2D1372 Artificiella språk och syntaxanalys

Resultat av kursutvärdering


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 22% (5 st) Lätt.
  3. 70% (16 st) Medel.
  4. 9% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 87% (20 st) Ja.
  2. 13% (3 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 61% (14 st) Ja, mycket.
  2. 35% (8 st) Ja.
  3. 4% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans INDA-kurs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 91% (21 st) Ja.
  2. 9% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursboken Introduction to compiler construction?

  1. 30% (7 st) Mycket bra.
  2. 57% (13 st) Bra.
  3. 13% (3 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Det har gått bra att följa kursen utan att läsa boken så mycket.
  ---
  pladdrig ibland
  ---
  Lite långrandig. Borde vara C- istället för Pascal-exemplel
  ---
  Ibland något tillkrånglad. Förklarar inte alltid
  varför. Många långa demonstrationer som inte är allt
  för tydligt och känns jobbiga.

  ---
  Den e ju lysande. Förklarar bra så att alla
  fattar. Hurra!

  ---
  Lättförståelig, trevlig layout.
  ---
  Lite för lätt ibland men bra.
  ---
  Många småfel(första upplaga?)
  ---
  Lättläst
  ---
  Trevligt skriven, det känns som författaren talar
  till en personligen.

  ---
  Många tryckfel!
  ---
  alldeles lagom svår :)


 6. Vad tycker du om BDD-kompendiet?

  1. 4% (1 st) Mycket bra.
  2. 13% (3 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Hyfsat.
  4. 17% (4 st) Mindre bra.
  5. 13% (3 st) Dåligt.
  6. 48% (11 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Jag hade svårt att förstå idén som kompendiet vill
  visa. Inte lika tydlig som övriga kursmaterial.

  ---
  har inte kollat på det än.
  ---
  Lite väl mycket formalism.
  ---
  Första delen (läsanvisning läses) var lättförtsåelig,
  men så vitt jag kommer ihåg innehöll den få nya saker.
  Andra delen var krånglig och kursiv, så den läste jag
  bara med ett öga.

  ---
  Har inte läst så mycket i det.
  ---
  Skrivet på för hög nivå för en liten student som mig


 7. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?

  1. 70% (16 st) Mycket bra.
  2. 30% (7 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt dom.

  Ev. kommentar om föreläsningsanteckningarna:

  Borde få en omgång av LaTeX
  ---
  Bra att dom finns. Trevliga.
  ---
  Korta, koncisa och intressanta! Suveränt!
  ---
  Står precis det man behöver för att få
  aha- och ja-just-ja-upplevelser när man går tillbaka
  Bra att det finns plats för egna anteckningar!

  ---
  De var guldvärda!!
  ---
  Bra att det fanns tomma ytor (längst ner till
  höger) som man kunde anteckna på. :)

  ---
  Jag visste inte att vissa delar av kursen endast fanns
  i föreläsningsanteckningarna och ej i boken, detta
  ledde till att jag i tentaveckan ej hade något material
  på tex stackautomater. Förmodligen mitt fel, men om
  du inte påpekade detta på föreläsningarna så kanske
  det kan vara ide att göra det till nästa omgång.

  ---
  Strålande föreläsningsanteckningar. Relevanta och
  lättförståeliga. Föreläsningsanteckningar överhuvudtaget
  är mycket bra men vanligtvis blir de svårlästa när de är
  "maskinskrivna". Med tydlig handskrift blev det bara bra.

  ---
  Exemplariska!
  Det var väl bara några saker som togs upp under föreläsningarna som
  inte fanns med. Men det var nog bara bra.
  Mer utrymme för egna anteckningar kanske.

  ---
  Gärna ännu tydligare exempel på hur man skriver lexfiler, yaccfiler
  och hur man kompilerar dem och vad man bör tänka på.
  Det vore suveränt med ett litet "repetionshäfte" för hanteringen av flex och bison.
  Jag vet att de finns väl dokumenterade, men det jag efterlyser är en litet komihåg-häfte
  så att man slipper leta bland en bunt föreläsningsanteckningar.

