- OOMPA 2000 -

Föreläsningsanteckningar

OH-bilderna finns som pdf-filer i färg (oh-X), pdf-filer i svart-vitt, med 4 oh-bilder/A4, (ohBW-X), ibland Power Point Show (pps-X). I vissa fall finns kompletterande dokument under rubriken annat, som tex informationsbladet som delas ut på föreläsning 1 under rubriken Annat.
Föreläsning OH-Bilder
(färg, svartvita)
PowerPoint show Annat Kommentar
Javaintro: i 
oh-i, ohBW-i
pps-i
  Endast OompaE
Javaintro: ii oh-ii, ohBW-ii pps-ii   OompaE
F1: Introduktion oh-f1, ohBW-f1 pps-1    
F2: UML
oh-f2, ohBW-f2
pps-2
   
F3: Arv, polymorfi mm
oh-f3, ohBW-f3
pps-3
   
F4: Utvecklingsprocessen, kravspec, mm. CRC-kort. Lite om lättviktiga processer som XP.
oh-f4, ohBW-f4
pps-4
   
F5: Mer om UML och lite Java-kodning
 oh-f5
 pps-5
Poster om UML delades ut (titta gärna på www.rational.com, för mer info) Vi gick igenom delar från tidigare föreläsningsar som vi inte hunnit med samt gjorde några enkla Java-övningar med klass, subklass och interface.
F6: Systemdesign. Dynamisk modell.
OBS del a bara PowerPoint  och del b bara pdf just nu!
oh-f6b
 pps-6
   
F7: Designmönster
oh-f7
pps-7
   
F8: Objektdesign
oh-f8
pps-8
   
F9: Systemdesign med bla mönster
oh-f9
pps-9
   
F10: Refactoring och lite mönster kodade i Java
oh-f10
pps-10
  Allmännt om refactoring. Större exempel på refactoring. Designmönsterexempel
F11: Något om hantering av krav. Testning. Undantagshantering
oh-f11
pps-11
   
F12: Mjukvaruprocessen. XP. JUnit.
Mjukvarulifscykel.
 oh-f12a
oh-f12b
pps-12a
pps-12b
   
F13: XP-varför fungerar det? Något om tentan.
oh-f13
 pps-13
  Varför XP? Vad gör vi på Seminarium 6. Något om tentan; extentor och läsanvisningar
F14: OOs användning. Speciellt olika programspråk
oh-f14
pps-14
  Artikel av Cook delades också ut
F15: Framworks speciellt AWT (Swing)
oh-f15
pps-15
   

Länk till alla Bruegges OH-bilder

http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/bruegge/chapter0/deluxe.html

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bjorne@nada.kth.se>