- OOMPA 2000 -

Lärare

Kursledare är Björn Eiderbäck. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledarna är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Kursledaren har mottagningstid xxx

Övningsgrupperna leds av följande personer:

Namn  Datorpostadress 
Gustaf Dellkrantz d98-gde@nada.kth.se
Björn Eiderbäck bjorne@nada.kth.se
Daniel Herlitz d94-dso@nada.kth.se
Carolin Jonsson d98-cjo@nada.kth.se

Labbassar är:

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 September 2000