction to compiler construction?

  1. 27% (6 st) Mycket bra.
  2. 32% (7 st) Bra.
  3. 23% (5 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 14% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Fruktansvärt många tryckfel. Jag förstår iofs
  Parsons (parse-ons? ;-)) - inte helt lätt att
  hålla ordning på en LR(1)-genomgång, men man borde
  ändå kunna begära att han korrekturläser det.

  ---
  Mycket lättläst, men tyvärr alltför många fel.
  Ibland underliga fakta fel(?), eller iaf ett:
  LALR hävdas i avs. 4.3 vara lika kraftfull som LR.
  Det är inte vad jag annars fått lära mig.

  ---
  Det är alltid irriterande med småfel, och sådana fanns
  det ju en del... Vissa saker förklarades inte så bra, men
  det klarnade oftast på föreläsningar/lektioner.

  ---
  Lite buggig men lättläst och lättfattlig.
  ---
  Äntligen en lättläst kursbok!
  ---
  Lättläst
  ---
  Bokens början är lätt att förstå och ger ganska
  mycket men när den kommer fram till alla exempel på
  konstruktion av tabeller blir det väldigt rörigt.

  ---
  Många fel...
  ---
  Lättläst och bra skriven!
  ---
  Exemplen skulle kunna vara litet konkretare
  ---
  Tvärtemot vad som står i kurs-PM tycker jag att
  kursboken (den del som ingår i kursen) endast
  täcker en del av det som görs på föreläsningar
  och övningar. Jag tycker att författaren gör ett
  misstag som inte berättar mer om stackautomater
  och turingmaskiner när han ändå är inne på språk
  och automater (han kunde ju åtminstone definiera dem).
  Anses det inte höra till allmänbildning på området?

  Under tentan upptäckte jag en annan svaghet hos
  boken. När man bygger en LR-tabell så framgår
  det inte klart hur man ska hantera regler av typen
  R -> epsilon. Det framgår heller inte av
  föreläsningsanteckningarna.

  Annars en lättläst bok som ger ett trevligt intryck.

  ---
  Den var lite oklar vad gällde de olika typerna
  av LR-parsers. I övrigt förklarade den mycket bra.


 6. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?

  1. 55% (12 st) Mycket bra.
  2. 36% (8 st) Bra.
  3. 9% (2 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 0% (0 st) Har inte använt dom.

  Ev. kommentar om föreläsningsanteckningarna:

  Välldigt nyttiga under hela kursen, tyvärr ett par fel här och där.
  ---
  Eftersom jag läste in rubbet nu i veckan var det
  _lite väl_ kompakt information i föreläsningsanteckningarna.

  ---
  Bra att ha för att komplettera boken.
  En del saker var bättre beskrivna i anteckningarna,
  t ex LR-exemplen.

  ---
  Jag saknade bara de exempel som drogs på tavlan hur
  stacken förändras när man kör en sträng genom en
  automat. Han dock skriva ner dem så jag överlevde
  ändå.

  ---
  Ok, men vissa exempel var lite väl kortfattade för
  att man skulle kunna förstå dom i efterhand

  ---
  Använd gärna små bokstäver också i vanlig text
  ---
  Mycket bra. Fler lärare borde ha liknande.
  ---
  Tre per sida så man får lite plats för egna anteckningar är ju smart, jö.
  ---
  Genialiskt med 1/4 anteckningsyta per blad. Borde
  vara obligatoriskt på alla kurser!


 7. Vad tycker du om övningshäftet?

  1. 14% (3 st) Mycket bra.
  2. 32% (7 st) Bra.
  3. 18% (4 st) Hyfsat.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 32% (7 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om övningshäftet:

  Tja, jag gick oftast på övningen och behövde inte
  de omfattande lösningarna i ngn större utsträckn.
  Hade hellre velat ha fler småövningar.
  (Fler fel, suck)

  ---
  Många uppgifter var så kluriga att man inte visste hur
  man skulle börja lösa dem. Man blev tvungen att titta på
  lösningen i stället för att försöka lösa dem själv.

  ---
  Gillar inte att ha frågor och svar i direkt
  anslutning till varandra

  ---
  Fast det saknas lättare uppgifter så att man slipper
  känna sig uppgiven redan från början. Alltid var det
  nåt knep man skulle klura på i uppgifterna. Fler
  typtal.

  ---
  För många fel. Störande när man skall räkna hemma.
  ---
  Synd att svaret kommer direkt efter frågan. Det var
  så lätt att med flit/oavsiktligt se svaret innan jag
  hann tänka till.

