- OOMPA 2001 -

JUnit på NADAs Solarismaskiner (SUNar)

JUnit i OOMPAs UNIX-katalog

JUnit finns nu i katalogen:
/info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7

Testa JUnit med medföljande exempel

Om du vill testa så kan du köra på följande sätt:
(gör "module add java" först bara)

java -cp /info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7:/info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7/junit.jar junit.textui.TestRunner junit.samples.AllTests

där switchen cp anger att java ska leta efter klasser i dom kataloger som
följer, där kataloger är åtskiljda med ":".
Där
  /info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7

behövs för att java ska leta efter junit.samples.AllTests där
(dvs leta upp klassen AllTests i underkatalogen junit/samples.AllTests)

och
/info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7/junit.jar

för att testprogramvaran ligger i denna jar-fil (ungefär en zip-fil med
klasser i Java).

Köra egna tester

Om du vill köra klasser från aktuell katalog (egna tester kanske) så bör du
ha med en punkt i classpath, i stil med
java -cp .:/info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7/junit.jar junit.textui.TestRunner minatester.bank.BankAccountTest

om du startar det hela från katalogen ovanför katalogen minatester.

JUnit och CLASSPATH

Om du vill köra JUnit ofta så kan du lägga in det hela i CLASSPATH.
Vilket rekommenderas i JUnits dokumentation, junit3.7/README.html, där
dom säger:
  "add junit.jar to the CLASSPATH. For example: set classpath=%classpath%;INSTALL_DIR\junit3\junit.jar"

 Där i vårat fall INSTALL_DIR är /info/oompa01/SOURCE/PACKAGES och juni3
skall bytas mot junit3.7 ( och självklart på UNIX skall "\" bytas mot
"/")

Du bör också ha med en punkt (.) i sökvägen så att det blir enkelt att
testa klasser i aktuell katalog.
Detta skulle göra att du skriver följande för CLASSPATH (där också semikolon ";" är bytt mot kolon ":")
   set classpath=.:%classpath%:/info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7/junit.jar

I Unix skrivs detta troligen enklas på följande sätt (utan att appenda
gamla CLASSPATH), återigen är semikolon ";" är bytt mot kolon ":"
   set CLASSPATH=".:/info/oompa01/SOURCE/PACKAGES/junit3.7/junit.jar"

I JBuilder

I JBuilder kan man inkludera junit.jar via tex [Default] Project->Project
Properties->Required Libraries

Björn


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>