Nada

2D1370, Funktionell programmering, 4 poäng

Läsperiod 4 våren 2003


Teknologer som vill tentera i augustiperioden 2004;

var god kontakta mig (lky) för tentamen enlöigt överenskommelse.

Förändras fortlöpande.

Kvarvarande labbredovisningar; kontakta eller sök upp kursledaren

för redovisningar!

Kursanalys (pdf) (ps)

Lärare: Leif Kusoffsky lky@nada.kth.se

Kursbok : Paul Hudak The Haskell School of Expression, Learning Functional programming through multimedia. ISBN 0-521-64408-9

Kursbunt: Finns till försäljning på Nadas studieexpedition.

5 st laborationer:

Eventuellt : Frivillig indviduell uppgift.

Övrigt tyckt material.:

Finns till försäljning på Nadas studieexpedition. Jag har tryckt upp några ex den officiella definitionen av Haskell, som

kan användas i stället för de sammanfattningar som finns "Kompletterande material ..":

Grovplan (preliminär) : (pdf) (ps)

Tentamen : Skriftlig. Slutbetyg grundat på tenatamen och individuell uppgift. Hudaks bok och

kursbunt tillåten på tentamen.

X-tentor :

2003 maj med preliminära svar (pdf) (ps)

2002 augusti med preliminära svar (pdf) (ps)

2002 juni med preliminära svar (pdf) (ps)

2001 augusti med preliminära svar (pdf) (ps)

2001 maj med preliminära svar (pdf)

fiktiv tenta 2001 med preliminära svar (pdf)

Föreläsningar:

Tisdag mars 18: Pardigmer, funktioner. Hudak kap 1. (pdf) (ps)

Torsdag mars 20: Listor, datatyper. mer om funktioner. Hudak kap 2. Lab1, lab2 steg 1 och 2.(pdf) (ps)

Tisdag mars 25: Mer om (abstrakta) datatyper, IO, Grafik, ShowGraphics. Hudak kap 2, 3, 4.(pdf) (ps)

Torsdag mars 27: Högre ordningens funktioner (HOF) : Map, foldl, foldr m fl. Hudak kap 5, kap 6. (pdf) (ps)

Tisdag april 1 : Rekursiva datatyper. Hudaks regioner. Listomfattning. Mer om HOF. Hudak kap 7, 8, 9 (pdf) (ps)

Tordag april 3: Bl a mer om HOF, med exempel . Hudaks ADT Picture. Hudak kap 9, 10, 11. Interaktion mm.(pdf)(ps)

Tisdag april 8. Typklasser. Hudak 12.(pdf) (ps)

Torsdag april 10. Animering, tillämpning av typklasser. Hudak 13. Om typklasslabben och klocklabben. (pdf) (ps)

Tisdag maj 6. Avsnitt 15.1. Att använda FAL, inför sista labben. Kap 14 Lat evaluering.(pdf) (ps)

Torsdag maj 8. Mer lat evaluering. Implementering av FAL. Kapitel 15.kap 16, kap 17.(pdf) (ps)

Tisdag maj 13. Monader, IO, Imperativ programmering och funktionell programmering. Kap 18. (pdf) (ps)

Torsdag maj 15. Inför tentan : frågor, repitition, gamla tentor.

Färdiga program:

Bokens skript (Haskell-program) finns på /info/funpro02/soe

Många av kursledarens program från föregående års förläsningar som berör Hudaks kap 1 finns på /info/funpro02/LKykringHudak1, de som har med kap2 i /info/funpro02/LKykringHudak2 osv.

Haskell på nätet:

Startsida för material om Haskell på nätet

emacs för Haskell

Funktionell-programmeringskurs Mälardalen

Tour of the Haskell Syntax (Hypertext, finns i "Kompletterande material för 2D1370 Funktionell programmering")

A Tour of the Haskell Prelude (Hypertext, finns i "Kompletterande material för 2D1370 Funktionell programmering")


Kursledare: Leif Kusoffsky
Datorpostadress: lky@nada.kth.se

Upp till Nadas kurser .


Sidansvarig: <lky@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 mars 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>