2D1361, Programmeringsparadigm, 5 poäng

Läsperiod 1 (ca 3.2 p) och läsperiod 2 (ca 1.8 p) hösten 2005


Tryck här för att hämta kursenkäten:


Sista redovisningstillfällen VT 2006 lab 7 & lab 8

Det kommer att vara en labbvecka 12-16 juni där man kan jobba med och redovisa lab7 och lab 8.

"Enligt-överenskommelse-tentamen"

Jag föreslår att vi har en tentamen den 2006 maj 15 måndag klockan [09.00 ..14.00].

Kom till mitt rum 1614 Osquars Baque 2 plan 6.

Har du synpunkter på tiden så sänd e-post ttill lky.

Sänd gärna även en anmälan att du tänker komma så jag vet hur många tentander det blir.

Kursanalys : (pdf) (ps)

Extra redovisningstillfälle januari 2006

Tisdageftermiddagar 31:a januari och 6:e februari kommer jag ta emot redovisningar på de sista två labbarna i progp. Förslagsvis mellan 12.30 och 15.30. Skriv epost om ni vill komma en särkild tid under tisdagen eller anmäl er i sima på kursen tilpro med kommentaren progp. Tisdag 24:e januari utgår, de av er som tagit kontakt med mig tar jag kontakt med och ni kan få komma fredag den 27:e på lunchtid.

Förbered er väl! Läs på frågorna och koden innan ni redovisar.
Alexander

Extra redovisningstillfälle

Det blir ett extra redovisningstillfälle för labb 9 fredag klockan 9.00 2/12 plan 5. Övriga labbar tas också emot.

Hjälpmedel på tentan:

Hutton mfl : Utdrag ur Programming in Haskell mm.

Brna : Prolog programming.

Kusoffsky : Lite grann om syntax, semantik och syntaxanalys.

Två föreläsningar i C

Om nätverk och distribuerad programmering inför tentan

Lab 8

Lab 9

Det finns ett häfte á 20 :- att köpa på studentexpeditionen, C för dig som kan java

Förändras fortlöpande.

Jag har nu delat ut häftet Lite grann om syntax, semantik och syntaxanalys. Några ex finns på Nadas kursexpedidition.

Labben "Danska räkneord" ska göras med en syntaxanlysator skriven med någon av de metoder som finns i häftet.

Du kan välja mellan:

Hjälp på filen/info/progp05/Parser.hs. Börja gärna med att inte ha någon semantik.

Jag har lagt till en funktion parseNoSematics i Parser för kunna testköra utan semantik, exempel:

Dansk1> parseNoSemantics dansk(words "to og halv fems sindstyve")

"Compilation succesful"

Dansk1> parseNoSemantics dansk(words "to og haxv fems sindstyve")

Program error: Inte danskt tal at "haxv"

Kursen fortsätter i läsperiod 2 med föreläsningar och 3 labbar

- om syntaxanalys (Leif Kusoffsky lärare)
- om C-programmering och internet-programmering (Alexander Baltatzis lärare)

Hederskodex mm

Hederskodex för nada-kurser

Studiehandbokstexten på svenska och engelska .

Lärare: Leif Kusoffsky lky@nada.kth.se

Kursbunt : Finns till försäljning på Nadas studieexpedition.

Alternativa böcker för kursdelen om funktionell programmering :

Övrigt tryckt material (för särskilt intresserade) : Extra material som jag kan trycka upp om intresse finns.

Laborationer och vilken vecka när det är lämligt att göra dem (preliminärt) och när de senast skall redovisas:

(Finns i kursbunten, dock ej lab i C och i internet.):

Laborationer får göras i grupper om två men i mån av plats i labsalarna även individuellt. Labsalarna är dimensionerade för halvklass, men eftersom många gör labbarna på andra tider eller hemifrån med fjärrinloiggning eller med nedladdade interpretatorer (länkar, se nedan), så brukar de finnas plats för de som vill på de flesta labbtider, så jag har ej gjort någon indelning.

Tentamina :

Skriftlig i läsperiod 2, tisdagen den 8 november 08.00-13.00.

Godkänt på kursen <= Godkänd tentamen och godkända redovisade labbar.

