Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1365
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Innehåll

Människa-Datorinteraktion, översikt

En översiktskurs som presenterar människa-datorinteraktion både som teori och praktik. Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter.Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Studenterna kommer praktiskt och lekfullt att få utforma en designlösning på en tillsynes enkel uppgift. Framförallt kommer kursen att frammana att man måste beakta användarens behov, motivation och arbetssituation för att kunna skapa effektiva lösningar. Undervisningen förutsätter att studenterna arbetar självständigt och aktivt parallellt med schemalagd undervisning.

Kursansvarig

Kursledare är Henrik Artman, fil dr i kommunikation (Linköping 1999), lektor i människa-datorinteraktion vid Nada (från 2001).

Mottagning: måndagar 10-12 eller i samband med undervisningen. Tjänsterummet finns på Lindstedtsvägen 3, sjätte våningen, rum 1613.

Mailadressen är artman@nada.kth.se

Telefonnummer är 790 6054 (röstbrevlåda finns).

Webbsida är http://www.nada.kth.se/~artman/

Kursassistent är Anna Stockhaus ast@nada.kth.se

 

 

   


Henrik Artman, Nada, KTH, artman@nada.kth.se
Uppdaterad: 2002-09-19