- OOMPA 2001 -

Exempel 1a: användning av JUnit (från föreläsning 2)

Koden från föreläsning 2 andra timmen. Finns också i katalogen /info/oompa01/SOURCE/EXAMPLES/Lecture2XP/oompaf2.
Vi konstruerade ett enkelt bankonto (BankAccount) men gjorde som man ska i XP och testade först genom att skriva testklassen (BankAccountTest). Vi skrev ett test BankAccountTest implementerade i BankAccount, skrev ett nytt test i BankAccountTest och implementerade i BankAccount osv om och om igen.

Först BankAccountTest

package oompaf2;

import junit.framework.TestCase;

public class BankAccountTest extends TestCase {
  BankAccount account1;

  public BankAccountTest(String name) {
    super(name);
  }

  protected void setUp() {
    account1 = new BankAccount();
  }

  public void testNewAccount() {
    this.assertTrue(account1.balance() == 0);
  }

  public void testDeposit() {
    double transfer = 100.50;
    account1.deposit(transfer);
    this.assertTrue(account1.balance() == transfer);
  }

  public static void main(String[] args) {
    junit.textui.TestRunner.run(BankAccountTest.class);
  }
}

Sen "produktionskoden" BankAccount

package oompaf2;

public class BankAccount {
  double balance = 0;
  public BankAccount() {
  }

  public double balance() {
    return balance;
  }

  protected void deposit(double amount) {
    balance = amount;
  }

}

Björn


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>