  ---
  Många fel här med...
  ---
  De tryckfel som påpekats under övningarna får gärna listas på kursens hemsida
  ---
  Mycket bra pga, kursen var upplagd med möjlighet till självstudier
  ---
  Originell utformning - på pricken likt en rapport.
  Det fanns ett antal tryck- och sakfel,
  vilket kom fram under övningarna.
  Det är kanske synd att övningarna avverkade
  nästan alla uppgifter. Det blev inte många kvar
  att göra själv. (Men man kunde ju möjligen
  botanisera bland uppgifterna i läroboken också.)

  ---
  Minst lika bra som föreläsningsanteckningarna.
  Övningar på svenska med fullständiga lösningar.
  Kan det bli bättre?

  ---
  Lite fler och mindre exempel som man kan öva på själv
  vore bra.


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 9% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 9% (2 st) 20-40%.
  3. 9% (2 st) 40-60%.
  4. 9% (2 st) 60-80%.
  5. 64% (14 st) Mer än 80%.

 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 59% (13 st) Mycket bra.
  2. 32% (7 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 9% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  viggo for president! Varför måste du släppa
  primpen för!?!?!?!

  ---
  Det gick lite långsamt, men anledningen till att jag
  inte gick på alla föreläsningarna som i övrigt var
  mycket bra, var att boken och anteckningarna ofta
  var fullt tillräckliga.

  ---
  Föreläsningarna krockade tyvärr för mycket med
  andra föreläsningar.

  ---
  Stordiaanvändningen är bra, eftersom allt finns
  uppkopierat. Det gör att man kan använda tiden till
  att förstå istället för att skriva av.

  ---
  Impressiv tajming. Mycket bra att dela ut
  anteckningar, strängt taget en nödvändighet
  när man använder stordia.

  ---
  Viggo är den absolut bästa föreläsaren jag har haft.
  ---
  Förklarar allt pedagogiskt och grundligt. Ibland
  lite för grundligt, men hellre det än att gå
  för fort fram.


 10. Hur stor del av övningarna har du varit på?

  1. 45% (10 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 9% (2 st) 40-60%.
  4. 18% (4 st) 60-80%.
  5. 27% (6 st) Mer än 80%.

 11. Vilken övningsgrupp följde du mest?

  1. 23% (5 st) Lars grupp.
  2. 41% (9 st) Viggos grupp.
  3. 36% (8 st) Jag gick inte på någon övning.

 12. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 18% (4 st) Mycket bra.
  2. 36% (8 st) Bra.
  3. 9% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 32% (7 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Lite långsamt. Bra med korta "försöka själv"-avsnitt.
  Båda assarna var mycket kunniga och pedagogiska (vad det nu innebär).

  ---
  Övningarna kändes lite onödiga, beroende på att vi
  gick igenom så många exempel på föreläsningarna.
  Man borde kunna optimera undervisningen så att man
  inte går igenom samma sak flera gånger.


 13. Vad tyckte du om laboration 1 (Simulering av NFA)?

  1. 5% (1 st) Mycket lätt.
  2. 36% (8 st) Lätt.
  3. 50% (11 st) Medel.
  4. 9% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Ni borde inte ha bjudit på hela algoritmen...
  ---
  En bra förstalabb.
  ---
  In/Ut-matning var den svåraste delen.
  ---
  Bra lab
  ---
  Problematiken låg i litet väl stor utsträckning
  i det programmeringstekniska.

  ---
  Att implementera datastrukturen och den givna
  algoritmen var mera en C-exercis utan att ge
  så mycket mer.

  ---
  C är inte kul...


 14. Vad tyckte du om laboration 2 (Flex) som var ny för i år?

  1. 36% (8 st) Mycket lätt.
  2. 50% (11 st) Lätt.
  3. 9% (2 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Helt ok för att lära sig lex.
  ---
  Här kan det bli mer avancerat.
  ---
  För liten uppgift. Lägg gärna till mer av special-
  funktioner till uppgiften.

  ---
  Det var kul att se hur man kunde göra ganska mycket
  roligt med ganska lite ansträngning. Den var också
  bra som förberedelse till senare labbar.

  ---
  Alldeles för lätt!!
  ---
  Bra introduktion till flex.
  ---
  Arbetet (för mig) bestod i att sätta sig in i hur
  Flex fungerar. Kunde man det så var uppgiften som
  sådan mycket lätt. Det är bra att inleda labkursen
  lite mjukt.

