Nada

2D1365 Människa-datorinteraktion översiktskurs, 4p

Hösten 2000

Introduktion

Kursen i människa-datorinteraktion behandlar metoder och principer för att kunna utforma datorsystem med hänsyn till människans styrkor och begränsningar. Beskrivning i studiehandboken.

Observera att kursen människa-datorinteraktion, grundkurs (2D1406) skiljer sig markant från denna kurs. Om du planerar att läsa vidare inom ämnesområdet männsika-datorinteraktion så måste du läsa grundkursen!

Kursansvarig:
Kristina Groth <kicki@nada.kth.se> Tel: 790 6279

Assistenter:
Helge Hüttenrauch <hehu@nada.kth.se>Tel: 790 91 56
Henrry Rodriguez <henrry@nada.kth.se>Tel: 790 9157

Senaste nytt

Nyheter annonseras även i nada.kurser.mdi.oversikt.

010124 Kursananlysen är klar.

010108 Tentamen som gick före jul kan beskådas här.

001221 Tentan är nu färdigrättad och lämnas till expeditionen under dagen. Snabbresultat visas här.

001201 Observera att antalet tentasalar har minskats, se rubrik Tentamen.

001128 Föreläsningen med Nils-Erik Gustafsson 29/11 är inställd igen, han är tyvärr fortfarande sjuk!

001120 Föreläsningen om med Nils-Erik Gustafsson 21/11 är inställd, men kommer att ges onsdagen den 29/11, 13-15, sal D2.

001120 Vi kommer bara att ha en sal för slutredovisningen, nämligen E35, se schemat.

001115 Sal är nu bokad till föreläsningen om användbarhet, se schemat.

001114 Nya bud igen! Av de få som var på Stig Beckers föreläsning var det i princip ingen som kunde gå på extraföreläsningen i användbarhet som var inplanerad nu på torsdag. Det är inte mycket mening att ha en föreläsning om nästan inga kommer. Vi kom därför överens om att försöka ha den under "ordinarie föreläsningstillfälle" om två veckor, helst tisdag 10-12. Jag har mailat Ulf om detta och jag återkommer när jag får besked.

001110 Föreläsningen om användbarhet med Ulf Åkerstedt kommer att ges torsdagen den 16/11 kl 15-17, sal E2.

001107 Föreläsningen idag med Ulf Åkerstedt är inställd pga sjukdom. Jag kommer till föeläsningssalen kl 10 för att se om vi kan få in en ny föreläsning utanför schemat under nästa vecka och för allmänna frågor. /Kicki

001101 Gruppindelningen (dito med mailfunktion) är på gång och kommer att pågå under veckan. Det kan hända att det tillkommer personer under nästa vecka, men senare än så blir det svårt att påbörja kursen. OBS! Ni som inte har varit på de första två föreläsningarna, hör av er till kursansvarig snarast!

001031 Föreläsningen om utvärderingsmetoder har bytt plats med föreläsningen om CSCW, se schemat.

Följande information kan du hitta nedan:

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om hur människans förutsättningar bör påverka utformningen av interaktiva datorsystem erfarenhet av att tillämpa denna kunskap för att studenterna ska inse vikten av att konstruera system som är anpassade till användaren.

Kursanalys

Kursanalysen för Människa-datorinteraktion hösten 1999

Förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna 2D1320 Tillämpad datalogi, 2D1340/2D1341 Introduktion till datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344 Grundläggande datalogi.

Kursanmälan

Alla ska anmäla sig till kursen genom att på någon NADA-dator utföra (OBS! Det ska vara o när man gör checkin och ö när man gör join, se nedan.)

res checkin mdi-o00
course join mdi-ö00

Den som inte har ett konto på NADA, skickar ett brev till kursassistenten med namn, personnummer, epostadress och studiestatus.

