Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1998/99 för

2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++

Poäng

4
Föreläsning
28
Kursnivå
C
Övning
16
Betygsskala, KTH
U, 3, 4, 5
Lab
22
Obligatorisk för
-


Valbar för
Alla utom D
Perioder
En kursomgång i period 3, endast för E

En kursomgång i period 4, för F och övriga program. Elever i E4 är välkomna även i period 4.

Språk
Svenska
Webbinfo
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1358
Kursansvarig

Harald Winroth, 08 - 790 6906, harald@bion.kth.se

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad analys, modellering, design och programmering med C++.

Mål

Kursens mål är att

för att eleverna ska Kursinnehåll

Objektorienterad design: Inkapsling och gränssnitt. Utökning och förändring av gränssnitt och konsekvenserna för systemet som helhet. Kontraktsprogrammering. Ansvarsfördelning och kommunikation mellan objekt. Lösningar av vanligt förekommande designproblem. Mönster.

Objektorienterad analys och modellering: Metoder och exempel på notation. Analys kontra design. Modellklasser och implementationsklasser. Modellens betydelse för systemets stabilitet och utbyggbarhet.

Objektorienterade språk med hårtdtypkontroll: Typhierarkier, polymorfism, abstrakta och generiska datatyper. Klassbaserade språk. Klasser, instanser, arv.

Programmering i C++: Systematisk genomgång av de viktigaste delarna av språket. Användning av standardbibliotekets klasser och algoritmer. God programmeringsstil. Verktyg för testning och felsökning.

Orientering om andra språkfamiljer: Typlösa och prototypbaserade språk.

Förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1340 (eller 2D1341) Introduktion till datalogi eller 2D1320 Tillämpad datalogi. Med viss extra arbetsinsats räcker 2D1342 Programkonstruktion.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

Laborationsuppgifter (LAB1; 3 p).
Laborationsuppgifter (LAB2; 1 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 97/98 användes B. Stroustrup: The C++ programming language, 3rd ed., Addison-Wesley, 1997.

Länk till studiehandbokstexten 1997/98

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>