  ---
  Mycket lätt, eftersom jag hade lite erfarenhet
  av reguljära uttryck innan kursen. Bra att vi
  fick använde flex som verktyg.

  ---
  Kul, bra.


 15. Vad tyckte du om laboration 3 (Rekursiv medåkning):

  1. 5% (1 st) Mycket lätt.
  2. 50% (11 st) Lätt.
  3. 41% (9 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 3:

  Helt ok.
  ---
  Bara man förstod koden var det ju lätt. Kan kanske
  bli lite större genom att man får bygga mer själv.

  ---
  Gick för fort att göra. Man han inte riktigt förstå
  hur den fungerade innan man var klar med koden.

  ---
  Match var konstigt skriven, inte alls som boken
  beskrev hur man gjorde rekursiv medåkning

  ---
  Bra att det räckte med att modifiera ett program;
  det gav möjlighet att inrikta sig på de
  intressanta problemen.


 16. Vad tyckte du om laboration 4 (Reguljära uttryck):

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 32% (7 st) Lätt.
  3. 36% (8 st) Medel.
  4. 23% (5 st) Ganska svår.
  5. 5% (1 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 4:

  Bökig men inte tidskrävande. Helt ok.
  ---
  För liten omfattning. Det behövs mer för att man ska lära sig ngt.
  ---
  Bra uppgift. Gav förståelse.
  ---
  Bra lab
  ---
  Bra!
  ---
  Kul att kunna återanvända lab 1 till något.
  ---
  Mycket bra idé att knyta samman labbkursen på det
  viset som denna labb gjorde.

  ---
  Bra med återkoppling till dels teorin om RE->NFA,
  dels att man återanvänder simulatorn från lab 1.


 17. Vad tyckte du om laboration 5 (En valfri översättare):

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 59% (13 st) Medel.
  4. 18% (4 st) Ganska svår.
  5. 5% (1 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 5:

  Trevligt. Väckte en del insikter.
  ---
  Bra idé. Kan bli så kul man vill. Valde väl lite fel
  själv.

  ---
  Man borde kanske föreslå begränsningar mer konkret och
  inte bara säga "sluta efter 20 timmar".

  ---
  Svårighetsgraden beror lite på vad man väljer.
  För oss låg svårighteten mest i att försöka använda
  C med flex och bison.

  ---
  Skulle gärna ha sett ett exempel på en översättare innan man satte igång med att skriva en själv.
  ---
  Vet ej ännu.
  ---
  Stor valfrihet -> Bra, Bra genomarbetade labbar.
  ---
  Jag är inte klar med den än...
  Och man får skylla sig själv...
  Men det ska nog ordna sig.

  ---
  Öka labbkursen så att man kan skriva färdigt programmet.
  På 20 timmar blir inte programmet fullständigt.

  ---
  Jag kryssade i medel eftersom jag inte har gjort
  laborationen ännu!


 18. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 14% (3 st) Labb 1
  2. 14% (3 st) Labb 2
  3. 5% (1 st) Labb 3
  4. 45% (10 st) Labb 4
  5. 59% (13 st) Labb 5


 19. Vad anser du om tentans svårighet?

  1. 0% (0 st) Alldeles för lätt.
  2. 18% (4 st) Ganska lätt.
  3. 55% (12 st) Medel.
  4. 18% (4 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Alldeles för svår.


 20. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (3 st) Mycket bra.
  2. 55% (12 st) Bra.
  3. 23% (5 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 21. Ytterligare kommentarer om tentan:

  Två svåra uppgifter, i övrigt inte *så* svårt
  hoppas/tror jag.

  ---
  Jag tycker att uppgift 7 blev onödigt komplicerad för
  att det var med ett epsilon. Hur man skulle hantera
  det hadde varken förekommit på föreläsningarna eller
  i boken (i alla fall så hittade jag inte det stycket)

  ---
  Det känns lite meningsläst att sitta och skriva
  LR(0) konfigurationsmängder och tabeller för hand,
  det ar inte speciellt svårt men mycket pilligt. Jag
  tycker inte att det är en vettig tentauppgift


 22. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 3)?

  1. 9% (2 st) Ingen.
  2. 5% (1 st) En.
  3. 9% (2 st) Två.
  4. 18% (4 st) Tre.
  5. 59% (13 st) Fyra eller fler.


