Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens ingångssida

In English

Studiehandbokstext 2000/2001 för

2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++

Poäng

4

Föreläsning

28

Kursnivå

C

Övning

16

Betygsskala, KTH

U, 3, 4, 5

Labb

22

Obligatorisk för

-

   

Valbar för

Alla utom D

Perioder

4

Språk

Engelska

Webbinfo

www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1358

Kursansvarig

Frank Hoffmann, 08 - 790 6271, hoffmann@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad analys, modellering, design och programmering med C++.

Mål

Kursens mål är att

• ge ingående kännedom om principerna och begreppen bakom objektorienterad analys, design och programmering

• ge kännedom om och färdighet i metoder för att utveckla, d.v.s. utforma, implementera och prova, objektorienterade program

• ge erfarenhet av objektorienterad programmering i C++

• ge erfarenhet av en fönsterbaserad programmeringsmiljö

för att studenterna ska

• kunna tillämpa objektorienterade metoder vid design och implementation av moderna programsystem.

Kursinnehåll

Objektorienterad design: Inkapsling och gränssnitt. Utökning och förändring av gränssnitt och konsekvenserna för systemet som helhet. Kontraktsprogrammering. Ansvarsfördelning och kommunikation mellan objekt. Lösningar av vanligt förekommande designproblem. Mönster.

Objektorienterad analys och modellering: Metoder och exempel på notation. Analys kontra design. Modellklasser och implementationsklasser. Modellens betydelse för systemets stabilitet och utbyggbarhet.

Objektorienterade språk med hårtdtypkontroll: Typhierarkier, polymorfism, abstrakta och generiska datatyper. Klassbaserade språk. Klasser, instanser, arv.

Programmering i C++: Systematisk genomgång av de viktigaste delarna av språket. Användning av standardbibliotekets klasser och algoritmer. God programmeringsstil. Verktyg för testning och felsökning.

Orientering om andra språkfamiljer: Typlösa och prototypbaserade språk.

Förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna 2D1320 Tillämpad datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344 Grundläggande datalogi. Med viss extra arbetsinsats räcker 2D1342 Programkonstruktion.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

Laborationsuppgifter (LAB1; 3 p).
Laborationsuppgifter (LAB2; 1 p).

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart. Läsåret 99/00 användes B. Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison-Wesley 1997 eller Lippman och J. Lajoie, C++ Primer, 3:e upplagan, Addison-Wesley 1998.

Övrigt

För de studenter som läst Java som första språk rekommenderas istället kursen 2D1385 Programutvecklingsteknik. Endast en av kurserna 2D1358 och 2D1385 får läsas.

Länk till studiehandbokstexten 1999/2000

^ Upp till kursens ingångssida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 april 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>