Schema höstterminen 2000

Kursinnehållet ser ut som följer (med reservation för ändringar):

Föreläsningar

2000-10-31, 10-12, E2
Introduktion, Kristina Groth
Introduction, Kuhn 1996, Horton 1995
2000-11-01, 13-15, D3
Kognitionspsykologi, gästföreläsning av Robert Ramberg
Kap 1 & 2, Ankrah &al, 1990
INSTÄLLD! 2000-11-07, 10-12,  Q1
Användbarhet, gästföreläsning av Ulf Åkerstedt
Kap 4, Gould & Lewis, 1985
2000-11-08, 13-15, D3
Datorstött samarbete, Henrry Rodriquez
Kap 13 & 14, Ellis & al, 1991
2000-11-14, 10-12, Q1
Gränssnitt för fler, gästföreläsning av StigBecker
Kap 15, Newell & Gregor
2000-11-15, 13-15, D3
Utvärderingsmetoder, Helge Hüttenrauch
länkar
Kap 6, 7 & 11, MacLeod & Tillson, 1990, McCarthy 1995, Ayetes 1996
INSTÄLLD! 2000-11-21, 10-12, Q1
Gränssnittsutformningsriktlinjer, gästföreläsning av Nils-Erik Gustafsson
Kap 3 & 4, Gentner & Nielson, 1996
2000-11-22, 13-15, D2
Användarcentrerad systemutveckling, gästföreläsning av Inger Boivie
Kap 5 & 6, Gould & al, 1987, Ehn & al, 1991
NYINLAGD! 2000-11-28, 10-12, E34
Användbarhet, gästföreläsning av Ulf Åkerstedt
Kap 4, Gould & Lewis, 1985
NYINLAGD OCH INSTÄLLD! 2000-11-29, 13-15, D2
Gränssnittsutformningsriktlinjer, gästföreläsning av Nils-Erik Gustafsson
Kap 3 & 4, Gentner & Nielson, 1996
2000-12-11, 10-12, Obligatorisk närvaro! E35
Slutseminarium, muntlig redovisning av laborationen

Möten med handledare för genomgång/redovisning av veckans arbete. Vid dessa tillfällen skall även en skriftlig redogörelse lämnas in. (plats och tid enligt ö.k. med respektive handledare)

2000-11-03 Obligatorisk närvaro!
Gruppen presenterar sitt val av gränssnitt. Diskussion kring kommande arbete.
2000-11-10 Obligatorisk närvaro!
Gruppen presenterar vad som kan vara problematiskt/dåligt med gränssnittet, baserat på guidelines och egen kritisk granskning. Diskussion kring kommande arbete.
2000-11-17 Obligatorisk närvaro!
Gruppen presenterar användarstudien och utvärderingen av gränsnittet. Reflektera över studiens design och genomförande.
2000-11-24 Obligatorisk närvaro!
Gruppen presenterar sin egen prototyp/gränssnitt till produkten baserat på resultatet av den förra användarstudien.
2000-12-01 Obligatorisk närvaro!
Gruppen presenterar användarstudien och utvärderingen av det nya gränsnittet.

Kurslitteratur

Human-Computer Interaction,av Alan Dix m.fl. 1998 (2nd edition).

Kursbunt som innehåller:

Priset för kursbunten är 60 SEK.

Läsanvisningar:
Läses mycket noggrant - kap 1, 2, 4, 6, 7, 11, 15 samt alla artiklar i kursbunten
Läses noggrant - kap 3, 5, 12, 13, 14
Läses mindre noggrant - kap 8, 9, 10, 16

Laborationer (3 p)

Laborationen utförs i grupper om sex till åtta personer. Laborationen omfattar fem moment som diskuteras vid fem tillfällen under kursens gång. I samband med redovisningstillfällena lämnas en rapport in och vid kursslutet presenteras hela arbetet muntligt vid ett seminarium.

Laborationen betygssätts och kommer att påverka slutbetyget.

Tentamen (1 p)

Inga hjälpmedel är tillåtna.

Tisdag 2000-12-19, tid: 08-13, salar: Q11-14
Fredag 2001-01-12, tid: 08-13, salar: E51-53
Septemberperioden 2001

Extentor

1999-12
2000-01
2000-08

Rekommenderad bredvidläsning

Följande böcker rekommenderasatt ni läser vid tillfälle om ni vill fördjupa er i ämnet:

Rekommenderade bredvidkurser

De här kurserna tycker jag ni ska läsa om ni har några poäng över:

Länkar

Här finns ett antal bra platser på nätet som man kan söka efter mer information i:

Denna WWW-sida har adressen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1365/.

^ Upp till kursöversikt


Sidansvarig: <kicki@nada.kth.se>
Senast ändrad 2001-01-24
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>