- OOMPA 2001 -

Betygssättning

Betyget baseras på tentamen, seminarieserie, obligatoriska laborationer samt (frivilliga betygshöjande) extralaborationer. För att få kursen slutrapporterad och få betyg på den skall: Slutbetyget beräknas som ett viktat meddelvärde där: Det hela summeras och delas med tre (3) och avrundas på konventionellt sätt till närmaste heltal. Man kan alltså uppnå 9 till 11 poäng som efter division med 3 ger 3 till 3 (2/3) poäng, dvs betyg 3 eller 4.
If you achieve less than 9 poäng due to lab deadlines missed, you still pass the course with a betyg 3.
För att höja betyget så genomförs extralaborationer där:


Alltså kan totalsumman (9 till 17) / 3 uppnås, dvs 3 till 5 (2/3), som följriktigt efter avrundning ger betyget 3, 4 eller 5.
Extralabbar får bara tillgodoräknas om obligatorisk labkurs är godkänd och extralabarna redovisas innan period 3 läsåret 2001/2002, dvs innan 15/1 2002.

Exempel

Säg att X genomfört seminarieserien, gjort alla labbar, fått 4:a på tentan.
Detta ger (3 + 3 + 4) / 3 p = 10/3 = 3 (1/3) dvs betyget 3.
För att få 4:a kan X göra antingen Extralab 1 eller Extralab 2. Det räcker tom med att för X att enbart göra en liten 1-poängs Extralab.
För 5:a måste X minst göra Extralab 1 och en liten Extralab 2.

Sidansvarig: <hoffmann@nada.kth.se>
Senast ändrad 8/8/2001