Kursanalys för 2D1959, Objektorienterad modellering programmering och analys, hösten 1998

Kursdata

Tid: period 1-2 läsåret 1998/99 dvs september-december 1998 (labbarna redovisades dock senast januari 1999)
Poängantal: 6 (varav 2 på labbar, 2 på seminarier och 2 på tenta).
Tenta: ordinarie tenta efter period 1, omtenta i juluppehållet.
Föreläsningar: 36 timmar.
Labbar: 5 stycken.
Övningar: 14 timmar.
Seminarier: 6 stycken a två timmar.
Kursledare: Björn Eiderbäck
Huvudföreläsare: Björn Eiderbäck.
Gästföreläsare: 1 st, om processen vid analys och design.
Kurslitteratur:

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad analys, modellering, design och programmering. 1998/99 används Java som programspråk i kursen.

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Kursinnehåll

Förändringar inför denna kursomgång

Kurslitteratur

Böcker

Artiklar

 1. A Laboratory For Teaching Object-Oriented Thinking, Kent Beck och Ward Cunningham, 1989.
 2. Dimensions of Object-Based Language Design, Peter Wegner, 1987.
 3. Object-Oriented Design: A Responsibility-Driven Approach, Rebecca Wirfs-Brock och Brian Wilkerson, 1989.
 4. Utdrag ur Design Patterns Elements of Reusable Object-oriented Software (mönstret Observer) av Gamma, Helm, Johnson och Vlissides, 1994.
 5. Utdrag ur artiklar, tutorials och annan information om CORBA.

Föreläsningsanteckningar

Delades ut till alla föreläsningar. Finns också på elektronisk form på kursens hemsida.

Faktiskt innehåll i kursen

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Laborationer (Kortkorta beskrivningar)

På kursen genomfördes fem laborationer. Alla med en obligatorisk uppgift samt två frivilliga extrauppgifter.
Följande rekommendation gavs:
Den första labben redovisas i period 1 och dom resterande fyra redovisas i period 2. Laboration 1-3 bör göras enligt ordningsnumreringen, laboration 4-5 kan göras i valfri ordning.
Varje lab hade ett sista datum. Redovisning efter detta datum gav reducering av betyg på labkursen. Betyget på labkursen kunde höjas genom att extrauppgifter utfördes.

Seminarier

Följande seminarier genomfördes:
 1. Grafiska figurer

 2. Övning andra timmen: klassdiagram, associationer.
 3. CRC-Kort
 4. UML och Java
 5. Kontemplation och reflektion
 6. Designmönster
 7. Modellering och UML

Verktyg

Vi använde framförallt JDK1.1 förutom på sista labben som krävde JDK1.2 (i beta-release under hösten).

Tentamen

Innehållet i period 1 tenterades. Det rörde sig framförallt om teoretiska/begreppmässiga moment från föreläsningar, böcker och artiklar.

Statistik

Antal elever

Laborationer

Udrag gjort 990125

Tentamen

Ordinarie tentamen

Omtentamen

Antal tentander: 12.
Ej färdigrättad! (990125)

Slutbetyg

Slutbetyget gavs genom att betyget på labkursen (max 6) viktades med betyget på tentamen (max 5). Avrunding skedde och det maximala betyget 5 delades ut. På detta sätt kunde den som fått betyget 3 på tentanmen ändå nå betyget 5 genom att göra alla laborationer plus extrauppgifter.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät kommer göras med ACE. Kommer både på kursens hemsida och delas ut på föreläsning

Kursledarens allmänna synpunkter

Laborationer

Laborationerna genomfördes i huvudsak utan större problem.
Möjligen skulle lite mer ledtrådar och tips kunna ges.
Som vanligt var det problem att hitta tillräckligt många assistenter. Då kanske tips och ledtrådar istället skulle kunna komma denna väg.
 

Kurslitteratur

Jag är ganska nöjd med kursböckerna. Möjligen skulle jag vilja ha en mer komplett Java-bok. Fast en fördel med Budd är att det inte i första hand är en bok om Java utan en bok om OO som tar upp tillräckligt stora delar av Java för att man skall kunna genomföra kursen.
Jag har också hittat ett alternativ till Fowler som både går igenom UML och är lite djupare ifråga om allmänn OO samt tar upp lite av testing.
Artiklarna jag använde var

Planerade förändringar

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 mars 2000