 23. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 5% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 59% (13 st) 15-30%.
  3. 23% (5 st) 30-50%.
  4. 9% (2 st) 50-70%.
  5. 5% (1 st) Mer än 70%.


  Nästa år kommer kursen att göras om till 4 poäng genom att labbdelen utökas något. I samband med det funderar vi på att lägga upp undervisningen på annat sätt. Ett förslag är att ta bort salsövningarna och införa fler exempel på föreläsningarna.

 24. Vad tycker du om att lägga upp kursen på detta sätt utan övningar?

  1. 9% (2 st) Mycket bättre.
  2. 14% (3 st) Bättre.
  3. 27% (6 st) Går på ett ut.
  4. 14% (3 st) Mindre bra.
  5. 14% (3 st) Betydligt sämre.
  6. 18% (4 st) Har ingen aning.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Föreslår hemtal istället för fler labbar.
  ---
  Nej, inte bara en massa exempel på föreläsningarna!
  Bättre så här, då man kan välja om man vill höra
  teorin och/eller se exempel. Det finns nog tillräckligt
  med teori för föreläsningarna. Övningsminskning är kanske OK ändå.

  ---
  Bra, bra, bra att kursen blir större! Utvidga
  Programspråksimplementationen till 6 poäng också,
  så får man ett superbt 10-poängsblock om artificiella
  språk och kompilatorteknink. Det skulle bli
  kanonbra!

  ---
  Är inte så förtjust i övningar på det hela taget,
  trist om föreläsningarna skall bli övningar.

  ---
  Utöka gärna labbdelen av kursen. Det är labbarna som
  ger riktig förståelse. Gärna lite knepigare uppgifter,
  så att man måste tänka till ordentligt.

  ---
  Jag var aldrig på någon övning (krockade med andra kurser),
  så jag har ingen uppfattning om hur övningarna var.
  Personligen är jag dock tveksam till fler exempel på
  föreläsningarna. Det är bättre om de ägnas åt teori.
  Exempel finns det gott om i litteraturen. Dessutom är
  övningshäftet ganska självförklarande.

  ---
  I jämförelse med vissa andra kurser jag har läst så
  tycker jag att kursens borde ge fler än tre poäng.
  Att utöka labbar är också positivt. En bra föreläsning
  är en bra introduktion men det är på labbarna som jag
  lär mig någonting.

  ---
  Jag gick inte på så många övningar, så jag skulle inte sakna dem.
  ---
  Det är lättare att ställa frågor i en mindre grupp. Detta behövs.
  ---
  Man bör varva, omväxling förnöjer. Bara föreläsningar med ex efter ex är inte så bra tror jag
  ---
  Jag har inte varit på någon övning (pga schema-
  krock), och jag har i alla fall klarat mig bra
  ändå.

  ---
  Betyder det mindre undervisningstid?
  Det är i så fall generellt negativt, förstås.
  Men idén är rimlig med tanke på att alla exempel
  i övningshäftet har lösningar.

  ---
  Idén är bra så länge det inte läggs in många fler
  föreläsningar. Som det var nu kunde man välja bort
  övningar och bara gå på föreläsningar.
  Med en bra exempelsamling och bra teoriföreläsningar
  minskar behovet av övningar.
  Rent generellt kan man säga att mindre schemabunden
  tid och mer tid för självstudier är bra.

  ---
  Det kan vara ganska jobbigt att hålla sig koncentrerad
  under skapandet av t.ex. en LR(1)-tabell. Därför tror
  jag att man bör undvika att ha alltför långa exempel
  under föreläsningen, då man av trötthet riskerar missa
  viktig teori. Det var lagom mängd nu.


 25. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Utmärkt liten kurs. Jag är mycket nöjd.
  ---
  Mycket givande kurs, med möjlighet
  till direkta och praktiska tillämpningar.

  ---
  Kul kurs! Enda minuset var de många felen.
  Större labbar => fler poäng är en bra idé.
  Bra med folk som kan ämnet ordentligt.

  ---
  Skojig.
  Primp here I come

  ---
  Jag uppfattade kursen som en av de mest givande av
  de kurser jag gått på KTH.

  ---
  Mycket intressant och lärorik kurs, med utmärkt kursledning.

  Tack!

  ---
  Kul kurs, men slå gärna ihop den med programspråks-
  implementation!

  ---
  Bland de bättre kurser jag läst (ELLER i alla fall intressantaste - kanske därav mina åsikter)
  ---
  Mycket bra kursmaterial, lablydelser, hemsida, osv.


viggo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.