Tidigare tentamina när kursen var på 4p och ej omfattade syntaxanalys:

Tentamen 2002 oktober med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2003 januari med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2003 augusti med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2003 oktober med preliminära svar : (pdf)

Tentamen 2004 januari med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2004 augusti med preliminära svar :(pdf) (ps)

Tentamen 2004 oktober med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2005 januari med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamina 2D1361 ((5p):

Tentamen 2005 november med preliminära svar : (pdf) (ps)

Slutbetyg grundat på tentamen.

Föresläsningar:

Aug 31 onsdag : Introduktion till kursen. Paradigm allmänt,. (pdf) (ps)

Sep 02 fredag 10: Introduktion till Haskell. Labhäftet, Hutton kap1, 2,3,4.Kompletterande paradigmer. (pdf) (ps)

Sept 05 måndag 10 : Typer i Haskell. Listor. Inför Lab1. Hutton kap 6. Gentle introduction.. . (pdf) (ps)

Sept 09 fredag : Introduktion till Schacklabben steg1,2,3a.Grafik. I Labhäftet. Kompletteringar, repetion Hutton kapitel 1-6. Hitta fördefinierade funktioner. Schacklabben steg 3b, steg 3c. (pdf) (ps)

Sept 16 fredag : lamda-uttryck, snitt. Högre ordningens funk..Hutton avsnitt 4.5, 4.6, kapitel 7. Steg[3..7].(pdf) (ps)

Sept 20 tisdag : 3 <= Steg <= 7 i schacket. I/O, interaktiva program. (pdf) (ps)

Sept 21 onsdag : Fler högre ordningens funktioner. fold , until. Typklasser. (pdf) (ps)

Sept 23 fredag : Lat evaluering. Haskell och andra språk. Avslutning, repetition funktionella språk.(pdf) (ps)

Sept 28 onsdag: Inledande om logikprogrammering. (pdf) (ps)

Sept 30 fredag : Sammansatta termer, listor i Prolog. Lab Släktrelationer, Listor i Prolog. Unifiering.(pdf) (ps)

Okt 5 onsdag: Procedurell läsning av Prolog, Box-modellen. Sudoku. Append på många sätt. (pdf) (ps)

Okt 7 fredag : Accumulering. Apan. Icke-logisk programmering i Prolog.Läsanvisnig. (pdf) (ps)

Okt 12 onsdag : Eliza. Fler exempel i Prolog och Haskell. (pdf) (ps)

Okt 17 måndag kl 13 : Syntaxanalys . Recursive descent och Haskell. Syntaxhäftet sid [1..15].

Okt 19 onsdag kl 10 : Syntaxanalys . Haskell och prolog.Syntaxhäftet sid [16..21, 35..38], Brna ch 8. (pdf) (ps)

Okt 20 torsdag kl 10 : Syntaxanalys med imperativa språk. (pdf) (ps)

Okt 31 måndag kl 15 : Repetitionsföreläsning: Fiktivt tentatal om syntaxanalys. (pdf) (ps)

Vecka 43 tar Alexander över och talar om imperativ programmering i C..

Efter tentan Alexander mer om internetprogrammering.

Färdiga program: Många av kursledarens program från föreläsningarna finns på

/info/progp02/ , /info/progp03/ , /info/progp04/, /info/progp05 .Direktlänk till ShowGraphics.hs

Haskell på nätet: Startsida för material om Haskell på nätet och emacs för Haskell. I schack-labben använder vi ett

grafikpaket SOEGraphics (från boken Paul Hudak: The Haskell School of Expression). Med hjälp av denna länk

http://haskell.org/soe/software.htm

hoppas jag att den som vill köra på andra datorer än skolans kan få det att fungera.

Senaste versionen av hugs finns här : downlodading hugs and SOE (graphics). Interpretern hugs . Kompilator och interpreter ghc . Haskellsystem med Tcl/Tk htk .

Sictus Prolog på nätet: Startsida för Sictus prolog Härifrån kan du bland annat komma åt manualen för sictus-systemet och användbara länkar för Prolog i allmänhet. Krånglar Netscape, använd Mozilla.

Böcker/artiklar om funktionell programmering (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade):

Böcker om logik programmering (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade) :

Böcker om paradigmer (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade) :


Senast ändrad 2005 - nov -8

Kursledare: Leif Kusoffsky

Upp till Nadas kurser .
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>