Leif Kusoffsky

Kursanalys för Funktionell programmering 2D1370 ,

Per 4 läsåret 2000/2001

Kursdata

Momentindelning

Lab1 G/U (2p), tenta 3/4/5 (2p)

Kursen genomförd

Period 4 2000/2001

Föreläsningar

28 h

Laborationer

20 h

Kursledare

Leif Kusoffsky

Kurslitteratur

Paul Hudak : The Haskell School of Expression

Learning Functional programming through multimedia.

Cambridge University Press , 2000.

Haskell-rapporten.

Hugs-mnualen.

Utdelat kompletterande material.

Antal studenter

15 stycken som visat någon aktivitet

Gjort detta läsår moment LAB1 01-06-06

9 60%

Gjort detta läsår moment TEN1 01-06-06

13 86% (klarat tentan 11 73 %)

Prestationsgrad 01-05-23

(9*2+11*2) / (15*4) = 0.67

Examinationsgrad 01-05-23

8 av 15 (53 %) (Några unde ej tenta pga annan tenta)

Mål

Kursens mål är att

* ge god kunskap i programmering i ett modernt funktionellt programmeringsspråk,

* ge kunskaper om likheter med och skillnader mot programmering i

andra programmeringsparadigm: traditionell imperativ programmering,

objektinriktad imperativ programmering och logikprogrammering.

Sammanfattning

Kursen gavs för förta gången. Jag tycker det fungerat rätt hyggligt. Om jag har kursen en gång till skulle jag nog försöka att utveckla jämförelserna med andra paradigm, som denna gång blev styvmoderligt behandlat.

Kanske också utöka kursen en del, bl a med mer teori och kanske större valfrihet för studenterna med labbar/projekt. Boken innehåller tre "slut"

1) Funktionellt animeringspråk byggt på Haskell. Detta läste och labbade vi på.

2) Imperativt robotspråk byggt på Haskell. Ingick ej i kursen

3) Musikspråk byggt på Haskell. Ingick ej i kursen.

Man skulle kunna tänka sig att teknologerna fick göra ett slutprojekt enligt 2) eller 3) istället för/tillsammans med det nuvarande slutet enligt 1).

Examination

3 laborationer, tentan (som ger betyget) är examinationen.

Kursenkät (12 personer har svarat på enkäten.)

1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

0% : Mycket lätt 25% : Lätt 67% : Medel 8% : Ganska svår 0% : Mycket svår

2. Hur har kursen uppfyllt dina förväntningar?

24% Bra 58% Ganska Bra 16 % Mindre Bra 0% Dåligt 0% Inga förväntningar

4. Tycker du att dina förkunkaper var tillräckliga vid kursens början?

17 % Ja, mycket 83% Ja 8% neutral 0% Inte särskilt 0% Nej

5. Hur var föreläsningarnas innehåll?

25% Bra 58% Ganska Bra 17 % Neutralt 0% Mindre Bra 0% Dåligt

6. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

33% Bra 33% Ganska Bra 33% Neutralt 0% Mindre Bra 0% Dåligt

7. Hur var labbarna innehållsmässigt?

17% Mycket Bra 75% Bra (8% Ej svarat)

9. Hur motsvarar kursboken kursens innehåll?

25%: Mycket bra 50% : Bra 27% : 0%) : Mindre bra 0% : Dålig 25% Har inte/köpt/använt den

Skriftliga kommenter ofta positiva, de (duktigaste?) vill ha mera teori. Boken får en del kritik.