Kursanalys för 2D1359 & 2D1360, Objektorienterad modellering programmering och analys, hösten 1999

Kursdata

Tid: period 1-2 läsåret 1999/00 dvs september-december 1999 (labbarna redovisades dock senast januari 2000)
Poängantal: 6 (varav 2 på labbar, 2 på seminarier och 2 på tenta).
Tenta: ordinarie tenta efter period 1, omtenta i juluppehållet.
Föreläsningar: 36 timmar.
Labbar: 5 stycken.
Övningar: 14 timmar.
Seminarier: 6 stycken a två timmar.
Kursledare: Björn Eiderbäck
Huvudföreläsare: Björn Eiderbäck.
Gästföreläsare:
Kurslitteratur:

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad analys, modellering, design och programmering. 1999/00 används Java som programspråk i kursen.

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Kursinnehåll

Förändringar inför denna kursomgång

Kurslitteratur

Böcker

Artiklar

 1. A Laboratory For Teaching Object-Oriented Thinking, Kent Beck och Ward Cunningham, 1989.
 2. Dimensions of Object-Based Language Design, Peter Wegner, 1987.
 3. Object-Oriented Design: A Responsibility-Driven Approach, Rebecca Wirfs-Brock och Brian Wilkerson, 1989.
 4. Utdrag ur Design Patterns Elements of Reusable Object-oriented Software (mönstret Observer) av Gamma, Helm, Johnson och Vlissides, 1994.
 5. CORBA: Integrating Diverse Applications Within Distributed Heterogeneous Environments, Steve Vinoski, 1996
 6. Utdrag ur artiklar, tutorials och annan information om CORBA.

Föreläsningsanteckningar

Delades ut till alla föreläsningar. Finns också på elektronisk form på kursens hemsida.

Faktiskt innehåll i kursen

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Laborationer (Kortkorta beskrivningar)

På kursen genomfördes fem laborationer. Alla med en obligatorisk uppgift samt två frivilliga extrauppgifter.
Följande rekommendation gavs:
Den första labben redovisas i period 1 och dom resterande fyra redovisas i period 2. Laboration 1-3 bör göras enligt ordningsnumreringen, laboration 4-5 kan göras i valfri ordning.
Varje lab hade ett sista datum. Redovisning efter detta datum gav reducering av betyg på labkursen. Betyget på labkursen kunde höjas genom att extrauppgifter utfördes.

Seminarier

Följande seminarier genomfördes:
 1. Grafiska figurer

 2. Övning andra timmen: klassdiagram, associationer.
 3. CRC-Kort
 4. UML och Java
 5. Kontemplation och reflektion
 6. Designmönster
 7. Modellering och UML

Verktyg

Vi använde framförallt JDK1.1 förutom på sista labben som krävde JDK1.2.

Tentamen

Innehållet i period 1 tenterades. Det rörde sig framförallt om teoretiska/begreppmässiga moment från föreläsningar, böcker och artiklar.

Statistik

Antal elever

Laborationer

Udrag gjort 990127

Tentamen

Ordinarie tentamen

U 1 0,7%
3:or 14 9,2%
4:or 45 29,4%
5:or 93 60,8%
Antal tentander 153

Omtentamen

Antal tentander: 1.
4:or 1.

Examinations och prestationsgrad

Senast uppdaterad 2000-03-13

Slutbetyg

Slutbetyget gavs genom att betyget på labkursen (max 6) viktades med betyget på tentamen (max 5). Avrunding skedde och det maximala betyget 5 delades ut. På detta sätt kunde den som fått betyget 3 på tentanmen ändå nå betyget 5 genom att göra alla laborationer plus extrauppgifter.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät kommer har gjorts med ACE. Fast bara åtta avar hittills (000127)

Kursledarens allmänna synpunkter

Laborationer

Laborationerna genomfördes i huvudsak utan större problem. Till nästa år bör dock vissa av laborationerna göras lite djupare. Speciellt skulle man kunna fördjupa designmönsterlabben.

Kurslitteratur

Jag är bara halvnöjd med kursböckerna. Jag skulle gärna både ha en djupare UML-bok och en djupare bok om Objektorientering i allmännhet. Kanske kan man hitta en bok som har djupare UML och OO. Nästa år skall dom flesta också redan ha kunskaper i Java från ettans kurs (och därmed också en bok), så det vore troligen tillräckligt med en djupare oo-UML-bok kompletterad med några fler artiklar samt för Java hänvisa till vad som finns på nätet. I övrigt så bör litteraturen bara vara rekommenderad.

OH-material eller kompendium

Vissa klagomål har också kommit på den stora mängden OH-bilder. Delvis har syftet varit att OH-bilderna skall vara någon form av kompendium samtidigt som dom tjänstgjort som OH-bilder. Kanske skulle det hela renskrivas till mer av ett  kompendium (fast var finns tiden!??) och OH-bilderna bli färre och tavlan användas mer istället. Detta är inte mig emot, utan är något som jag själv också tycker, det är bara att jag inte hunnit med!! Se nästa rubrik för fler kommentarer.

Samverkan mellan olika oo-kurser och kursledare

För att göra alla oo-kurser bättre, öka samverkan och hinna göra nödvändiga förändringar borde större samverkan mellan dom olika oo-kurserna ske. Det skulle bla kunna röra sig utveckling av labbar och seminarier men även gästföreläsningar på varandras kurser.

Planerade förändringar

Nästa år kan dom flesta deltagare redan ha använt Java innan dom kommer till kursen, vilket ger utrymme till fördjupningar av andra moment nästa år. ^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 mars 2000