  ---
  De är bästa av allt vi har fått.
  ---
  Ger mycket bra sammanfattning på kursen
  missar man en föreläsning ser man precis vad
  som gått igenom


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 4% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 4% (1 st) 20-40%.
  3. 30% (7 st) 40-60%.
  4. 17% (4 st) 60-80%.
  5. 43% (10 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 48% (11 st) Mycket bra.
  2. 48% (11 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Du följde OH-bilderna lite väl slaviskt ibland. Fram-
  ställningen kunde ha gjorts lite fylligare ibland. Ta
  hellre bort ett stycke än skumma det.

  ---
  Viggo är kanon-schysst, men glömmer att sätta skärp i byxorna.
  ---
  Jag är mycket nöjd, Viggo är en av de bästa lärare
  jag haft här på KTH.

  ---
  Jag tycker inte man kan kräva så mycket mer av en
  föreläsare. Välstrukturerat, bra och tydliga förklaringar,
  kompetent och lite kul ibland.

  ---
  Om någonting är svårt är det bra att Viggo går
  igenom detta moment lugnt och metodiskt, så att det
  blir lätt att förstå.
  När relativt enkla moment gås igenom lika lugnt och metodiskt
  blir föreläsningarna dock lätt tråkiga.
  Jag antar att detta beror på att det som föreläsare
  är svårt att veta vilka moment som är lätta och vilka
  som är svåra...

  ---
  Konceptet att ha utskrivna stordia som man
  kan anteckna på är mycket bra. Man slipper
  allt detta kopierande.

  ---
  Viggo är en rackare på att förklara kompilcerade saker
  på ett lätt sätt.

  ---
  kanske lite för mycket oh eftersom man hade alla
  oh framför sig men i övrigt bra


 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 17% (4 st) Ofta.
  3. 26% (6 st) Ibland.
  4. 39% (9 st) Sällan.
  5. 17% (4 st) Aldrig.


 11. Vad tyckte du om laboration 1 (Simulering av NFA)?

  1. 9% (2 st) Mycket lätt.
  2. 52% (12 st) Lätt.
  3. 35% (8 st) Medel.
  4. 4% (1 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Svårigheten låg mest på mina luckor i C. Det löste
  sig, men det tog lite tid. Jag har inte gått INDA.

  ---
  Toppen!
  ---
  Ren kodinskrivning. För lätt.
  ---
  Lätt men bra
  ---
  Trots att den var lätt var den mycket givande.
  ---
  Denna synpunkt får gälla alla labbar utom möjligen
  den sista. Labbarna har genomgående vart lätta, men
  mycket lärorika! Jag tycker att jag lärt mig mycket
  mer på dessa labbar än på vissa andra labbkurser
  där labbarna har vart mycket svårare och mer tidskrävande.

  ---
  Intressant med simulering
  av automater


 12. Vad tyckte du om laboration 2 (Flex)?

  1. 52% (12 st) Mycket lätt.
  2. 35% (8 st) Lätt.
  3. 13% (3 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Gör uppgiften lite mer spännande.
  ---
  Underbart, man kom snabbt in i flex/lex labben
  var så pass lätt att man kunde ägna sig åt flex och
  slapp besväras av andra problem

  ---
  Alldeles för lätt. Var låg svårigheten egentligen?
  ---
  Trots att den var lätt var den mycket givande.
  ---
  Svårigheten med labben var bara att förstå Flexs
  syntax, sen var det lätt. Var det labbens mening att
  man skulle lära sig Flex eller var den till för att
  man skulle förstå Lexikal analys?

  ---
  Kläm och känn labb. Den var lite väl
  trivial tyckte jag.

  ---
  lite för lätt


 13. Vad tyckte du om laboration 3 (Rekursiv medåkning):

  1. 4% (1 st) Mycket lätt.
  2. 39% (9 st) Lätt.
  3. 57% (13 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 3:

  skoj
  ---
  Gav kanske inte tillräckligt. Man fick ingen riktigt
  upplevelse av rekursiv medåkning. Man fyllde nästan
  bara i det som saknades. Kanske lite mer "egen"
  konstruktion av r.m. nästa gång. Typ ett eget
  nytt delträd att åka ned i.

  ---
  Trots att den var lätt var den mycket givande.
  ---
  Det som tog lite tid var att sätta sig in i hur
  koden fungerade (den man fick ...)

