KTH - Kungl Tekniska Högskolan
KTH Studerandeinformation

v36 Mån 4/9 Tis 5/9 Ons 6/9 Tor 7/9 Fre 8/9
8:00 F(i) OompaE: Java-intro
E32
F(1) : Intro. Vad är OO? mm
D1
9:00
10:00
11:00 F(2): Modellering med UML 
Q1
12:00
13:00 F(ii) OompaE: mer Java
E35
14:00
15:00 Ö OompaE: Javaövning 
E32
16:00
v37 Mån 11/9 Tis 12/9 Ons 13/9 Tor 14/9 Fre 15/9
8:00 F(4): Utvecklingsprocessen.
CRC-kort. 

D1
9:00
10:00
11:00 Ö OompaD 
D31-32, 34, 41
gr 1-4
12:00
13:00
14:00 F(3): Klasser, arv, polymorfi, mm
F2
15:00 Ö OompaE 
E32
16:00
v38 Mån 18/9 Tis 19/9 Ons 20/9 Tor 21/9 Fre 22/9
8:00 F(6): Systemdesign.
D1
L OompaE 
Röd
9:00
10:00
11:00 Ö OompaD 
D31-32, 34, 41
gr 1-4
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
12:00
13:00
14:00 F(5): Krav. Analys.
F2
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
15:00 Ö OompaE 
E32
16:00
v39 Mån 25/9 Tis 26/9 Ons 27/9 Tor 28/9 Fre 29/9
8:00 F(8): System- och
objektdesign.
D1
L OompaE 
Röd
9:00
10:00
11:00 Ö OompaD 
E34-35, 51-52
gr 1-4
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
12:00
13:00
14:00 F(7): Designmönster I.
F2
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
15:00 Ö OompaE 
E32
16:00
v40 Mån 2/10 Tis 3/10 Ons 4/10 Tor 5/10 Fre 6/10
8:00 F(10): Designmönster II.
Refactoring. 
D1
L OompaE 
Röd
9:00
10:00
11:00 Ö OompaD 
D31-32, 34, 41
gr 1-4
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
12:00
13:00
14:00 F(9): Objektdesign.  
F2
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
15:00 Ö OompaE 
E32
16:00
v41 Mån 9/10 Tis 10/10 Ons 11/10 Tor 12/10 Fre 13/10
8:00 F(12): Mjukvaruprocessen
med bla RUP och XP.
D1
L OompaE 
Röd
9:00
10:00
11:00 Ö OompaD 
D31-32, 34, 41
gr 1-4
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
12:00
13:00
14:00 F(11): Testning.
Projektplanering.
F2
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
15:00 Ö OompaE 
E32
16:00
v42 Mån 16/10 Tis 17/10 Ons 18/10 Tor 19/10 Fre 20/10
9:00 F(13): eXtreme
Programming (XP).
F2
10:00 L OompaE 
Röd
11:00 Ö OompaD 
D31-32, 34, 41
gr 1-4
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
12:00 Ö OompaD 
D31-32, 34, 41
gr 1-4
13:00
14:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
15:00 Ö OompaE 
E32
16:00
v44 Mån 30/10 Tis 31/10 Ons 1/11 Tor 2/11 Fre 3/11
9:00 F(15): Frameworks. GUI.
Något om IDEer.
D1
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
10:00
11:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
12:00
13:00
14:00 F(14): OO programspråk
och användning.
D1
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
15:00 L OompaE 
Röd
16:00 L OompaE 
Röd
17:00
v45 Mån 6/11 Tis 7/11 Ons 8/11 Tor 9/11 Fre 10/11
9:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
10:00
11:00 F(16): Mer om FW, DP och refactoring. Trådar.
F1
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
12:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
13:00
14:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
15:00 L OompaE 
Röd
16:00 L OompaE 
Röd
17:00
v46 Mån 13/11 Tis 14/11 Ons 15/11 Tor 16/11 Fre 17/11
9:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
10:00
11:00 F(17): Smalltalk. 
F1
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
12:00
13:00
14:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
15:00 L OompaE 
Röd
16:00 L OompaE 
Röd
17:00
v47 Mån 20/11 Tis 21/11 Ons 22/11 Tor 23/11 Fre 24/11
9:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
10:00
11:00 F(18): VisualWorks.
F1
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
12:00
13:00
14:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
15:00 L OompaE 
Röd
16:00 L OompaE 
Röd
17:00
v48 Mån 27/11 Tis 28/11 Ons 29/11 Tor 30/11 Fre 1/12
9:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
10:00
11:00 L OompaD 
Brun, Gul
gr 3-4
12:00
13:00
14:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
15:00 L OompaE 
Röd
L OompaD 
Röd, Orange
gr 1-2
16:00 L OompaE 
Röd
17:00
v49 Mån 4/12 Tis 5/12 Ons 6/12 Tor 7/12 Fre 8/12
9:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
10:00
11:00 L OompaD 
Brun, Gul
gr 3-4
12:00
13:00
14:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
15:00 L OompaE 
Röd
L OompaD 
Röd, Orange
gr 1-2
16:00 L OompaE 
Röd
17:00
v50 Mån 11/12 Tis 12/12 Ons 13/12 Tor 14/12 Fre 15/12
9:00 L OompaD 
Brun, Gul
gr 1-2
L OompaD 
Orange, Röd
gr 1-2
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00 L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
L OompaD 
Orange, Röd
gr 3-4
15:00 L OompaE 
Röd
16:00 L OompaE 
Röd
17:00

KTHStuderandeinformation