Nada

2D1365 Människa-datorinteraktion översiktskurs, 4p

Hösten 1999

Introduktion

Kursen i människa-datorinteraktion behandlar metoder och principer för att kunna utforma datorsystem med hänsyn till människans styrkor och begränsningar. Beskrivning i studiehandboken.

Kursansvarig:
Kristina Groth <kicki@nada.kth.se> Tel: 790 6279

Assistenter:
Ann Fatton (kursadministratör) <annfa@nada.kth.se> Tel: 790 6281 
Helge Hüttenrauch <hehu@nada.kth.se> Tel: 790 6341

Senaste nytt

2000-08-28 Septemberperiodstentan är nu färdigrättad. Resultaten finns inlagda i res. Tentalydelse och hänvisningar till lösningar finns i tenta000823.pdf.

2000-06-22 Den andra omtentamen går i septemberperioden, samma tid som den gamla MDI-kursen (2D1965). Det har blivit något fel i tentaschemat och det tar uppenbarligen tid att åtgärda.

2000-02-04 Kursutvärderingen är nu klar.

Denna kurs, tillsammans med  Människa-datorinteraktion, grundkurs, ersätter kursen Människa-datorinteraktion

Nyheter annonseras även i nada.kurser.mdi.oversikt.

Följande information kan du hitta nedan:

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om hur människans förutsättningar bör påverka utformningen av interaktiva datorsystem erfarenhet av att tillämpa denna kunskap för att studenterna ska inse vikten av att konstruera system som är anpassade till användaren.

Kursanalys

Kursanalyserna för  Människa-datorinteraktion höstterminen 1996, höstterminen 1997, höstterminen 1998. OBS! Dessa kursanalyser gäller den "gamla" kursen Människa-datorinteraktion, som delvis ersätts fr o m i år med kursen beskriven på denna sida.

Förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna 2D1320 Tillämpad datalogi, 2D1340/2D1341 Introduktion till datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344 Grundläggande datalogi.

Se kurskartan.

Kursanmälan

Alla ska anmäla sig till kursen genom att på någon NADA-dator utföra

res checkin mdi-o99
course join mdi-ö99

Den som inte har ett konto på NADA, skickar ett brev till kursassistenten med namn, personnummer, epostadress och studiestatus.

Schema höstterminen 1999

Kursinnehållet ser ut som följer (med reservation för ändringar):

Föreläsningar

1999-10-28, 10-12, D2
Introduktion, Kapitel 1
Bogdan 1998, Kuhn 1996, Horton 1995
1999-10-29, 10-12, D2
Kognitionspsykologi, gästföreläsning av Robert Ramberg
OH-bilder i power point, Ankrah &al, 1990
1999-11-02, 8-10,  D2
Gränssnittsutformningsriktlinjer, gästföreläsning av
Nils-Erik Gustafsson, Kapitel 2
Gentner & Nielson, 1996
1999-11-09, 8-10, D2
Användbarhet
Gould & Lewis, 1985
1999-11-16, 8-10, D2
Utvärderingsmetoder, Kapitel 4
MacLeod & Tillson, 1990, McCarthy 1995, Ayetes 1996
1999-11-23, 8-10, D2
Användarcentrerad systemutveckling, gästföreläsning av
Inger Boivie, Kapitel 3
Gould & al, 1987, Ehn & al, 1991
1999-11-30, 8-10, D2
Gränssnitt för fler, gästföreläsning av StigBecker och Fredrik Winberg
Newell & Gregor
1999-12-07, 8-10, D2
Datorstött samarbete, Kapitel 14
Ellis & al, 1991
1999-12-09, 10-12, OBS! Obligatorisk närvaro!
E31 (Kristina grupper), E32 (Anns grupper), E33 (Helges grupper)
Slutseminarium, muntlig redovisning av laborationen

Möten med handledare för genomgång/redovisning av veckans arbete. Vid dessa tillfällen skall även en skriftlig redogörelse lämnas in.
(plats och tid enligt ö.k. med respektive handledare)

1999-11-05 OBS! Obligatorisk närvaro!
Gruppen presenterar sitt val av gränssnitt. Diskussion kring kommande arbete.
1999-11-12 OBS! Obligatorisk närvaro!
Ta reda på vad som kan vara problematiskt/dåligt med gränssnittet, baserat på guidelines och egen kritisk granskning.
1999-11-19 OBS! Obligatorisk närvaro!
Utvärdera gränsnittet med hjälp av en användarstudie. Reflektera över studiens design och genomförande.
1999-11-26 OBS! Obligatorisk närvaro!
Baserat på studiens resultat, skapa ett nytt gränssnitt/prototyp till gränssnitt. Testa resultatet, helst på samma användargrupp som förra gången.
1999-12-03 OBS! Obligatorisk närvaro!
Gör om föregående steg, dvs förbättringar på gränssnittet och ny användarstudie.

Kurslitteratur

Designing the User Interface,av Ben Schneiderman, Addison Wesley Longman 1998 (3rd edition).

Kursbunt som innehåller:

Priset för kursbunten är 80 SEK.

Läsanvisningar:
Läses mycket noggrant - kap 1, 2, 3, 4, 10, 14 samt alla artiklar i kursbunten
Läses noggrant - kap 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
Läses mindre noggrant - kap 5, 15

Laborationer (3 p)

Laborationen utförs i grupper om fem till sex personer. Laborationen omfattar fem moment som diskuteras vid fem tillfällen under kursens gång. I samband med redovisningstillfällena lämnas en rapport in och vid kursslutet presenteras hela arbetet muntligt vid ett seminarium.

Laborationen betygssätts och kommer att påverka slutbetyget.

Tentamen (1 p)

Inga hjälpmedel är tillåtna.

Torsdagen 1999-12-16, tid: 08-13, salar: F51-53

Extentor

1995-05-24
Svensk
1995-09-02
Svensk
1995-12-21
Svensk English

Rekommenderad bredvidläsning

Följande böcker rekommenderar Kai att ni läser vid tillfälle om ni vill fördjupa er i ämnet:

Rekommenderade bredvidkurser

De här kurserna tycker jag ni ska läsa om ni har några poäng över:

Länkar

Här finns ett antal bra platser på nätet som man kan söka efter mer information i:

Denna WWW-sida har adressen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1365/.

^ Upp till kursöversikt


Sidansvarig: <kicki@nada.kth.se> och <annfa@nada.kth.se>
Senast ändrad 2000-06-22
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>