  ---
  Ganska lätt lab. Det svåraste var att sätta sig in
  i koden och förstå hur den funkade. Det gav visserligen
  insikt i hur rekursiv medåkning fungerar, men jag
  tycker att koden var lite grötigt skriven.

  ---
  Nödvändig.


 14. Vad tyckte du om laboration 4 (Reguljära uttryck):

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 35% (8 st) Lätt.
  3. 43% (10 st) Medel.
  4. 22% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 4:

  kul
  ---
  Bra, man började förstå hur CFG:er fungerar.
  ---
  Gick inte att göra så mycket fel på. Ganska lätt.
  ---
  Lärorik och bra!
  ---
  Trots att den inte var svår var den mycket givande.
  ---
  Jättebra att bygga labbar på tidigare labbar! Beröm!
  Det känns alltid motiverande när saker hänger ihop!

  ---
  Mycket snygg sammanfogning med lab 1.


 15. Vad tyckte du om laboration 5 (En valfri översättare):

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 22% (5 st) Medel.
  4. 39% (9 st) Ganska svår.
  5. 17% (4 st) Mycket svår.

  Ev. synpunkter på laboration 5:

  har inte gjort än
  ---
  Väldigt intressant. Kul att se att man kan göra något
  nyttigt med sina kunskaper (H-kodsgenererare)

  ---
  Bra att avsluta med en lite krångligare...
  ---
  Lab 1-4 var alla ganska så lätta, de var aldrig riktigt
  svåra.
  Jag saknade ett mellansteg mellan laboration 4&5
  i svårighetsgrad alltså. Laboration 4 får gärna luta mer
  åt 5:an än mot 3:an.
  Det blir ett ganska så tvärt kast.

  ---
  tja valde ju själv hur mycket man ville göra, blev lagom


 16. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 13% (3 st) Labb 1
  2. 13% (3 st) Labb 2
  3. 9% (2 st) Labb 3
  4. 48% (11 st) Labb 4
  5. 30% (7 st) Labb 5


 17. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 3)?

  1. 0% (0 st) Ingen.
  2. 4% (1 st) En.
  3. 43% (10 st) Två.
  4. 43% (10 st) Tre.
  5. 9% (2 st) Fyra eller fler.


 18. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 4% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 35% (8 st) 15-30%.
  3. 52% (12 st) 30-50%.
  4. 9% (2 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 19. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Genomgående intressant och trevlig. Sist jag följde en kurs i samma utsträckning var i 1:an under Diff&Int-kursen.
  ---
  Jag gillar kursen!
  ---
  Jag gillar Viggos engagemang. Han bryr sig och respekterar oss; det gillar jag.
  ---
  Utmärkt kurs! Det är bara att hoppas att kursen i
  programspråksimplementation blir lika bra!

  ---
  Trevlig kurs, blandar teori och praktiskt labbande på
  ett bra sätt. Verkar användbar.

  Den ovation Viggo fick vid sista föreläsningens slut
  hade han helt klart gjort sig förtjänt av!

  ---
  En mycket givande och intressant kurs grattis!!
  ---
  Bra och intressant labbar. Krävde inte nattjobb i
  datasalarna men gav mycket. Kursen skulle bli väldigt
  teoretisk utan labbarna.

  ---
  Guldkurs! Jag väntar på fortsättningen.
  ---
  Jag tycker att fr o m LR-delen i kursen och framåt
  så blev det väl detaljerat. Fast å andra sidan krävs
  ju ingen utantillärning. Tentaformen (med teoridel
  och problemdel) är mycket bra eftersom man då inte
  behöver lära in massa detaljer till problemdelen,
  man får ju ha boken då.

  ---
  Jag tror att det är så att kursen översättarteknik har delats
  upp i två delar - denna kurs samt programspråksimplementation.
  Jag skulle föredra en stor kurs framför dessa två småkurser.

  ---
  Labbarna var lätta, men man lärde sig
  vansinnigt mycket igentligen.

  En näst intill perfekt labbkurs mao.

  Jag har en tendens att bli lite trött
  när jag går på föreläsningar, men när jag
  var vaken var det mycket bra!

  Kursboken, bra upplagd, men det var väldans många
  tryckfel. Fixa en errata eller nåt till den.

  ---
  Mycket bra!!!


viggo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.