Nada

2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys, 3 poäng

Allmän kursbeskrivning

Kursen beskriver hur man formellt definierar programspråk och andra artificiella språk och hur man med hjälp av definitionen kan skriva analysatorer till dom.

I kursen får man lära sig att använda verktyg som Unixprogrammen Lex och Yacc med vars hjälp man enkelt översätter från ett språk till ett annat. En viktig typ av översättare är kompilatorer. Den som är särskilt intresserad av hur man konstruerar kompilatorer kan efter denna kurs läsa fortsättningskursen Programspråksimplementation. Den som snarare är intresserad av hur man kan syntaxanalysera naturliga språk kan läsa fortsättningskursen Språkteknologi.

Denna kurs ersätter kursen Översättarteknik som gick sista gången läsåret 1994/95.

Från och med läsåret 1997/1998 har kursen utökats från 3 till 4 poäng och fått nytt kursnummer: 2D1373. Information om den nya kursen finns här.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Exempel på hur några av kursmomenten kan se ut.

Andra kurser som Nada ger.

Förra kursomgången: period 3 95/96

Sista kursomgången: period 3 96/97

Informationen ändrades senast 26 augusti 1997. Kursledare var Viggo Kann.

Tidigare kursomgångar och nästa kursomgång

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 november 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>